Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Medisch Centrum Molendael moet blijven

Datum nieuwsfeit: 07-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Medisch Centrum Molendael moet blijven

07-03-2002
Het Medisch Centrum Molendael (MCM) te Baarn en Soest moet blijven. Wel dient het zich anders te positioneren, niet zozeer als basisziekenhuis, maar meer als profielziekenhuis. Vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid biedt deze variant het MCM de grootste kansen op continuïteit, en dat is in het belang van velen, de burgers in de regio voorop. De commissie Kraaijeveld-Wouters schrijft dit in het vandaag verschenen advies 'Perspectief voor Molendael' aan gedeputeerde Zorg mr. J.G.J. Kamp van de provincie Utrecht.

Profielziekenhuis
Over de toekomstige functies van het MCM is in de Baarnse gemeenschap de laatste tijd de nodige commotie ontstaan. Het Medisch Centrum Molendael bood van oudsher de functies van een basisziekenhuis en 24 uur/7 dagen per week spoedeisende hulp. In de praktijk blijkt het onmogelijk om al deze functies op een constant kwalitatief hoog niveau aan te bieden. Sinds twee jaar is het MCM daarom gefuseerd met het Eemland Ziekenhuis in Amersfoort.

Gegeven de fusie adviseert de commissie om het MCM in Baarn om te vormen tot een profielziekenhuis. Dit houdt het volgende in:
* de beschikbaarheid van een kliniek, dagkliniek en polikliniek in Baarn;

* poliklinisch alle specialismen en de mogelijkheid van opname voor minimaal de specialismen chirurgie en interne geneeskunde;
* de beschikbaarheid van alle ondersteunende specialismen, zoals anesthesiologie, radiologie, ziekenhuisfarmacie, enz.
* spoedeisende hulp tijdens kantooruren en een huisartsenpost 's avonds en 's nachts in of nabij het ziekenhuis.
* Daarnaast dient het MCM zich te specialiseren. De commissie denkt bijvoorbeeld aan: de functie van orthopedie en geriatrie, gelet op de verouderende populatie in Baarn en Soest, bijzondere oogheelkundige en plastisch chirurgische behandelingen, of een kraamkliniek onder regie van de verloskundige.

Een nieuw perspectief
De commissie doet diverse aanbevelingen om het nieuwe perspectief voor de locatie Molendael in de praktijk te brengen. Zij adviseert de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep Amersfoort-Baarn-Soest om snel duidelijkheid te bieden over de formele verhoudingen. De ingezette bestuurlijke fusie moet zijn vertaling krijgen in een integrale fusie zodat er sprake is van één werkgever, één begroting, één medische staf, één ondernemingsraad en één patiëntenraad. Verder dient de Raad van Bestuur snel een overleg met betrokken partijen te starten. Dat wil zeggen vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties, de zorgverzekeraars, de gemeenten Baarn, Soest, Amersfoort, de provincie Utrecht en de zorgaanbieders in de regio. In dit overleg dient onder andere op de agenda te staan: de uitwerking van het concept profielziekenhuis en het aanbod in de polikliniek in Soest. Ook de inrichting van de spoedeisende hulp en het opzetten van een kraamkliniek dient op de agenda te worden gezet.

Opdracht en samenstelling
De invulling van de functies van het Medisch Centrum Molendael (MCM) leidde de afgelopen tijd tot de nodige commotie, die onder andere via de media van tijd tot tijd hoog oplaaide. Gedeputeerde Zorg mr. J.G.J. Kamp van de provincie Utrecht benoemde op 10 januari jl. een commissie bestaande uit mw. J.G. Kraaijeveld-Wouters, drs. L.M.J.L. Lodewick en drs. M.A.J.M. Bos. Opdracht van de commissie was onder andere om een advies te geven over de gewenste ziekenhuis infrastructuur voor de regio Amersfoort-Baarn-Soest-Bunschoten-Spakenburg e.o.

Reactie provincie
Gedeputeerde Kamp reageerde bij de aanbieding van het rapport vanochtend positief. Ze zei verheugd te zijn dat de commissie zo snel tot zo'n grondige analyse was gekomen. Met de aanbevelingen van de commissie kan ze goed uit de voeten; de gedeputeerde is verheugd dat de neerwaartse spiraal waarin het ziekenhuis terecht was gekomen, met dit advies kan worden omgebogen in een opwaartse beweging richting profielziekenhuis. Het advies om het stakeholdersoverleg een belangrijke plaats te geven in de besluitvormingsprocedure, onderschrijft gedeputeerde Kamp. Ten slotte hoopt ze dat het stakeholdersoverleg snel aan de slag gaat, aantoonbaar zal streven naar overeenstemming en spoedig met resultaten zal komen.

Meer informatie: Sari Klatter, telefoon 030-2582042 of Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie