Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw programma voor afvalpreventie bij bedrijven

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel het vijf- de preventiestimulerende programma (PRESTI 5) goedgekeurd. PRESTI-5 is één van de programma's om te komen tot preventie van afval en emissies.

Historiek

Aan de hand van het eerste PRESTI-programma in 1994 kreeg de overheid een duidelijk beeld van de verschillende sec- toren, hun problemen en oplossingen. Het programma bood tevens de middelen om die inzichten in ruime mate kenbaar te maken bij de bedrijven.

Om de geschikte maatregelen te kunnen uittesten of demon- streren in bedrijven werd een tweede PRESTI-programma opgezet. Net als bij het eerste PRESTI-programma werden KMO's aangesproken via hun bedrijfstakorganisaties of federaties.

Beide PRESTI-programma's boden de overheid echter geen mogelijkheid om bedrijven rechtstreeks te steunen. Met het PRESTI-3-programma werden de KMO's rechtstreeks bena- derd om hun afval- en emissieproductie te inventariseren, preventiemaatregelen te selecteren en deze daarna ook uit te voeren.

In 1998 werd PRESTI-4 goedgekeurd en ondertussen verlengd tot 2004. Het doel hierbij was om in elke provincie een milieucharterproject te operationaliseren.

PRESTI 5

Het nieuwe preventiestimulerende programma is opgezet enerzijds om tegemoet te komen aan de vraag van de fede- raties naar een updating van de informatie uit PRESTI 1, en anderzijds om de mogelijkheid te bieden aan doelgroep- en om de eigen noden en behoeften rond preventie in een realiseerbaar projectvoorstel te kunnen gieten.

De uitvoering van de projecten moet leiden tot gedrags- verandering en reductie van afvalstoffen en emissies. Dit kan door het geven van een beter inzicht in de noodzaak en de mogelijkheden van afval- en emissievoorkoming, of door uitwerking van concrete maatregelen. De ervaring die door de projectuitvoerder opgedaan wordt, moet verder verspreid worden bij de doelgroep en dit gekoppeld aan de resultaten, zodat de projecten als voorbeeldproject kun- nen dienen om anderen te stimuleren.

De doelgroep blijft in de eerste plaats de bedrijfswereld in ruime zin (beroepsfederaties, kamers voor handel en nijverheid, interprofessionele organisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, werkgeversverenigingen, bedrijven), maar wordt uitgebreid tot socio-culturele groeperingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, milieuverenigingen.

Het ontwerpbesluit wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

persinfo : Ann Bats, woordvoerder van minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie