Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EIM: overheid tempert administratieve lasten bedrijven met 0,2%

EIM BV

EIM:overheid tempert administratieve lasten bedrijven met 0,2%

De administratieve lasten voor bedrijven zijn sinds 1999 met 8% gestegen tot 8,7 miljard euro in het jaar 2000. Het groeipercentage is het saldo van een stijging door de economische ontwikkeling met 8,2% en een daling met 0,2% door het gevoerde overheidsbeleid ter vermindering van administratieve lasten in 2000. De reductie van de administratieve lasten door overheidsbeleid in 2000 komt neer op per saldo 16 miljoen euro. Dit concludeert onderzoeksbureau EIM op grond van de jaarlijkse monitor administratieve lasten. Kabinetsinspanning resulteert voor derde keer in daling administratieve lasten
Administratieve lasten zijn de kosten van wettelijke informatieverplichtingen van het bedrijfsleven aan de overheid. Eén van de doelstellingen van de paarse kabinetten 1 en 2 is het verminderen van de administratievelastendruk met 25% in de periode 1994-2002. In het voorgaande verslagjaar van de Monitor Administratieve Lasten(1999) zijn de lasten met 0,5% gedaald. De eerste paarse kabinetsperiode, 1994-1998, resulteerde in een afname van de administratieve lasten met 6,25%. Door de daling met 0,2% voor het jaar 2000 zijn de administratieve lasten nu voor de derde keer op rij gedaald. De reductie van de administratieve lasten in de periode 1994-2000 komt daarmee op 6,9% in totaal.
De administratieve lasten van het bedrijfsleven stijgen jaarlijks onder invloed van de economische ontwikkelingen (meer bedrijven, meer werknemers, hogere lonen); in 2000 bedroegen zij in totaal 8,7 miljard euro.
Uit modelberekeningen van EIM blijkt dat 25% minder administratieve lasten een productiviteitswinst oplevert van 1%. Bij realisatie in één keer zou de winst gemiddeld per onderneming 2.300 euro hoger kunnen zijn. Een belangrijk argument om ernaar te blijven streven de administratieve lasten terug te brengen.
Aantal wetswijzigingen met consequenties voor administratieve lasten in 2000
In 2000 zijn er in totaal 2.534 wetswijzigingen geweest. Daarvan hebben er 103 invloed gehad op de administratieve lasten van bedrijven. In totaal 80 wetswijzigingen hebben een stijging van administratieve lasten tot gevolg gehad. Het terugdringen van de administratieve lasten vindt plaats in de vorm van 23 veranderingen in de wet- en regelgeving. Van deze 23 wijzigingen zijn er 8 met een zeer grote impact op de hoogte van de administratieve lasten, leidend tot een vermindering per maatregel van ten minste 225.000 euro. Grote verschillen per ministerie
Het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is erin geslaagd de grootste totale lastenvermindering te bewerkstelligen, namelijk een vermindering van 28 miljoen euro. Dit als gevolg van een vijftal maatregelen vooral met betrekking tot wetten op het gebied van de Milieuwetgeving. Van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn de meeste wijzigingen in wetten en regels met gevolgen voor de administratieve lasten afkomstig, namelijk 33. De maatregelen van LNV zijn grotendeels gevolg van Europese wetgeving en hebben in het totaal de administratieve lasten doen toenemen met netto 3 miljoen euro. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft - door in de Erkenningsregeling APK de extra verplichting in te bouwen om ook afgekeurde voertuigen te melden aan de Dienst Wegverkeer - de hoogste bijdrage met één maatregel in 2000 geleverd aan het toenemen van de administratieve lasten (te weten 8 miljoen euro). Bestelinformatie
Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2000'. 18) Deze publicatie kan besteld worden bij EIM (bestelnummer A200114; prijs EUR 18,-), per telefoon (079 341 36 34), per fax (079 341 50 24) of kan via de website www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap worden gedownload.


07 mrt 02 15:22

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie