Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 12-03-2002

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van 12 maart 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Bestuursdienst/Strategie & Bestuur (2002/2184)
Het college heeft besloten geen Gemeentedagen meer te organiseren. Hiervoor zijn diverse redenen: de Vereniging Nederlandse Gemeente. (VNG) heeft onlangs besloten niet meer centraal een datum en thema te bepalen en geen landelijke publiciteit meer te verzorgen, onder meer omdat landelijk gezien de belangstelling van inwoners voor deze Gemeentedagen over het algemeen gering was. Bovendien vindt het college dat het effect van de open Gemeentedagen in het verleden nauwelijks in verhouding heeft gestaan tot de hoge kosten die met de organisatie gemoeid waren. Ook werden de mensen die 'weinig met de gemeente hebben' op zo'n open dag beperkt bereikt. De gemeente komt in de loop van dit jaar met andere initiatieven om gemeente(bestuurders) en inwoners met elkaar in contact te brengen. De gemeenteraad wordt over dit besluit geïnformeerd door het ter kennisname aan te bieden aan het presidium. Het presidium is een nieuw orgaan in het duale stelsel en bestaat uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en enige raadsleden. De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Bestuursdienst/Strategie & Bestuur (2002/1944)
Het college heeft besloten een gemeentelijke afvaardiging naar het BRU te sturen om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De afvaardiging bestaat uit de gemeentesecretaris dhr. van Elteren, het hoofd van de afdeling Strategie en Bestuur de heer Rikhof en de coördinator van de unit BPC (Bedrijfsvoering, Planning en Control) de heer P. Beumer. Aanleiding hiervoor is dat het Bestuur Regio Utrecht is gestart met het omvormen van haar gemeenschappelijke regeling, zodat deze voldoet aan de nieuwe Wet Bestuur Stedelijke Regio´s. Deze wet moet nog definitief door de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. Het BRU gaat dan bestaan uit een samenwerkingsverband van 10 gemeenten.

Daarnaast is vastgesteld dat een in 1999 vastgestelde bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage voor het BRU niet wordt gehaald. Indertijd was de opvatting dat het BRU (grotendeels) zou ophouden te bestaan en de taak van het middenbestuur bij de provincie terecht zou komen. Het college heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om oplossingen aan te dragen voor dit te bezuinigen bedrag.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Stadsbeheer/Stadsreiniging (2002/2179)
Op verzoek van de bewoners aan de Otterweide 224 t/m 265 wordt een bestaande vuilcontainer verplaatst en een vuilcontainer extra bijgeplaatst.

Stadsbeheer/Beheer/Voorbereiding (2002/2188)
In Fokkesteeg moet ongeveer 668 meter riolering worden vervangen. Een ingenieursbureau heeft het bestek gemaakt en een kostenraming opgesteld. Op basis van het bestek heeft een aannemer een offerte gemaakt. In het aanbestedingsbeleid hoeft de aanbesteding niet naar het college, als de offerte niet meer dan 10% afwijkt van de kostenraming. Hier is dat dus wel het geval. Omdat het ingenieursbureau de dagproductie te hoog heeft geraamd, heeft het college besloten de offerte toch goed te keuren. De rioolvervangingswerkzaamheden worden gegund aan Zijlstra BV te Andel.

Welzijnszaken/Welzijn (2002/11422)
De stichting Klikt 't houdt zich bezig met relatie- en contactbemiddeling voor mensen met psychische problemen. Deze stichting vraagt een eenmalige subsidie aan voor een tweetal activiteiten. Het sociaal café is al enige keren gesubsidieerd en voldoet niet aan de criteria van eenmaligheid. Voor de andere activiteit, een drietal feesten, wordt voor de eerste keer subsidie aangevraagd. Daarom heeft het college besloten een eenmalige waarderingssubsidie toe te kennen van 1361,-- voor het Midzomerfeest, het Kerstfeest en de Paasbrunch.

Welzijnszaken/Sociale Dienst (2002/2187)
Jaarlijks wordt door de FNV een vergelijkend onderzoek verricht naar de kwaliteit van het minimabeleid. Aan dit onderzoek hebben 207 gemeenten deelgenomen. Over het geheel genomen scoort de gemeente Nieuwegein bij de beoordeling boven het gemiddelde. Het onderzoek gaat ter kennisname naar de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer/Planvorming (2002/2177)
Het college heeft besloten om op de Oude Sluis en de Dorpsstraat éénrichtingverkeer in te stellen. Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de wijkdenktank voor de uitwerking van de wijkplannen. Dit besluit wordt openbaar bekendgemaakt in De Molenkruier en op het publicatiebord bij het gemeentehuis. Na bekendmaking kunnen belanghebbenden binnen 6 weken (beargumenteerd) bezwaar aantekenen bij het college.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning & Control (2002/2372) Per 1 januari 2001 heeft er een grenscorrectie tussen de gemeente Nieuwegein en de gemeente Utrecht plaatsgevonden waarbij de polder Rijnenburg is overgegaan naar de gemeente Utrecht. Met dit raadsvoorstel vindt de financiële overdracht plaats.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Welzijnszaken/Sport & Recreatie (2002/846)
Over bepaalde aspecten van de kunstijsbaan, welke van 26 december 2001 tot en met 17 februari 2002 in het Stadscentrum heeft gelegen, heeft de fractie van GroenLinks op grond van art. 23 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad enkele vragen gesteld. Dit waren vragen betreffende de besluitvorming tot aanleg van de ijsbaan, de communicatie tussen het college en de gemeenteraad en de aanleg-en exploitatiekosten van de ijsbaan.
Het college heeft de vragen inmiddels per brief beantwoord.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/BNS(2002/2185)
In het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad is aangekondigd dat "onderzocht zal worden of in het maatschappelijk centrum een interkerkelijk stiltecentrum voor rust en contemplatie kan worden gerealiseerd." (IOB, p.34). Wethouder Van der Nat heeft daarover op 11 februari 2002 een gesprek gevoerd met de werkgroep Kerk in de Stad (KIS). Het college heeft kennisgenomen van het verslag. Het verslag wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/2168) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in De Molenkruier.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke ordening (2002/387) Het college heeft besloten toestemming te verlenen voor het starten van een praktijkruimte aan huis voor het geven van reikibehandelingen en individuele les in intuïtieve speksteenbewerking. De praktijk voor reikibehandelingen past in het geldende bestemmingsplan Hoog Zandveld.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/2367) Multiplan heeft aan bouwaanvraag ingediend voor een bedrijfsgebouw met bedrijfsgebonden kantoorruimte op het voormalige veilingterrein. Tegen het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het bouwplan is een zienswijze ingekomen. Omdat het bouwplan past in het ontwerp-bestemmingsplan heeft het college besloten dat de zienswijze geen reden is om niet aan het bouwplan mee te werken.

Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/1941) Er is een aanvraag ingediend door een ondernemer om zijn sportschool aan de Constructieweg te verplaatsen naar de Wierselaan. Het college heeft hier in principe geen bezwaar tegen. Nadat overleg heeft plaatsgevonden met de aanvrager over de stedenbouwkundige voorwaarden kan een definitieve beoordeling plaatsvinden en een vrijstellingsprocedure worden gevolgd.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1939) In het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector moeten de corporaties jaarlijks een activiteitenplan opstellen en dit ter kennisneming aan de gemeenten zenden.
In het activiteitenplan wordt de visie van de corporaties voor de komende jaren gegeven. De gemeente toetst deze visies aan het gemeentelijke volkshuisvestingsplan.
De ingediende plannen voldoen daaraan.

---

Invoerdatum 18-3-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...