Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internationale bijeenkomst Codex Alimentarius

Datum nieuwsfeit: 11-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Persuitnodiging

Internationale bijeenkomst Codex Alimentarius

Van 11 t/m 15 maart a.s. vindt de jaarlijkse bijeenkomst van het Codex Alimentarius .Committee on Food Additives and Contaminants. (CCFAC) plaats. Dit comité wordt door Nederland voorgezeten en komt jaarlijks in Nederland bijeen.
Afgevaardigden vanuit 102 landen en internationale organisaties zullen tijdens deze comité-vergadering bijeenkomen met als doel, mondiale normen en richtlijnen voor voedselproducten te ontwikkelen.

Belangrijke agendapunten voor dit jaar zijn de richtlijnen voor de toepassing van risicoanalyse voor levenmiddelenadditieven- en contaminanten. Ook zal er aan de ontwikkeling van internationale normen voor lood en cadmium in primaire agrarische producten gewerkt worden en wordt er een besluit genomen over de ontwikkeling van mondiale normen voor dioxinegehaltes in levensmiddelen en diervoeder. In totaal komen er 20 onderwerpen aan de orde.

De Codex Alimentarius is een in 1962 opgericht overlegorgaan van de VN organisaties FAO (Food and Agriculture Organisation) en de WHO (World Health Organisation), waarin wereldwijde normen over voedsel worden geformuleerd. Deze normen vormen weer de basis voor de nationale en communautaire wetgevingen.
Het belang van en de belangstelling voor de Codex nemen de laatste jaren sterk toe. Dit komt enerzijds doordat de WTO sinds 1995 de Codex-normen als uitgangspunt bij de beoordeling van handelsgeschillen hanteert en anderzijds door het sterk toegenomen aantal ledenlanden (165) en het versterkte belang van consumenten bij de veiligheid van voedsel.

Binnen de Codex is het werk in 30 besluitvormende comités verdeeld. Deze vergaderen één keer per jaar. Het CCFAC, het comité voor voedseladditieven en contaminanten is belast met het ontwikkelen van normen voor voedseladditieven, contaminanten en (micro) toxinen in toebereidende levensmiddelen en in primaire land- en tuinbouwproducten (inclusief diervoeders). Het comité ontwikkelt ook richtlijnen voor doorstraling van levensmiddelen, voor monstername en voor analysemethoden.

Vertegenwoordigers van de media zijn uitgenodigd de openingsceremonie die op 11 maart a.s. om 10.00 uur door de minister Brinkhorst gehouden wordt, bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in het congrescentrum Engels, Stationsplein 45, Rotterdam. Een volledig informatiepakket over de bijeenkomst is ter plaatse beschikbaar of kan per e-mail opgevraagd worden via: (info@codexalimentarius.nl)

08 mrt 02 09:46

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie