Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bescherming vitale infrastructuur speerpunt bij crises

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Persbericht ministerraad
8 maart 2002

BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR SPEERPUNT BIJ VOORBEREIDING OP CRISES

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage "crisisbeheersing door de overheid op rijksniveau" en de nieuwe versie van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het kabinet werkt aan een samenhangend pakket maatregelen om de vitale infrastructuur van de overheid en de samenleving te beschermen. De maatregelen zijn een uitwerking van het actieplan Terreurbestrijding en Veiligheid dat is opgesteld na de aanslagen op 11 september vorig jaar in de Verenigde Staten.

Maatschappelijk vitale sectoren zijn energie- en drinkwatervoorziening, voedselvoorziening, telecommunicatie, transport, waterkering en waterbeheer, betalingsverkeer, belastingdienst, openbare orde en veiligheid, rechtspleging, krijgsmacht, sociale zekerheid en de bescherming van objecten met een verhoogd risico bij rampen. Voor het draaiend houden van de samenleving in tijden van crises is het essentieel dat de overheid en het bedrijfsleven bepaalde maatschappelijk onmisbare producten en diensten in stand houden. De overheid en de private sector zullen gezamenlijk een inventarisatie maken van de producten en diensten waarom het precies gaat, welke beschermingsmaatregelen al zijn genomen en welke aanvullingen nog nodig zijn.

Een ander speerpunt voor de overheid is het verbeteren van veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de departementale en provinciale coördinatiecentra. Het NCC is bij incidenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de informatievoorziening en voor de bestuurlijke coördinatie van het overheidsoptreden. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt om er voor te zorgen dat de nationale crisisbesluitvormingsstructuur goed aansluit op provinciale en regionale voorzieningen.

Het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC) is paraat voor de voorlichting vanuit het Rijk in tijden van crises waarbij meerdere ministeries betrokken zijn, of wanneer één ministerie de voorlichting over een bepaalde crisis niet met eigen mensen aan kan. Het NVC bestaat uit een vast team van voorlichters van verschillende ministeries, die speciaal getraind worden om op te treden in crisissituaties. Het NVC kan ook een gemeente of een provincie ondersteunen als die met een crisis te maken krijgen. Het NVC leent dan voorlichters uit aan de burgemeester of de Commissaris van de Koningin. Er is geld vrijgemaakt voor training van het NVC. Ook is het de bedoeling op korte termijn een crisis-website voor het NVC te ontwikkelen.

Andere speerpunten zijn uitwisseling van informatie en samenwerking met andere landen en internationale organisaties, en het opzetten van een systeem van kwaliteitsborging voor de crisisbeheersing.

RVD, 08.03.2002reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie