Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming over meerjarenprogramma's Aruba

Datum nieuwsfeit: 11-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overeenstemming over meerjarenprogramma's Aruba

11 maart 2002

Nederland en Aruba hebben meerjarige samenwerkingsprogramma's afgesloten over duurzame economische ontwikkeling, onderwijs en kwaliteit van bestuur. Projecten op deze terreinen kunnen nu gefinancierd worden uit het Fondo Desaroyo Aruba (FDA, fonds voor de economische ontwikkeling van Aruba). Vorig jaar hadden beide landen al een meerjarenprogramma over volksgezondheid afgesloten.

Het ontwikkelingsfonds FDA wordt gevuld door Nederland en Aruba. Nederland stort over de periode van 2000 tot en met 2009 in totaal bijna 100 miljoen euro (160 miljoen Arubaanse florin) in het fonds. Aruba stort 112,5 miljoen euro (180 miljoen Arubaanse florin) in het fonds. De Nederlandse storting neemt per jaar af, terwijl de Arubaanse storting elk jaar toeneemt. Nederland en Aruba maken voortaan alleen nog politieke afspraken op hoofdlijnen over de verschillende meerjarenprogrammas. Over de projecten die uit de programma's voortvloeien beslist het bestuur van het FDA, op aanvraag van de Arubaanse regering. Nederland bemoeit zich dus niet meer met de details van de projecten.

Duurzame economische ontwikkeling

De groei van de Arubaanse bevolking en economie heeft gevolgen voor natuur en milieu. Daarom is in het meerjarenprogramma duurzame economische ontwikkeling gekozen voor activiteiten die de schade tegengaan die wordt veroorzaakt door deze groei. Dit gebeurt onder andere door een forse investering in de zuivering van het afvalwater in Aruba. De installatie in Bubali wordt gesaneerd en uitgebreid en ook in San Nicolas wordt een installatie gebouwd. Deze waterzuivering voorkomt dat rioolwater in zee wordt geloosd en dat daardoor de zee en stranden worden vervuild. Naast de waterzuivering zal een zogenaamd monitoringsnetwerk worden gebouwd, dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de lucht kan worden gemeten. Zo kunnen de risico's worden ingeschat van eventuele luchtvervuiling. Een laatste voorbeeld is de bouw van een installatie die afval verwerkt. Het doel is dat deze in 2006 klaar is.

Met het programma duurzame economische ontwikkeling is de komende jaren ruim 42 miljoen euro (68 miljoen Arubaanse florin) gemoeid.

Kwaliteit van bestuur

Dit programma beoogt de kwaliteit van de overheidsorganisatie te verbeteren. Zo zal de gevangenis, die kampt met een tekort aan cellen, worden uitgebreid. De reorganisatie van de politie wordt financieel gesteund, waardoor politiemensen zichtbaar worden in de wijken. Ook zal worden geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie voor de overheid, zodat onder meer de dienstverlening aan de burger kan worden verbeterd. De belastingdienst zal worden gereorganiseerd, onder meer door verdere automatisering. Ten slotte is het voor een aantal diensten binnen de overheid mogelijk deskundige kennis in te huren en wordt aandacht aan de integriteit binnen de overheid geschonken door de uitvoering van een bewustwordingsprogramma.

Voor dit meerjarenprogramma is de komende jaren in totaal ruim 41 miljoen euro (66 miljoen Arubaanse florin) beschikbaar.

Onderwijs

Na de uitvoering van het meerjarenprogramma onderwijs zal het Educacion Profesional Intermedio (EPI, middelbaar beroepsonderwijs) verder zijn uitgebreid en beter zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is de mogelijkheden voor Arubaanse werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren door het bieden van kwalitatief goed beroepsonderwijs. Er is geld beschikbaar voor afronding van de bouw en inrichting van het schoolgebouw.

Daarnaast wordt in de loop van de komende jaren geïnvesteerd in onderwijsvoorzieningen voor kansarmen, zodat zij beter zullen kunnen functioneren binnen de Arubaanse maatschappij. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan alfabetisering, maatschappelijke integratie, het wegnemen van taalbarrières, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en aan intercultureel onderwijs.

Met dit meerjarenprogramma is de komende jaren bijna 25 miljoen euro (ongeveer 40 miljoen Arubaanse florin) gemoeid.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie