Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaat KAS Bank conform verwachting

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: KAS BANK
Zoek soortgelijke berichten

KAS BANK

Persbericht 7 maart 2002

RESULTAAT KAS BANK CONFORM VERWACHTING


* Nettowinst stijgt met 3% van EUR 29,4 miljoen tot EUR 30,2 miljoen
* Winst per aandeel stijgt fractioneel van EUR 1,98 naar EUR 1,99
* Operationeel resultaat circa 20% lager

* Europese strategie op koers

* Dividend omhoog

De KAS BANK heeft in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen het jaar 2001 afgesloten met een bruto bedrijfsresultaat van EUR 44,1 miljoen (2000: EUR 46,1 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg EUR 30,2 miljoen (2000: EUR 29,4 miljoen). Het resultaat werd positief beïnvloed door eenmalige posten, met name de verkoop van het belang in LIFFE en Euronext met een netto effect van EUR 6,5 miljoen. De KAS BANK is - gegeven de marktomstandigheden - tevreden over de resultaten.

Vooruitzichten
Voor 2002 verwacht de KAS BANK een gelijkblijvend operationeel resultaat bij gelijkblijvende marktomstandigheden. De KAS BANK handhaaft de positieve verwachting ten aanzien van de lange termijn groei als gevolg van haar Europese strategie.

Strategie op koers
De strategie van de KAS BANK is gericht op Europa. De KAS BANK ontwikkelt zich tot Europees specialist op het gebied van effectendiensten, gegroepeerd rond custody, clearing en settlement en managementinformatie. Dit doet de bank door directe aansluitingen te realiseren op de diverse Europese geld- en effecteninfrastructuren. Hierdoor hoeft de bank niet in alle landen fysiek aanwezig te zijn. De KAS BANK heeft één technologisch platform ontwikkeld waarmee cliënten hun effectentransacties op de belangrijke Europese beurzen continu en elektronisch kunnen volgen en zien hoe de transacties worden afgewikkeld en doorgeboekt naar de bestemmingsrekeningen. Na eerdere aansluiting op de Engelse, Belgische en Duitse infrastructuren werd ook aansluiting in Frankrijk gerealiseerd. Met de invoering van dit concept is de KAS BANK de eerste Europese specialist. Gebaseerd op dit zelfde platform werden toegevoegde waarde producten, (met name performance-meting, risicoanalyse en beleggers-administratie) voor institutionele beleggers ontwikkeld, die positief zijn ontvangen in de Nederlandse en Britse markt.

Toelichting op het resultaat
Gesplitst naar de belangrijkste inkomstenbronnen ziet de verdeling van het resultaat er als volgt uit:

in miljoenen euro's
2001 2000 verandering
Rente 29,7 32,4 -8%
Resultaat Financiële Transacties 13,7 11,8 17%
Provisie 74,1 78,3 -5%

Treasury-diensten
De rentebaten daalden met 8% van EUR 32,4 miljoen in 2000 tot EUR 29,7 miljoen als gevolg van een lichte verkrapping van de rentemarge. Vanwege verminderde activiteiten van particulieren op de effectenbeurzen namen de debetstanden af. Het balanstotaal steeg met EUR 0,3 miljard tot EUR 5,7 miljard per ultimo 2001.

Het resultaat uit financiële transacties is met 17% tot EUR 13,7 miljoen toegenomen mede door de toename van het handelsresultaat in vreemde valuta en van speciale producten voor institutionele beleggers. Deze stijging is indicatief voor de hogere toegevoegde waarde die wordt geboden aan en gewaardeerd door deze groep cliënten.

Provisie
Ten opzichte van vorig jaar daalden de provisie-inkomsten met 5% tot EUR 74,1 miljoen (2000: EUR 78,3 miljoen). De provisie-inkomsten gesplitst in de volgende categorieën:

in miljoenen euro's in % van het totaal
2001 2000 verandering 2001 2000
Provisie uit hoofde van custody en daarmee samenhangende diensten 21,3 24,0 -11% 29% 31%
Provisie uit hoofde van clearing, settlements en verbruikleen 36,6 37,7 -3% 49% 48%
Provisie derivatenclearing 4,5 4,8 -6% 6% 6%
Overige provisie, waaronder elektronische informatievoorziening en vermogensbeheer 11,7 11,8 -1% 16% 15%
Totale provisiebaten 74,1 78,3 -5% 100% 100%

Custody
De inkomsten uit custody-diensten daalden als gevolg van het verslechterde beursklimaat met 11% van EUR 24 miljoen tot EUR 21,3 miljoen. Ondanks de negatieve invloed van de koersontwikkelingen op de internationale effectenbeurzen groeide het vermogen onder custody door nieuwe cliënten en bestaande relaties tot EUR 220 miljard per ultimo 2001 (2000: EUR 213 miljard).

Clearing, settlement en verbruikleen
De inkomsten uit het effectenverkeer en de verbruikleen daalden met 3% van EUR 37,7 tot EUR 36,6 miljoen. Het aantal settlements nam met ruim 40% toe terwijl de provisie-inkomsten uit het effectenverkeer met 2% daalden, vanwege lagere orderrouting door particulieren. De volumegroei betrof grotendeels lager getarifeerde volledig automatisch verwerkbare transacties.

De opbrengsten uit derivatenclearing namen met 6% af tot EUR 4,5 miljoen (2000: EUR 4,8 miljoen) als gevolg van licht gedaalde tarieven. Het aantal geclearde optiecontracten steeg met 8% tot 7,8 miljoen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal geclearde futures-contracten met 12% af tot 0,5 miljoen daalde.

In 2001 bleven de overige provisies (EUR 11,7 miljoen) nagenoeg onveranderd (2000: EUR 11,8 miljoen). De overige provisies bestaan ondermeer uit: elektronische informatievoorziening, investment management services en vermogensbeheer. De vooral met het effectenverkeer samenhangende provisie uit elektronische informatievoorziening, daalde met 19% als gevolg van lagere tarieven. De inkomsten uit investment management services, die samenhangen met custody-diensten, groeiden met 29%; een verheugende ontwikkeling gezien de eerdere investeringen.

Deelnemingen
De opbrengsten uit effecten en deelnemingen bedroegen EUR 10,9 miljoen, met name door de verkoop van aandelen LIFFE en de verkoop van een deel van de aandelen Euronext. Onder de opbrengsten uit effecten en deelnemingen vallen de dividenden van Cedel International SA, Euronext en de resultaten van de overige deelnemingen.

Bedrijfslasten
In 2001 stegen de bedrijfslasten met 9% tot EUR 84,6 miljoen (2000: EUR 77,5 miljoen). Hoofdzakelijk als gevolg van het aantrekken van nieuwe medewerkers, hogere opleidingskosten, hogere pensioenkosten en regelingen in het kader van de CAO en hogere automatiseringskosten. De personeelskosten stegen tezamen met 12% tot EUR 49,6 miljoen (2000: EUR 44,3 miljoen) Het totale personeelsbestand bestond eind 2001 uit 775 FTE's (2000: 727). Het aantrekken van nieuwe medewerkers was nodig voor het 'marktklaar' ontwikkelen en het aanbieden van nieuwe kwalitatief hoogwaardige diensten, onderdeel van de Europese strategie en door uitbreiding van het cliëntenbestand.
De opleidingskosten namen vooral door een eenmalig, grootschalig programma toe met 71% tot EUR 2,3 miljoen. De pensioenlasten zijn sterk gestegen als gevolg van actuarieel benodigde reserves in het Pensioenfonds en het gestegen salarisniveau bij een grotere bezetting. Een gedeelte van de personeelskosten is variabel en afhankelijk van de winst en bedraagt circa 4% van de personeelskosten (2000: 7%).

De andere beheerskosten konden ten opzichte van vorig jaar vrijwel onveranderd (EUR 29,0 miljoen) blijven door kostenbeheersing. Met het oog op de te verwachten groei van het effectenverkeer op de Europese beurzen is geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit van de centrale geautomatiseerde systemen. De externe kosten, waaronder netwerkdiensten die afhankelijk van de omvang van het effectenverkeer zijn, stegen met 13%. Als gevolg van gerealiseerde efficiencyverbeteringen daalden de andere beheerskosten met 12%. De afschrijvingskosten beliepen EUR 6,1 miljoen, een toename van 42%. Die toename was het gevolg van de investeringen in de geautomatiseerde systemen, de noodzaak tot schaalbaarheid in het algemeen en de ontwikkeling naar kwaliteitsborgende beoordelingssystemen per productencluster in het bijzonder.

Fonds voor Algemene Bankrisicos (FAB)
In 2001 werd EUR 1,0 miljoen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's gedoteerd. De omvang van het Fonds bedroeg per ultimo december 2001 bruto EUR 5,2 miljoen. De toevoeging is conform het in eerdere jaren uitgesproken beleid.

Dividendvoorstel
De winst per aandeel van nominaal EUR 1,00 bedroeg EUR 1,99. Voorgesteld is over 2001 een dividend van EUR 1,15 per aandeel uit te keren. Bij aanvaarding van dit dividendvoorstel bedraagt de pay out 60% ; dit is aan bovengrens van het eerder vastgestelde dividendbeleid. De opbrengst uit de verkoop van LIFFE aandelen wordt daardoor mede betrokken bij het dividend. Dit voorstel reflecteert ons vertrouwen in de toekomst en de sterke solvabiliteit van de vennootschap.

Profiel KAS BANK
De krachtig groeiende KAS BANK is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten.

Bijlagen
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde balans 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...