Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adviesgroep Gehandicaptenbeleid Soest wijzigt naam

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Soest


Adviesgroep Gehandicaptenbeleid Soest wijzigt naam en zoekt nieuwe leden

Door het aannemen van de verordening "Cliëntenparticipatie Integraal Gehandicaptenbeleid" door de gemeenteraad van Soest, is er ook een einde gekomen aan de naam van de Adviesgroep Gehandicaptenbeleid Soest. De leden van deze commissie zullen verder gaan onder een nieuwe naam die beter de activiteiten weergeeft waarvoor de raad is ingesteld o.a de belangenbehartiging van Chronisch zieken en Gehandicapten in Soest en Soesterberg. De naam waaronder de Adviesgroep verder gaat luidt:

Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest (CCG Soest)

Nieuwe leden
Doordat de werkzaamheden zullen toenemen en om tot een verantwoorde invulling van de taken van raad te komen, zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Op dit moment bestaat de raad uit vijf leden, die onmogelijk in staat zijn nieuwe taken volledig op zich te nemen.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een chronische ziekte en/of handicap in Soest en Soesterberg en geeft daarbij o.a. gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Soest en overige betrokkenen als het om mogelijke verbeteringen van de leefwereld gaat. Een aantal aandachtsvelden is o.a. de WVG, toegankelijkheid, huisvestingsbeleid en vervoer.

Een aantal leden uit deze cliëntenraad vertegenwoordigt al een belangenvereniging van de doelgroep of is als ervaringsdeskundige verbonden aan deze cliëntenraad. Teneinde deze belangen nog beter te kunnen behartigen zoekt men nieuwe leden die ook een belangengroep vertegenwoordigen of nieuwe leden die als ervaringsdeskundigen al deel uitmaken van een belangengroep.

Men vergadert eenmaal per maand, overdag. Leden van de cliëntenraad ontvangen een beperkte onkostenvergoeding.

Zij die uit Soest of Soesterberg komen en belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de raad, kunnen een briefje richten aan de secretaris van de Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest, de heer Chr. Schrijver, Beukenlaan 22, 3762 AH Soest. De brieven dienen uiterlijk voor 28 maart bij het secretariaat binnen zijn. Na ontvangst van de brieven zullen de candidaten op korte termijn worden uitgenodigd voor een gesprek met een vertegenwoordiging van de cliëntenraad.

Voor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de voorzitter van de cliëntenraad, de heer P. Somers, telefoon 035-6027076.

---
11 maart, 13 maart, 18 maart en 20 maart (met een eventuele uitloop (zaal 2.03) , aanvang 19.30 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie