Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 06-03-2002

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bergen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bergen


Installatie nieuwe gemeenteraad
Straatlamp kapot
Cirkel haalt textiel op
Informatiemiddag huisartsen
Huldiging sportkampioenen
Mobiele skatebaan
Op 13 maart is de maandelijkse raadsvergadering. Dit is de laatste vergadering van de oude gemeenteraad. Op 6 maart kiest u immers de nieuwe raad. In de vergadering van 13 maart wordt ook officieel afscheid genomen van de raadsleden die niet meer herkozen zijn. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De vergadering begint om 19.00 uur en is in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 19 februari 2002;

2. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen;
3. Voorstel tot het verrichten van onderzoek geloofsbrieven voor toelating raadsleden; (wordt nagezonden);

4. Voorstel voor het nemen van een beslissing op drie bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit ex art 21 van de WRO voor de uitbreiding van het vakantiepark Leukermeer te Well;
5. Voorstel tot medewerking en kredietvotering spoedprocedure onderwijshuisvesting;

6. Voorstel tot revitalisering De Flammert fase 2 te Nieuw Bergen;
7. Voorstel tot vaststelling van de uitgifteprijs voor bouwkavels en exploitatieopzet van het plan Droogstal fase II;
8. Voorstel tot het verlenen van de taakopdracht GGD aan de Regio Noord- en Midden Limburg;

9. Voorstel tot vaststelling minimanota 2002 "maximale kansen voor minima";

10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van programmatuur van bevolking;
11. Voorstel inzake verkoop van een perceel grond aan dhr. P.J.H. Haumann.;

12. Voorstel tot het aangaan van huurovereenkomsten met ponyclub St Joris en duiververeniging De Snelle Wieken

13. Begrotingswijzigingen;

14. Schriftelijke rondvraag;

15. Afscheid raadsleden.

Installatie nieuwe gemeenteraad
Donderdag 14 maart wordt in een extra raadsvergadering de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad kiest u vandaag, woensdag 6 maart.

De vergadering van 14 maart is openbaar, u bent dus van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de raadszaal en begint om 19.00 uur. Op de agenda staan onder andere diverse punten die betrekking hebben op de werkzaamheden van de nieuwe gemeenteraad.

Agenda

Op de agenda staan, onder voorbehoud, de volgende punten.


1. Beëdiging van de nieuw benoemde raadsleden;
2. Vragenuur van burgers / raadsleden;

3. Vaststelling van de agenda raadsvergadering;
4. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen;
5. Voorstel tot benoeming leden van de raadscommissies;
6. Voorstel tot vaststelling van de `Verordening op het correctief raadgevend referendum Bergen (L.) 2002';

7. Voorstel tot herbenoeming leden commissie bezwaar en beroep;
8. Begrotingswijzigingen;

9. Schriftelijke rondvraag.
Straatlamp kapot?
Bel gratis (0800) 00 04
Als er bij u in de buurt een straatlamp kapot is, dan kunt u dit gratis doorgeven aan Essent. Zij zorgen er vervolgens voor dat de lamp zo spoedig mogelijk wordt gemaakt.

U kunt hiervoor ook contact opnemen met de gemeente. De gemeente geeft uw melding vervolgens door aan Essent. Direct contact opnemen met Essent (0800) 00 04, werkt echter het snelst. Dit telefoonnummer is gratis, bovendien kunt u bij eventuele onduidelijkheden precies aangeven waar de straatlamp staat. Het is voor Essent belangrijk dat u het adres en, indien mogelijk, het zogenaamde mastnummer doorgeeft. Het mastnummer is het nummer van de straatlamp, het staat op de lantaarnpaal.
Maas grenzende landbouwgronden. Met name op de aan de Maas grenzende landbouwgronden blijft afval achter. Voor het opstoken van organisch maasafval is géén stookvergunning noodzakelijk. Dit heeft de artikel 5.5.1, lid 1, is aangepast. Na de hoge waterstand van de afgelopen dagen is ook nu weer veel afval achtergebleven op de landbouwgronden. De eigenaren van aanliggende gronden aan de Maas mogen binnen een maand het organische afval opstoken. Voorwaarden

Bij het opstoken van het afval zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

* Het stoken dient uitsluitend onder voortdurend toezicht van een meerderjarige plaats te vinden;

* De afstand tot een gebouw en/ of opeenstapeling van oogstproducten moet minstens 30 meter bedragen;

* De afstand tot een bos, heide of natuurterrein moet minstens 100 meter bedragen;

* Voor de omgeving mag geen gevaar of hinder ontstaan;
* Bij het stoken dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn;
* Voordat u gaat stoken moet u de brandweer telefonische op de hoogte brengen, neem hiervoor contact op met de Regionale Brandweer, telefoon (077) 359 87 77.

De Cirkel haalt textiel op
Op woensdag 13 maart haalt recyclingbedrijf De Cirkel weer textiel op in de gemeente Bergen. Het textiel wordt in de gehele gemeente opgehaald, dus ook in alle kernen en het buitengebied.

Dit jaar komt De Cirkel zes keer bij u langs. Na de inzameling van 9 januari haalt de Cirkel op de volgende data nog textiel bij u op:
* woensdag 24 april

* woensdag 19 juni

* woensdag 11 september

* woensdag 13 november
Wij hopen dat de regelmatige inzameling van textiel steeds betere resultaten oplevert, zodat uiteindelijk geen textiel meer bij het afval belandt. Met textiel wordt bedoeld: alle soorten kleding; schoenen; huishoudtextiel; gordijnen etc..

Zakken

Enkele dagen voor de inzameling, worden huis-aan-huis zakken met opdruk verspreid. Het is de bedoeling dat u textiel in deze plastic zak doet, en 's morgens vanaf 8.00 uur op de stoeprand klaarzet. Heeft u meer dan één zak, dan mag u uiteraard ook andere met textiel gevulde zakken klaarzetten.

Milieuvriendelijk

De Cirkel sorteert het ingezamelde textiel uit voor haar eigen kringloopwinkel. Hier is een steeds grotere vraag naar goede en goedkope gebruikte kleding. Het resterende textiel wordt afgezet bij collega-bedrijven en textielsorteerderijen. De achterliggende doelstelling van deze inzameling is dat er uiteindelijk geen herbruikbaar textiel bij het afval terechtkomt en textiel dus op een milieuvriendelijke wijze wordt hergebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot de inzameling, kunt u bellen met De Cirkel, telefoon (077) 382 77 66.
Informatiemiddag huisartsen in Nieuw Bergen

Donderdag 31 januari is
in Wellerlooi een informatieavond gehouden over de bereikbaarheid van huisartsen buiten kantooruren. Deze avond werd door de gemeente Bergen en Infoclub Wellerlooi georganiseerd.

Vertegenwoordigers van diverse instanties hebben tijdens deze avond de ontstane situatie toegelicht. Van deze avond is een verslag gemaakt. Begin april wordt in Den Asseldonk in Nieuw Bergen ook een informatiemiddag gehouden over de bereikbaarheid van huisartsen. Ook van deze middag wordt een verslag gemaakt. Diegene die in Wellerlooi hebben aangegeven het verslag te willen ontvangen, ontvangen dit medio april. Gelijktijdig ontvangt u dan het verslag van de informatie middag in Nieuw Bergen.

Brief aan minister Borst

In Wellerlooi is afgesproken dat de gemeente Bergen een brief stuurt naar minister Borst. In deze brief vraagt de gemeente Bergen aandacht voor de ontstane situatie en de verminderde bereikbaarheid van huisartsen in onze gemeente. Deze brief is inmiddels verzonden. De gemeente heeft nog geen reactie ontvangen.
Huldiging individuele sportkampioenen
Op vrijdag 8 maart worden de individuele sportkampioenen gehuldigd, die in 2000 en/of 2001 minimaal Nederlands kampioen zijn geworden. Dit gebeurt tijdens de viering van de Internationale Vrijwilligersdag in ESG Den Asseldonk.

Naast de huldiging van de sporters wordt voor de tweede keer de Vrijwilligerstrofee gemeente Bergen uitgereikt. De trofee is bestemd voor een bijzondere prestatie/ gebeurtenis op het brede gebied van vrijwilligerswerk in 2000 of 2001.

Vrijwilligerstrofee

Elk jaar steken veel mensen tijd en energie in het vrijwilligerswerk. Al dit vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in onze gemeente. Naast al het onmisbare reguliere/ dagelijkse vrijwilligerswerk, verrichten vrijwilligers regelmatig extra prestaties. Vaak blijven deze prestaties onopgemerkt. Om te benadrukken wat vrijwilligers allemaal (extra) presteren reikt de gemeente elke twee jaar de vrijwilligerstrofee uit.

Individuele sportkampioenen

Ieder jaar zijn er inwoners van onze gemeente die grote individuele sportprestaties leveren. Ook in 2000 en 2001 kent onze gemeente een aantal Nederlands Kampioenen en zelfs een Wereldkampioen. Wij zijn trots op dergelijke prestaties en willen deze sporters in het zonnetje zetten. Twee jaar geleden zijn de individuele sportkampioenen ook gehuldigd tijdens de viering van de Internationale Vrijwilligersdag. De sportkampioenen 2000/2001 hebben onlangs een uitnodiging ontvangen.

Laatste keer

Dit jaar vindt de huldiging voor de laatste keer op deze wijze plaats. De individuele sportkampioenen worden voortaan direct na het behalen van hun prestatie gefeliciteerd, omdat de vrijwilligersdag slechts eens per twee jaar wordt gevierd.

Welkom

Wij hopen alle vrijwilligers en de sportkampioenen te mogen begroeten op vrijdag 8 maart in ESG Den Asseldonk in Bergen vanaf 20.00 uur. Samen maken we van deze bijeenkomst een groot feest!
Mobiele skatebaan naar Wellerlooi
De mobiele skatebaan is verhuist naar Wellerlooi. De skatebaan staat op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis 't Luukske. Hier blijft hij de hele maand maart staan. De funbox staat deze maand bij de gymzaal in Bergen.
Wij wensen jullie veel skate plezier!! Op deze informatiepagina kun je elke maand lezen waar de skatebaan staat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...