Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 5 maart

Datum nieuwsfeit: 06-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

GS-besluitenlijst d.d. 5 maart 2002 Provincie Drentheweek 10

Beslissing GS

6.5/LG

Ja

Goedkeuren van het Herinrichtingsplan Schoonebeek als raamplan en vaststelling eerste deelplan herinrichting Schoonebeek.

Het herinrichtingsplan Schoonebeek goedkeuren als raamplan en het eerste deelplan van de herinrichting Schoonebeek vast te stellen.

Conform.

6.7/RW

Ja

Bestemmingsplan Matslootgebied, gemeente Noordenveld.
1. Het bestemmingsplan Matslootgebied goed te keuren met uitzondering van artikel 3, vijfde lid, sub a, onder 2 en 3, artikel 3, zevende lid, sub b, en artikel 5, tweede lid, van de voorschriften.
2. De bedenkingen van de heer Willems niet-ontvankelijk te verklaren.
Conform.

6.8/Bo

Ja

Ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij.

1. Vaststellen ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij, conform artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij.
2. De ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij in procedure brengen.
Conform.

Complimenten voor het verrichte werk.

6.9/Ec

Ja

Loonkostenpremieregeling (LPR).

De staten adviseren de LPR vast te stellen met de mededeling dat nog een SEAN-advies zal worden nagezonden.

Conform.

6.10/LG

Ja

Maatschappelijke verkenning Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO).

1. Verzoek van het NSDO-projectteam honoreren en de provinciale regievoerder Leren voor duurzaamheid (LG) vragen de maatschappelijke verkenning op provinciaal niveau te begeleiden.
2. De maatschappelijke verkenning van de NSDO in Drenthe ondersteunen.

Conform.

6.12/Bo

Ja

Bodemsanering/cofinanciering met Schepers Beheer BV te Hoogeveen.
1. Aangaan van een cofinancieringsovereenkomst met Schepers Beheer BV te Hoogeveen.

2. Instemmen met ondertekening van de overeenkomst, eventueel met machtiging van de CdK, door gedeputeerde Joh. Dijks.

Conform.

6.15/FC

Ja

Overheveling kredieten van 2001 naar 2002.

1. De in bijlage 1 (kolom bedrag overheveling) genoemde (restant)kredieten van 2001 overhevelen naar 2002 en dit meenemen in de eerstvolgende wijziging van de begroting 2002.
2. Een drietal verzoeken om overheveling (genoemd aan eind van bijlage 1) afwijzen.

Conform.

6.16/BJC

Ja

Wijziging Gemeenschappelijke regeling SNN.

1. Provinciale staten voorstellen de Gemeenschappelijke regeling SNN te wijzigen.

2. Besluiten dat over het besluit van provinciale staten een referendum kan worden gehouden.

Conform.

7.1/RW

Ja

Muskusrattenbestrijding: overzicht resultaten 2001.

Het overzicht voor kennisgeving aannemen en de ministers van VW en van LNV over de resultaten informeren.

Conform.

7.2/CW

Ja

Herschikking VMBO 2002: omzetting scholen voor SVO-LOM

De staatssecretaris van onderwijs adviseren in te stemmen met de gevraagde omzettingen.

Conform.

8.2/BJC

Ja

Verslagen van de vergaderingen van provinciale staten van 6 en 7 november 2001 en 8 januari 2002.

De verslagen vaststellen.

Conform.

Mededelingen

1. Excursie IPO RO/VV. Ambtelijke deelnemers de heer Kreling en mevrouw Gerritsen.

2. Afscheid Jan Imholz op 25 april 2002 vanaf 15.30 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie