Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friesland Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer/Hoorzitting

Datum nieuwsfeit: 11-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Friesland

11 maart 2002, 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer/Hoorzitting

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 292 5429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)
Op 29,30 en 31 januari 2002 zij op in aantal plaatsen in de omgeving een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waar o.a. de voorlopige resultaten van in tracéstudie naar een zuidelijke variant van de zgn. Noordwest-tangent om Leeuwarden zijn gepresenteerd. In deze bijeenkomsten is aangegeven dat een van de voorlopige resultaten van de studie was, dat de zuidelijke variant niet aan de doelstelling van de Noordwest-tangent voldeed.Ook is toen aangekondigd dat aan Gedeputeerde Staten zou worden voorgesteld om deze variant niet verder in bij de tracéstudie te betrekken.
Door de leden van de commissie Waterstaat en Milieubeheer is besloten om eerst in een aparte hoorzitting de belanghebbenden te horen alvorens dit punt in een reguliere vergadering op de agenda geplaatst en besproken wordt. Belanghebbenden worden uitgenodigd om in deze hoorzitting hun mening te geven over het voornemen op de zuidelijke variant verder niet in de lopende tracéstudie te betrekken. Belanghebbenden kunnen vooraf kenbaar maken dat zij voornemens zijn in deze hoorzitting het woord te voeren aan de secretaris, de heer C.G.Venema. Insprekers kunnen zich ook nog mondeling aanmelden voor het begin van de
bijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribuneTijdens vergaderingen van Statencommissies krijgt u de gelegenheid om - hooguit 5 minuten - op een agendapunt in te spreken. Een verzoek hiertoe kunt u voor het begin van de verga-dering schriftelijk indienen bij de voorzitter van de commissie. Geeft u hierbij aan op welke punten u in wilt spreken. Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage in: het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 292 55 24. U kunt de stukken ook op deze website bekijken.
Wenst u een bericht van ons, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op het internet? Geef uw e-mailadres dan door via (provincie@fryslan.nl). 7 maart 2002
Laatste wijziging: 06-03-2002 , Sigrid Keimpema.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie