Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positie burgemeester Helden verandert bij dualisering

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Helden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Helden

Ook positie burgemeester verandert bij dualisering Omdat na de verkiezingen de dualisering van het gemeentebestuur een feit wordt, zullen we u de komende tijd niet alleen informeren over de verkiezingen, maar ook over de nieuwe wet dualisering gemeentebestuur: waar is dit voor bedoeld en wat houdt het in? Er gaat heel wat veranderen voor de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. De ontvlechting tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders vormt strikt genomen het echte dualisme. Het raadslid concentreert zich meer op het aangeven van de grote lijnen, controle en volksvertegenwoordiging, terwijl het college bestuurt. Van belang is hierbij verder dat een wethouder niet langer tegelijk raadslid mag zijn. Hoe past de positie van de burgemeester in het nieuwe dualistische systeem?

Nieuwe bevoegdheden
De burgemeester blijft voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Dit voorzitterschap krijgt echter meer inhoud door een drietal nieuwe bepalingen: 1. De burgemeester krijgt een zorgplicht voor de eenheid van het collegebeleid, 2. In het verlengde van zijn zorg voor de eenheid van het collegebeleid wordt de burgemeester bevoegd onderwerpen op de agenda van de collegevergaderingen toe te voegen en 3. Om deze agenderende bevoegdheid verder te versterken, mag de burgemeester bovendien ten aanzien van voor een collegevergadering geagendeerde onderwerpen een eigen voorstel in bespreking brengen. De burgemeester blijft ook voorzitter van de raad. In het kader van de gedualiseerde verhoudingen is het wel zaak dat de burgemeester in zijn rol van raadsvoorzitter het belang van de raad laat prevaleren boven dat van het college. Als zodanig heeft hij ook een zekere verantwoordelijkheid om de invoering van de dualisering en de cultuurverandering die daarbij hoort te stimuleren.

Verhouding burger-bestuur Voor veel burgers is de burgemeester het gezicht van de gemeente. Daarom heeft de burgemeester ook enkele nieuwe taken gekregen die met name de verhouding tussen burger en gemeentebestuur betreffen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een drietal specifieke zorgplichten:1. toezicht op de kwaliteit van procedures op het vlak van de burgerparticipatie, bijvoorbeeld interactieve beleidsvorming en inspraakprocedures, 2. toezicht op een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en 3. toezicht op een zorgvuldige behandeling van klachten.

Burgerjaarverslag
De burgemeester is vrij om te bepalen op welke wijze hij zijn zorgplichten wil effectueren. Wel is hij verplicht om jaarlijks een zogenaamd burgerjaarverslag uit te brengen waarin hij aan de raad rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de burgerparticipatie. Ook kan hij in dit burgerjaarverslag bijvoorbeeld ingaan op de stand van zaken met betrekking tot het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid.

Gemeenteraadsverkiezingen De positie van de burgemeester wordt in het nieuwe dualistische stelsel dus op onderdelen versterkt, zodat hij ook in het nieuwe systeem zijn rol kan blijven vervullen samen met de raad en het college van burgemeester en wethouders.

7-3-2002 14:14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie