Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CNV-bond CFO akkoord met wao-advies SER

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Centrum voor Arbeidsverhoudingen

CNV-bond CFO

CNV-bond CFO akkoord met wao-advies SER

De Algemene Vergadering (AV) van de CNV-bond CFO heeft op 7 maart ingestemd met het advies op hoofdlijnen van de Sociaal-Economische Raad (SER) over een nieuw stelsel voor de wao. Nieuwe wao-wetgeving zou op zijn vroegst op 1 januari 2004 moeten ingaan. Ook kon het hoogste orgaan van de CFO (ruim 84.000 leden) na een pittige discussie akkoord gaan met de recente concept-afspraken van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid. Deze afspraken gaan over extra inspanningen op het gebied van reïntegratie en het voorkomen van ziekteverzuim, de inkomenspositie van zieke werknemers (beperking in het tweede ziektejaar tot de wettelijk verplichte loondoorbetaling van 70% van het loon) en de ruimte voor sectorspecifieke maatregelen.

De CFO-leden waarschuwden kabinet en politiek niet te gaan `shoppen' in het SER-akkoord. Gebeurt dit onverhoopt wel, dan achten werkgevers en werknemers zich niet langer gebonden aan de gemaakte afspraken. De politiek werd gemaand nog voor de aanstaande verkiezingen van de Tweede Kamer helderheid te verschaffen over de aanpak van de WAO-problemen. "Het moeizaam tot stand gekomen SER-advies moet daarbij zwaar wegen", aldus de CFO-leden.

Tijdens de discussie gaven de CFO-leden uiting aan hun grote bezorgdheid over de nadere uitwerking van het SER-advies ter bescherming van beroepsgroepen met hoge uitvalrisico's en mensen met lage inkomens. Er moet meer zekerheid komen dat werkgevers gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet al te gemakkelijk kunnen ontslaan. Met name op het gebied van de concrete invulling van preventie- en reïntegratiebeleid bleken de CFO-leden weinig vertrouwen te hebben in de werkgevers. Partijen moeten zich maximaal verplichten om met goede arbeidsomstandigheden mensen aan het werk te houden en weer aan het werk te krijgen.

Wat de beperking van loondoorbetaling van 70% in het tweede ziektejaar betreft werd gewezen op de mogelijkheid individueel het loon met werken deels aan te vullen. Om inkomensverlies bij ziekte op te vangen blijft een individuele verzekering in de privésituatie mogelijk.

Besluitvorming CNV
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het CNV, waarin alle CNV-bonden zijn vertegenwoordigd, volgt op 20 maart as. de finale besluitvorming over de SER-voorstellen. Tevoren, op 11 maart, spreken de besturen van de CNV-bonden zich definitief uit over de concept-afspraken van de Stichting van de Arbeid.

Informatie:
Dammis de Geus, bestuurder Publiciteit CFO, tel. 070 - 4160616; 06 51244064.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie