Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaat Koninklijke Nedlloyd NV

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nedlloyd NV
Zoek soortgelijke berichten

Nedlloyd NV

PERSBERICHT

Rotterdam, 7 maart 2002

JAARRESULTAAT KONINKLIJKE NEDLLOYD 6 MLN

HOOFDPUNTEN

JAAR 2001


- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 6 mln (2000: 50 mln)
- Winst per aandeel 0,27 (2000: 5,96)
- Voorstel contant dividend 1 per aandeel
VIERDE KWARTAAL 2001


- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 19 mln (2000: 32 mln)
- Aandeel in resultaat P&O Nedlloyd - 21 mln (2000: 43 mln)
- Aandeel in resultaat Martinair 3 mln (2000: - 10 mln)
RESULTAAT

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2001 bedroeg 6 mln ( 2000 50 mln). De daling in het resultaat van 44 mln is met name toe te schrijven aan P&O Nedlloyd dat met een bedrijfsresultaat van US $ 87 mln een aanzienlijk lager resultaat behaalde dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar (2000: US $ 201 mln).
Het aandeel in het resultaat van Martinair verbeterde tot - 3 mln (2000: - 22 mln).

In het vierde kwartaal heeft Nedlloyd een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van
- 19 mln (2000: 32 mln).

JOINT VENTURE P&O NEDLLOYD

P&O Nedlloyd heeft in 2001 een bedrijfsresultaat voor rente en belastingen behaald van US $ 87 mln (2000: US $ 201 mln).

In het vierde kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat van P&O Nedlloyd US $ - 20 mln, voor rente en belastingen, een daling van US $ 116 mln ten opzichte van het vierde kwartaal in 2000.

Het nettoresultaat over geheel 2001 bedroeg US $ 21 mln (2000: US $ 129 mln). In het vierde kwartaal werd een nettoresultaat behaald van US $ - 37 mln (2000: US $ 77 mln).

De teruggang in het resultaat wordt met name verklaard door een duidelijk afgenomen groei van de vraag in de containerlijnvaart, dit in combinatie met een toename van de capaciteit. Deze ongunstige ontwikkeling werd gedeeltelijk gecompenseerd door verdergaande kostenbesparingen en lagere brandstofkosten.
De groei van de vraag in de containerlijnvaart hangt nauw samen met de ontwikkeling van de wereldhandel.

P&O Nedlloyd vervoerde in het vierde kwartaal 828.000 TEU's, bijna 2% meer dan in de overeenkomstige periode van 2000. Over geheel 2001 steeg het vervoerde volume met 4,7%. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2000 daalde de gemiddelde opbrengst per TEU met 13%. Voor het gehele jaar 2001 daalde de gemiddelde opbrengst met 4,2% ten opzichte van 2000.

P&O Nedlloyd kondigt aan dat zij, na de succesvolle afsluiting van het US $ 180 mln kostenbesparingsprogramma, het eerder aangekondigde US $ 200 mln kostenbesparingsprogramma versneld zal realiseren en zal uitbreiden naar US $ 350 mln op jaarbasis eind 2003.

Over geheel 2001 was het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van P&O Nedlloyd 62 mln lager dan in 2000 (2001: 8 mln, 2000: 70 mln).Het aandeel in het resultaat bedroeg in het vierde kwartaal - 21 mln tegenover 43 mln in dezelfde periode van 2000.

(Verder verwijzen wij naar het separaat over P&O Nedlloyd uitgegeven persbericht).

MARTINAIR

Martinair heeft 2001 afgesloten met een bedrijfsresultaat van - 1 mln (2000: - 34 mln). Gedurende het jaar 2001 werd er een duidelijke verbetering in de resultaten gerealiseerd. De genomen maatregelen in het kader van het "Red Alert" programma hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen. Hierdoor konden, met name in de tweede helft van het jaar, aanzienlijke verbeteringen in de beladingsgraad en in de efficiency worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de daling van de kerosineprijzen mede tot een verbetering van de resultaten geleid.

In het bedrijfsresultaat over 2001 is een positief effect begrepen van een stelselwijziging met betrekking tot groot onderhoud ten bedrage van 9 mln. Deze stelselwijziging behelst een toepassing van "The International Accounting Standards" (IAS). Voor vergelijkingsdoeleinden is ook het cijfer voor het jaar 2000 hiervoor aangepast (effect 13 mln).

Over geheel 2001 bedroeg het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van Martinair
- 3 mln (2000: - 22 mln).
Het aandeel in het resultaat van Martinair bedroeg in het vierde kwartaal 3 mln (2000: - 10 mln).

(Verder verwijzen wij naar het separaat door Martinair uitgegeven persbericht).

DIVIDENDBELEID

Evenals vorig jaar wordt, de kaspositie van de vennootschap in aanmerking nemende, een contant dividend van 1 per aandeel voorgesteld. Dit impliceert bij het huidige koersniveau van ongeveer 16 een dividendrendement van ruim 6%. Aangezien de winst niet toereikend is voor deze dividenduitkering zal aandeelhouders worden voorgesteld deze uitkering ten laste van de reserves te doen plaatsvinden.

AANDELEN - INKOOPPROGRAMMA

Koninklijke Nedlloyd heeft in november 2001 haar inkoopprogramma afgerond, waarbij in totaal 1,9 mln eigen aandelen tegen een gemiddelde aankoopprijs van 13,90 zijn verworven. Tezamen met de in het verleden ingekochte aandelen in het kader van het personeelsoptieplan heeft Koninklijke Nedlloyd een belang van 9,83% in haar eigen aandelenkapitaal verworven. Koninklijke Nedlloyd zal een voorstel tot intrekking van de ingekochte aandelen, behoudens die welke nodig zijn ter dekking van het personeelsoptieplan van 1998 (circa 170.000), indienen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 8 mei 2002.

Inkoop van aandelen zal in de toekomst opnieuw worden overwogen als zich daartoe verantwoorde mogelijkheden voordoen.

VOORUITZICHTEN

Vanwege de onzekerheden in de wereldeconomie doen wij geen concrete uitspraak met betrekking tot het resultaat over 2002.

In het algemeen wordt verwacht dat het huidige lage niveau van de groei van de wereldhandel zich in de eerste helft van 2002 zal voortzetten. De toename van de vlootcapaciteit blijft een negatieve invloed hebben op de tarieven in de containerzeescheepvaart. Derhalve zal het eerste halfjaar van 2002 verlieslatend zijn.KONINKLIJKE NEDLLOYD N.V.

Jaarcijfers 2001

(x eur 1 mln) 2001 2000 2001 2000 4e kwartaal 4e kwartaal Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde
deelnemingen

- P&O Nedlloyd -21 43 8 70
- Martinair 3 -10 -3 -22
-18 33 5 48
Beëindigde activiteiten - 0 - 2

Beheerskosten en overige activiteiten -2 -2 -6 -6

Nettorente 1 1 7 6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen -19 32 6 50

Belastingen 0 0 0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na
belastingen -19 32 6 50

Buitengewoon resultaat na belastingen 0 69 0 86

Nettoresultaat -19 101 6 136

Geconsolideerde balans

Vaste activa 1.010 949 Vlottende activa 7 79 Liquide middelen 143 122 Totaal Activa 1.160 1.150

Groepsvermogen 1.086 1.040 Voorzieningen 56 68 Kortlopende schulden 18 42 Totaal Passiva 1.160 1.150

Werkzaam vermogen 999 986 Groepsvermogen in % balanstotaal 93,6 90,4

Groepsvermogen

Stand 31-12-2000 1.040 Inkoop aandelen -26 Nettoresultaat 6 Valutakoersverschillen 45 Uitoefening optierechten 2 Stelselwijziging Martinair 18 Overige mutaties 1 Stand 31-12-2001 1.086

Gemiddeld aantal uitstaande gewone
aandelen (x 1.000) 21.419 22.827 22.560 22.818

In euro's per uitstaand gewoon aandeel:

- Nettoresultaat -0,89 4,42 0,27 5,96
- Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -0.89 1,40 0,27 2,19
- Dividend 1,00 1,00
- Eigen vermogen 51,46 45,53
Investeringen in materiële vaste activa - 1 - 1 Afschrijvingen - - - -

Aantal personeelsleden ultimo 69 73 Waarvan in Nederland 69 73reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...