Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 07-03-2002

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 7 maart 2002
KAMERVERGADERING (via draadomroep)
De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 7 maart om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over het verruimen van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer. De wijziging heeft tot doel de capaciteit voor het berechten van strafbare feiten te vergroten.

Ten slotte spreekt de Kamer over de invoering van de rijksprojectenprocedure. Door invoering van de procedure krijgt de overheid de leiding over de besluitvorming inzake ruimtelijke investeringsprogrammas die van nationaal belang zijn. Doel is het efficiënter gebruik van de tijd en het beter afstemmen van procedures.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de kostenberekening van een gewenningsuitkering in de Algemene nabestaandenwet. Een gewenningsuitkering is een tijdelijke uitkering voor nabestaanden die op grond van de wettelijke criteria geen recht hebben op een reguliere nabestaanden uitkering.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 14.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over diverse onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg.

Defensie: 11.00 tot ca. 12.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof (beiden Defensie) over onder meer de verbetering van de personele bezetting van de krijgsmacht.

Financiën: 11.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
11.00 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de evaluatie van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisaties (MUB). Tevens wordt gesproken over een interne klachtenregeling en een interne ombudsfunctie voor het hoger onderwijs.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over onder meer het inzamelen van halonen en cfks (ozonlaagaantastende stoffen) en het nieuwe stoffenbeleid. Het nieuwe stoffenbeleid heeft tot doel de kennisachterstand over gevaren van stoffen weg te werken waardoor adequate maatregelen kunnen worden genomen.

Europese Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken), Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) over het actieprogramma Elektronische Overheid 1999-2002 waarin onder meer wordt ingegaan op een goede elektronische toegankelijkheid van de overheid.

Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het goederenvervoer per spoor.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 17.45 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de taalachterstand bij peuters (de zogenoemde Voorschool) en het onderwijskansenbeleid in grote en middelgrote gemeenten.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 10.30 tot ca. 11.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie over de zogenoemde 17-jarigen, een situatie waarbij militairen onder de 18 jaar niet worden ingezet bij gevechtshandelingen en Crisis Beheers Operaties.

Verzoekschriften: 13.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met juniordiplomaten uit Midden- en Oost-Europa, de kandidaatlidstaten voor de Europese Unie en Turkije.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie neemt om 10.15 uur een petitie in ontvangst uit handen van Rood-jongeren in de SP. De petitie bestaat uit een handtekeningactie en heeft betrekking op de verhoging van de wervingsleeftijd naar 18 jaar voor de Nederlandse Krijgsmacht (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie