Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Borst spreekt bij start project versterking ambulancezorg

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS minvws.nl

MinVWS speech min: versterking ambulancezorg

Speech van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Borst-Eilers, bij de start van het project Versterking Ambulancezorg op 12 maart 2002 in Den Haag.

Dames en heren, Een dag of elf geleden las ik een artikel over de ambulancezorg in Overijssel. De kop boven dat artikel was:'Meer ambulances nodig voor de regio Twente'. De directeur van de Regionale Ambulancevoorziening Twente zei in dat artikel dat hij 1,1 miljoen euro nodig heeft voor twee extra ambulances en een verplaatsing van de huidige ambulancestandplaatsen. Alleen dan zou 99 procent van de Twentse bevolking binnen vijftien minuten door een ambulance bereikbaar zijn. Op dit moment zouden in sommige gebieden in Twente veel ambulances niét binnen dat kwartier ter plekke zijn. In één gebied zelfs in 34 procent van de gevallen.

Toen ik dat artikel las, vroeg ik mij af: hoe kan dit nu? Ik dacht toch dat we vorig jaar, na het verschijnen van het RIVM-rapport 'Niet zonder zorg', met elkaar hadden afgesproken dat we nu snel werk zouden maken van de verdere verbetering van de ambulancezorg in ons land. Ik heb toen zelf ruim 20 miljoen euro oftewel 45 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld, onder andere voor de vorming van de Regionale Ambulancevoorzieningen. Die RAV-vorming is belangrijk met het oog op een goede organisatie van de ambulancezorg. En dat is weer nodig voor onder meer een betere spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Daardoor zou het percentage spoedritten dat langer dan 15 minuten duurt en volgens het RIVM op 5,9 lag, omlaag moeten kunnen.

Ook heb ik mij vorig jaar duidelijk uitgelaten over de positie en de organisatie van de ambulancezorg. Ik heb toen gezegd dat, vanuit het principe 'wie betaalt bepaalt', de zorgverzekeraars en de RAV'en zaken met elkaar moeten doen. De ambulancezorg is immers onderdeel van de totale gezondheidszorg. Dan is het logisch dat de besturing van ambulancezorg vanuit dezelfde regie gebeurt als die men in de ziekenhuizen hanteert. En ook in het geval van ongevallen en rampen is er een belangrijke rol weggelegd voor de RAV'en, samen met het traumazorgnetwerk.

De RAV'en vormen dus de spin in het web van de dagelijkse ambulancezorg in ons land. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambulancezorg. Vanuit dat standpunt geredeneerd vind ik dat de RAV'en alles op alles moet zetten om te zorgen dat ambulances op tijd op de plaats des onheils zijn. In de Randstad én in Twente; in Groningen net zo goed als in Zeeland.

Als daarvoor extra geld nodig is, bijvoorbeeld voor meer ambulances of andere standplaatsen, dan moet een RAV daarover in de slag met de zorgverzekeraar. Op zich is er geld, dus daar kan het niet aan liggen. Hoe eerder het probleem wordt opgelost, hoe beter.

Dames en heren, Ik heb het voorbeeld uit Twente aangehaald om nog eens te onderstrepen dat ik zeer veel waarde hecht aan een hoogwaardige ambulancezorg in Nederland. Daarom heb ik het RIVM onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de ambulancezorg in ons land. En heb ik, op basis van dat onderzoek, besloten het project 'Versterking ambulancezorg' in te stellen. Vandaag gaat dit project officieel van start.

Ik ben blij dat alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep van het project. Ambulancezorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS zetten samen de schouders onder de verdere perfectionering van de ambulancezorg in ons land. Ik ben geneigd te zeggen: zo'n breed gedragen project, dat moet wel slagen.

Dit project moet begin volgend jaar zijn afgerond, maar het mag altijd eerder. De bedoeling is dat de knelpunten die uit het RIVM-rapport naar voren kwamen dan zijn opgelost. Ik wil hier overigens benadrukken dat de ambulancesector de afgelopen tijd bepaald niet heeft stilgezeten. Ik spreek op deze plek dan ook graag mijn waardering uit voor al het werk dat de sector intussen heeft verzet. Er zijn serieuze inspanningen geleverd, met name op het punt van de RAV-vorming.

Hoewel het project Versterking ambulancezorg vandaag officieel van start gaat, is een enkele werkgroep alvast aan de slag gegaan. Ik doel op de werkgroep die zich bezighoudt met de spreiding en de paraatheid van de ambulances. Het verbeteren van die spreiding en paraatheid zijn natuurlijk belangrijk met het oog op verkorting van de aanrijtijden. En verder zijn juristen bezig de Wet op het Ambulancevervoer aan te passen.

We moeten overigens niet de illusie hebben dat 100 procent van alle spoedritten binnen 15 minuten op de plaats des onheils zal zijn. Dat is een irreële eis. Er zijn altijd overmachtsituaties denkbaar. Een simpele file bijvoorbeeld of twee ongelukken op dezelfde tijd in dezelfde regio. Maar in routinesituaties moet wel worden geprobeerd die 100 procent te halen.

Samenwerking tussen ambulancediensten binnen en tussen regio's is daarvoor een cruciale voorwaarde, ook bij ongevallen en rampen. Juist in dergelijke situaties is regionale samenwerking van groot belang om chaos en gebrek aan coördinatie te voorkomen. Eén aanspreekpunt in de vorm van de RAV en één vergunning per RAV vergroot de duidelijkheid.

Dames en heren, U heeft gemerkt dat ik nog steeds zéér veel belang hecht aan de totstandkoming van de RAV'en. Ik ben ervan overtuigd dat die er móeten komen. Want alleen met één integrale bedrijfsvoering op regionaal niveau kan er sprake zijn van volwaardige ambulancezorg. Inmiddels is er nu in zes van de 25 regio's een RAV gevormd. De andere regio's roep ik op om nu snel met die samenwerking te beginnen. Want de RAV-vorming is van groot belang voor de patiënt voor wie we het uiteindelijk allemaal doen. Hij moet, zowel bij een dagelijks ongeval als bij een ramp, kunnen rekenen op snelle en betrouwbare ambulancezorg. Dat moeten we ons steeds voor ogen houden.

Ik ga ervan uit dat als straks alle doelstellingen uit het projectplan Versterking Ambulancezorg gerealiseerd zijn, we in dit land kunnen spreken van een kwalitatief uitstekende, efficiënte en snelle ambulancezorg. Ik wens dan ook iedereen die is betrokken bij dit project veel succes met de werkzaamheden die de komende maanden moeten worden verricht.

-0-0-0-

12 mrt 02 16:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie