Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


* Commissie ROVV

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Kom 1990" (Jeugdlaan 1)
* (Voorgenomen) ontrekking van overwegen aan de openbaarheid
* Vent- en standplaatsvergunningen

* Informatie Betuweroute

* Monumentenwet

* Wet Milieubeheer

* ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING
* Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Provincialeweg / Bulkstraat (Deil).

* Speelautomatenvergunning

* Zwerfvuil, een steeds terugkerend probleem
* Activiteiten

* Extra raadsvergaderingen

* Collecte

* Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002

wpe1.jpg (16042 bytes)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

6 MAART 2002

Opkomstpercentage: 64,28 PVDA CDA VVD SGP D66 Dorps-

Bel.
Totaal

geldig
Blanco Totaal

Uitgebracht

1. Acquoy, Gebouw `De Schakel'---

84

54

46

18

56

291


-
291
2. Beesd, verzorgingshuis `Lingehof'


113

218

61

32


---

145

578


---

580
3. Beesd, Gebouw 't Trefpunt

102

185

70

38


---


---

494


-
494
4. Beesd, Jeugdgebouw naast NH kerk

102

269

123

32

20

128

674


1

675
5. Buurmalsen, Ons Eigen Gebouw

96

157

93

62

63

98

569


-
569
6. Deil, Dorpshuis 't Duifhuis

98

90

115

81

47

145

576


---

579
7. Deil, Gebouw Kerkestein

92

100

107

48

39

138

524


2
526
8. Enspijk, o.b.s. De Minzerie

50

49

60

40

15

48

262


-
262
9. Geldermalsen, gemeentehuis

117

171

169

129

80

75

741


---

743
10. Geldermalsen, verzorgingshuis De Wieken
103

115

108

122

27

53

528


3
531
11. Geldermalsen, De Trouwe Duif

122


---

133

97

32

54

537


-
537
12. Geldermalsen, NH kerk Oost

159

100

100

172

42

81

654


1

655
13. Geldermalsen De Morgenster

161

107

82

95

39

79

563


1

564
14. Geldermalsen, Rode Kruisgebouw

61

65

38

42

17

39

262


1


263
15. Geldermalsen, Gebouw Ger. Kerk Emmalaan


133


182


88


114


31


62


610


4


614
16. Geldermalsen, S.W.O150


107


112
80
43


99


591


-

591
17. Gellicum, kantoor in woning Lingedijk 21


18


38


32


3


10


52


153


4


157
18. Meteren, Mr. Aafjesschool156


114


157


102


31


149


709


-

709
19. Meteren, Dorpshuis Meteren111


65


56


109


8


62


411


-

411
20. Rhenoy, Dorpshuis De Betuwepoort53


81


70


18


15


120


357


-

357
21. Rumpt, Dorpshuis Albertine74


118


81


52


27


114


466


2

468
22. Tricht, jeugdgebouw De Belder

97

100

68

80

40

101

486


-
486
23. Tricht, o.b.s. Op 't Hof

139

143

86

96

53

85

602


-
602
24. Geldermalsen, WBV Volkshuisvesting

166

36

57

39

12

78

388


1


389 Totaal


2506


2793


2120


1729


729


2149


12026


27


12053 Percentage


21


23


18


14


6


18

Zetelverdeling


4


5


3

---


1


3Commissie ROVV

De openbare vergadering van de commissie ROVV d.d. 7 maart 2002 (20.30 uur) komt te vervallen.
Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Kom 1990" (Jeugdlaan 1)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van SKOR vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Beesd-Kom 1990", teneinde het uitbreiden van de r.k. basisschool St. Anthoniusschool, Jeugdlaan 1 te Beesd mogelijk te maken..

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 7 maart 2002

(Voorgenomen) ontrekking van overwegen aan de openbaarheid

Bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat de gemeenteraad van Geldermalsen in zijn vergadering van 26 februari 2002 de volgende voorgenomen besluiten heeft genomen: Besluit A. Overeenkomstig de Wegenwet de procedure te starten voor het opheffen van de overweg Meersteeg (AKI, km. 42.141) te Geldermalsen; Besluit B. Overeenkomstig de Wegenwet de procedure te starten voor het opheffen van de overweg Zeekade (AHOB, km. 40.675) te Geldermalsen; Voor beide besluiten geldt de openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

* Ter inzage : De ontwerpbesluiten, een situatietekening, de notitie consequenties opheffing overwegen Meersteeg en Zeekade" en de publicatie

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inzagelocatie : vakbalie Bouwen en Wonen, tijdens openingstijden
* Datum publicatie : 7 maart 2002

* Inspraak : Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan: burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Wilt u voor een mondelinge reactie een afspraak maken? Hiervoor kunt u bellen naar het gemeentehuis (0345 - 586611)

Vent- en standplaatsvergunningen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldermalsen maken hierbij bekend een standplaatsvergunning voor 2002 als bedoeld in artikel
5.2.3. van de Algemeen plaatselijke verordening Geldermalsen 1999 te hebben verleend aan:

* dhr. P.Bos, Haringweg 3, Spakenburg, voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van vis op de dinsdagmiddag, de vrijdagmiddag en de zaterdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd;
* dhr. G.M Dorst, Buitenweg 72 te Maurik, voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van aardappels, groenten en fruit op de vrijdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd;
* dhr. A.D.H. van Hazendonk, Bernhardlaan 13, te Buren voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van beenmode, kaarten en hobbyartikelen op de vrijdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd;

* dhr. A. Koelenwijn, Zwaluw 38, Bunschoten, voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van brood en koek op de vrijdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd;

* dhr. W.H.J. van de Vecht, Doejenburg 6-8, Eck en Wiel voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van kip en kipspecialiteiten op de vrijdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd;
* dhr. A.L. de Veen, Scheepsjager 25, te IJsselstein, voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van zuivelproducten,'s vrijdagsmiddags op het Dorpsplein te Beesd;
* dhr. R. van der Mheen namens Vishandel R. v.d. Mheen vof, Beethovenlaan 47, te Spakenburg voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van vis, 's zaterdags op het parkeerterrein aan de Benedeneindseweg te Deil;
* Amicon zorgverzekeraar, de Ruyterlaan 25 te Enschede, tot het innemen van een standplaats van het rijdend informatiekantoor, voor de donderdag van 11.15 uur tot 12.15 uur op het parkeerterrein aan de Kostverlorenkade te Geldermalsen;
* dhr. W.J. van Bokhoven namens Vishandel Wim van Bokhoven, P. Oosterleestraat 18 te Tiel voor het innnemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van vis, 's woensdagsochtends van 10.00 uur tot
13.00 uur op de parkeerplaats aan de J. van Zantenstraat op de parkeerplaats bij de Meester Aafjesschool.

* dhr. H. de Graaf namens Vishandel Peter de Graaf en zonen, Geldersestraat 42-46 te Geldermalsen voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van vis, 's woensdagsmorgens van
10.00 uur tot 13.00 uur op de parkeerplaats bij het Dorpshuis te Tricht;

* dhr. T.L. Nguyen, Schouwstede 5 te Nieuwengein voor het innemen van een standplaats t.b.v. de verkoop van vietnamese loempia's op de zaterdag op het Marktplein te Geldermalsen.

Voorts maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldermalsen hierbij bekend een ventvergunning voor 2002 als bedoeld in artikel
5.2.2. van de Algemeen plaatselijke verordening Geldermalsen 1999 te hebben verleend aan:

* dhr.A.M. van der Ham namens IIsboerderij "Middelbroeck" voor het venten met ijs op alle dagen van de week van april tot en met september in de gemeente Geldermalsen.

* dhr P. en dhr. G.J. van Tuyl voor het venten van bloemen en planten op dinsdag- en donderdagmiddag in Meteren Geldermalsen, Deil en Beesd.

* dhr. B.M. van Alphen voor het venten met aardappelen, groenten en fruit van maandag tot en met zaterdag in de dorpen Rumpt, Meteren, Buurmalsen, Deil, Rhenoy en Gellicum.

Indien u zich met deze beslissingen niet kunt verenigingen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissingen aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Informatie Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Afsluiting Boutensteinseweg één maand langer

De bouw van het viaduct voor de Betuweroute in de Boutensteinseweg is bijna gereed. Dit viaduct ligt hoger dan het bestaande viaduct over de A15. Om beide viaducten op gelijke hoogte te brengen wordt het bestaande viaduct verhoogd. Hiervoor zou de Boutensteinseweg voor twee maanden worden afgesloten. Helaas gaat dit een maand langer gaat duren.

Door een technisch probleem moest het werk aan de Boutensteinseweg noodgedwongen stil worden gelegd. Na onderzoek en een nieuw plan van aanpak is de aannemer zo snel mogelijk weer aan de slag gegaan. Maar is wel een vertraging van 4 weken opgelopen. Daardoor duurt ook de afsluiting ongeveer 4 weken langer, namelijk tot medio april. Gedurende die tijd blijft de huidige omleidingsroute in stand. Zodra bekend is wanneer de Boutensteinseweg weer open kan, wordt dit via deze pagina bekend gemaakt.

Omleidingsroute:

Het landbouwverkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Steeg. Het verkeer op de Boutensteinseweg vanuit het noorden gaat voor de kruising met de A15 via de Lageveldweg - Spinweg - Laarweg over de A15 via de Nieuwe Steeg en vervolgens via de Mert - Meikampgraaf naar de Marijkestraat, en andersom.

De (vracht)auto's en motorfietsen worden omgeleid via de A2. Het verkeer gaat vanaf de Boutensteinseweg - Provincialeweg-west (N327) de A2 op richting 's-Hertogenbosch - afslag Waardenburg - en via de Graaf Reinaldweg naar de Marijkestraat, en andersom.

Monumentenwet

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat vanaf 8 maart 2002, gedurende 6 weken in het gemeentehuis (vakbalie bouwen en wonen) ter inzage ligt de verleende vergunning volgens artikel 11 van de Monumentenwet 1988 m.b.t. de verbouw van het rijksmonument "Thuys Agtermonde" dorpsdijk 41 te Rumpt. De vergunning is verleend voor de verbouw van het huis, achterhuis en vloedschuur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene die zich door het afgeven van deze vergunning rechtstreeks in zijn of haar belangen getroffen acht, daartegen binnen 6 weken na datum van deze publikatie, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar u mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondisementsrechtbank, Sektor Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit _ 102,10 . Een niet-natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting) betaalt _ 204,20.

Geldermalsen, 8 maart 2002.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit opslag propaan

* R.J.M. van Bennekom, Breezij 29 te Rhenoy
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 7 maart 2002

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 6 maart
2002 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat op vrijdag 8 maart 2002 om 10.00 uur 's ochtends, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Plaats: Geldermalsen
De voorzitter voornoemd,

Datum : 5 maart 2002
mr S.W. van Schaijck

Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Provincialeweg / Bulkstraat (Deil).

* Bekendmaking: artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening / afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
* Ter inzage: ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn: vier weken, met ingang van 11 maart 2002.
* Toelichting: het wijzigingsplan voorziet in het oprichten van een agrarisch bouwperceel klasse A op het perceel hoek Provincialeweg / Bulkstraat te Deil, zodat de vestiging van een rozenkwekerij mogelijk wordt gemaakt, dit op verzoek van de heer en mevrouw J. van Dommelen.

* Zienswijzen: door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoonnummer
0345-586686.

* Datum publicatie: 7 maart 2002.
Speelautomatenvergunning
de Kansspelen, de volgende speelautomatenvergunning te hebben
* Aan restaurant "El Fuego", Rijksstraaatweg 7-9 te Geldermalsen (de heer van Eck) voor het geplaatst hebben van 2 kansspelautomaten Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing aan betrokkenen, een Zwerfvuil, een steeds terugkerend probleem
Eind vorig jaar hebben onze medewerkers van de buitendienst een grote schoonmaakaktie uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van bladeren en zwerfvuil uit goten en langs paden en plantsoenen. Daarnaast werd het onkruid uit verhardingen verwijderd.

We zijn behoorlijk wat tegengekomen: zwerfvuil, puin, straatklinkers, autobanden, snoeihout, etc. Het blijft echter een steeds terugkerend probleem. Velen blijken het niet zo nauw te nemen met de kwaliteit van hun woonomgeving. Onze plantsoenen en groenstroken zijn natuurlijk geen openbare vuilstort al begint het er op sommige plaatsen aardig op te lijken. De gemeentelijke taak om de plantsoenen schoon te houden wordt er daardoor niet eenvoudiger op. De buitendienst is inmiddels weer op volle sterkte en gaat er voor, maar uw hulp is wel nodig. Maak van uw gemeente geen publieke vuilnisstortplaats.! Illegale storters riskeren overigens een fikse boete.

Binnenkort wordt begonnen met het snoeien van beplanting langs de Achtersteweg in Meteren. Om alle troep uit de plantstrook te kunnen verwijderen (zie foto) moet de gehele beplanting worden afgezet, alle takken worden vlak boven de grond afgezaagd. Dit is natuurlijk geen gezicht, maar helaas is er geen andere mogelijkheid. Het opruimen van zwervuil kost de gemeente veel geld, geld waarvoor zeker een betere bestemming gevonden had kunnen worden.

Activiteiten

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:

* Scouting Regio Rivierenland, voor het houden van een speldag bij blokhut Scouting Gelra Malsena, met een uitstapje naar de Heemtuin, op zaterdag 20 april 2002 van 13.00 uur tot 21.00 uur.
* Rotary Club Geldermalsen, voor het houden van een curiosamarkt tijdens de Rode Kruis Bloesemwandeltocht in de Veilinghal te Geldermalsen, op zaterdag 27 april 2002 van 9.00 uur tot 16.00 uur.

* Nederlandse Stichting Mbuma-zending, voor het organiseren van een landelijke zendingsdag in de veilinghal te Geldermalsen, op dinsdag 30 april 2002 van 10.30 uur tot 16.00 uur.
* Nederlandse Hervormde Kerk te Tricht, voor het organiseren van een rommelmarkt met loterij in de Belder en Kerkstraat, op zaterdag 11 mei 2002 van 6.00 uur tot 18.00 uur.

* Nut en Sport Meteren, voor het organiseren van een buurtfeest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan met live muziek in het clubgebouw aan de Rijksstraatweg 49a te Meteren, op zaterdag 18 mei 2002 van 19.00 uur tot 01.00 uur.

* Nederlandse Hervormde Kerk te Buurmalsen, voor het organiseren van een rommelmarkt met loterij in de Kerklaan te Buurmalsen, op zaterdag 18 mei 2002 van 9.00 tot 17.00 uur.
* Gezamenlijke diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken in Geldermalsen, voor het organiseren van een diaconale jaarmarkt en loterij op het Marktplein en de Kerkstraat in Geldermalsen, op zaterdag 1 juni 2002 van 6.00 uur tot 18.00 uur.
* Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente Enspijk, voor het organiseren van de jaarlijkse dorpsmarkt en loterij achter de kerk, op zaterdag 15 juni 2002 van 17.00 uur tot 21.00 uur.
* Comité Rommelmarkt Acquoy, voor het organiseren van een rommelmarkt, bazar en loterij rondom het verenigingsgebouw "De Schakel" in Acquoy, op zaterdag 22 juni van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112,
4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ''s-Gravenhage, tel.
070-3624871. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting) is dit ¤ 109,--.
Kennisgeving festiviteit
Ingevolge artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldermalsen, hebben alle houders van inrichtingen die vallen onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer het recht om 12 maal per kalenderjaar een incidentele festiviteit te houden, waarbij bepaalde voorschriften van dit besluit niet gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maximaal toegestane geluidsniveaus en (veelal als gevolg daarvan) het verbod op het ten gehore brengen van live-muziek. De houder dient deze festiviteit 4 weken voor aanvang te melden bij burgemeester en wethouders. Zij maken hierbij bekend een dergelijke kennisgeving te hebben ontvangen van:
* Café 't Koetshuis, voor het ten gehore brengen van live-muziek op zaterdag 30 maart 2002 van 21.00 tot 01.00 uur in het café 't Koetshuis, Kerkstraat 1 te Tricht.


1. T. Hanegraaf, Lingedijk 59 te Tricht, vergroten woning (26
2. J.A. Nouwen, Mr. A.J. Lansstraat 16 te Rhenoy, plaatsen tuinhuis (26 februari 2002);

3. Dhr. Both, Emmalaan 19 te Geldermalsen, vernieuwen/vergroten garage/berging (28 februari 2002);

4. S. Talsma, De Spijk 1 te Buurmalsen, veranderen garage/berging (28
5. J. Ruighaver, Lingedijk 134 te Buurmalsen, vergroten woning (1 maart 2002);

6. NS Railinfrabeheer BV, rondom en in knoopunt Deil te Enspijk, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (28 februari
2002);

7. A.J. van Batenburg, Prinses Ireneweg 11 te Geldermalsen, oprichten hobbykasje (4 maart 2002);

8. J.C. van Kessel Geldermalsen Beheer BV, Poppenbouwing 26 te Geldermalsen, oprichten bedrijfsverzamelgebouw (1 maart 2002);
9. E.A. van Hoorn, Schoresteijnstraat 21 te Deil, vergroten garage (4 maart 2002);

* Datum publicatie: 7 maart 2002.

1. M.A. Monteba, Laageinde 82 te Meteren, vergroten woning (7 maart
2002);

2. A.J. Visscher, Langstraat 22 te Tricht, oprichten carport (7 maart
2002);

3. A. de Hoog, Achterstraat 14 te Beesd, vernieuwen/vergroten garage/opslagruimte (7 maart 2002);

4. L. van Straten, Bantamlaan 7 te Tricht, vergroten dakkapel (7 maart 2002);

5. A.J. de With, Kostverlorenkade 8 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (7 maart 2002);

6. Kraal Beheer BV, Meinte 16 te Beesd, oprichten bedrijfshal (7 maart 2002);

7. S.N.J. Carlier, R.M. van Gellicumstraat 5 te Rumpt, vergroten woning (7 maart 2002);

* Datum publicatie: 7 maart 2002.
Extra raadsvergaderingen

Het nieuwe politieke (met een moeilijk woord: duale) stelsel heeft tot gevolg, dat er de komende week twee extra raadsvergaderingen zullen worden gehouden.

Op dinsdag 12 maart a.s. komt de gemeenteraad voor het laatst in de huidige samenstelling bijeen. Deze vergadering zal met name in het teken staan van het afscheid van die raadsleden en wethouders die in de nieuwe zittingsperiode niet meer zullen terugkeren. De vergadering begint om 20.00 uur. Bij een bijzondere vergadering hoort dit keer ook een bijzondere locatie. De gemeenteraad wijkt daarom voor deze speciale gelegenheid uit naar de grote ontmoetingsruimte van Scholengemeenschap 'De Lingeborgh' aan de Laan van Crayenstein'.

Twee dagen later, op donderdag 14 maart a.s. komt de nieuw gekozen gemeenteraad voor het eerst bij elkaar. Deze vergadering zal gevuld zijn met tal van formele zaken die nu eenmaal bij een installatievergadering horen. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur, maar dit keer is als vanouds de bekende raadzaal in het gemeentehuis de plaats waar het allemaal plaatsvindt. Collecte
In de periode van 10 tot en met 16 maart 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nationaal Reumafonds.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie