Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen knelpunten bij uitvoering Programma Beheer

Datum nieuwsfeit: 08-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/486
datum
08-03-2002

onderwerp
Kamervragen Snijder-Hazelhoff (VVD) Bolhuis (PvdA) en Verburg (CDA) TRC 2002/1394

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen, het antwoord op de vragen gesteld door de leden Snijder-Hazelhoff (VVD), Bolhuis (PvdA) en Verburg (CDA) inzake knelpunten bij de uitvoering van het Programma Beheer.

1 en 2 Ja. Inmiddels is het merendeel van deze uitvoeringsproblemen opgelost. Resterende punten, met meer fundamentele aspecten, zullen bij de evaluatie worden betrokken.

3, 4 en 5 In mijn brief aan uw Kamer van 3 juli 2001 (TK 2000-2001, 27400 XIV, nr. 110) ben ik al ingegaan op uitvoeringsproblemen en heb daarin een aantal maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn inmiddels voor het grootste deel geëffectueerd, zoals de tijdige publicatie van de beschikbare budgetten voor 2002 en de invoering van een aantal regelingswijzigingen, waardoor onder meer de behandelingstermijnen van aanvragen voor subsidie aanzienlijk bekort worden. De wijzigingen in de regelingen zullen ook bijdragen aan het oplossen van de problemen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

6, 7, 8 en 9 Van de geschetste situatie dat aan individuele boeren een hogere subsidie wordt toegekend dan aan verenigingen is geen sprake. In mijn brief aan de Kamer van 3 juli 2001 heb ik al aangegeven dat ik agrarische natuurverenigingen wil stimuleren o.a. door prioriteit te geven aan collectieve pakketten. Ook heb ik voor de komende 3 jaar EUR 0,23 mln per jaar ter beschikking gesteld voor een voorlichtingstender op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer om ondersteuning te bieden aan de verdere professionalisering van de agrarische natuurverenigingen. Ook uit oogpunt van de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer is het gewenst grotere aaneengesloten gebieden onder agrarisch natuurbeheer te brengen.

Ik merk wel op dat de mogelijkheden van het inschakelen van collectieven, waar ik een warm voorstander van ben, gebonden zijn aan richtlijnen van de Europese Commissie inzake steunverlening. Hierdoor worden de vrijheidsgraden van deze verenigingen beperkt.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Snijder-Hazelhoff (VVD), Bolhuis (PvdA) en Verburg (CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over knelpunten bij de uitvoering van het Programma Beheer. (Ingezonden 7 februari 2002)

1
Bent u bekend met het grote aantal uitvoeringsproblemen bij het Programma Beheer? Indien neen, hoe komt het dan dat deze feiten u niet hebben bereikt?

2
Zullen de problemen die bij het ministerie worden aangemeld bij de evaluatie van Programma Beheer volledig worden meegenomen?

3
Wilt u de Kamer een inventariserende lijst doen toekomen, waarin al deze uitvoeringsproblemen, zoals trage administratieve en financiële afhandelingen, vermeld staan? Wat is uw oordeel over behandelingstermijnen van aanvragen van 10 tot 12 maanden?

4
Is het mogelijk om daarbij specifiek in te gaan op de problemen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden?

5
Welke oplossingen heeft u hierbij voor ogen?

6
Hoe beoordeelt u het effect van al deze hindernissen op het enthousiasme van de betrokken ondernemers en verenigingen?

7
Hoe is het mogelijk dat door de nieuwe Subsidieregeling voor Agrarisch Natuurbeheer (SAN) aan individuele boeren een hogere subsidie wordt toegekend dan aan verenigingen?

8
Bent u het er mee eens, dat om versnippering van beleid te voorkomen, het van groot belang is zoveel mogelijk grond voor projecten in verenigingsverband in te brengen?

9
Hoe beoordeelt u in het licht van bovenstaande de ongewenste effecten die de SAN heeft op de subsidie-aanvragen van individuele boeren versus verenigingen?


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie