Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit invoering grondheffing aan volgend kabinet

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Besluit invoering grondheffing aan volgend kabinet (12-3-2002)


Het Kabinet laat de besluitvorming over de mogelijke introductie van een heffing op grond aan het volgende Kabinet over. Wel geeft het Kabinet op een aantal onderdelen de richting aan waarbinnen de toekomstige besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Dat schrijven minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Bos (Financiën) in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden.

Het Kabinet heeft in de Nota Grondbeleid van dit jaar aangegeven een "openruimteheffing" een interessant idee te vinden. Met een dergelijke heffing kan het teloorgaan van open ruimte een prijs worden gegeven. Niet commercieel haalbare ruimtelijke investeringen, zoals stedelijk groen en de sanering van ongewenste gebouwen, zouden hiermee kunnen worden gefinancierd. Om inzicht te krijgen in de effecten en mogelijke vormgeving van een dergelijk instrument is onderzoek uitgevoerd.

Het Kabinet heeft op basis van dit onderzoek de volgende voorkeuren uitgesproken. Ruimtelijke sturing mag niet de eerste doelstelling van de heffing zijn; waar wel en niet mag worden gebouwd bepaalt het ruimtelijk instrumentarium, zoals de contouren uit de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en
bestemmingsplannen. Een heffing per vierkante meter wordt geprefereerd boven een individuele heffing per project of een jaarlijkse heffing op basis van het bouwvolume. Variatie naar regio en soort bestemming kan aan de orde zijn. De heffing mag geen overlap vertonen met kosten die straks op een andere wijze al worden verhaald. Voor de uitvoerende bestuurslaag is nog geen voorkeur uitgesproken.

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6852&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie