Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Petitie tegen de sluiting van de Blokhuispoort

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Petitie tegen de sluiting van de Blokhuispoort

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie,

Met het indienen van deze petitie beoogt de Ondernemingsraad (OR) van de Blokhuispoort, daarbij ondersteund door het gemeentebestuur van Leeuwarden, aandacht en steun van de Tweede Kamer te verkrijgen om het door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) genomen besluit tot sluiting van het Huis van Bewaring (HvB) de Blokhuispoort in Leeuwarden ongedaan te maken.

De navolgende argumenten liggen aan dit verzoek ten grondslag:
* De Blokhuispoort voldoet volgens een recente Risico-analyse & Evaluatie geheel aan de door de ARBO-wetgeving gestelde eisen.
* In de Blokhuispoort is van 1994 tot 1998 voor 11.400.000,-- geïnvesteerd, gerenoveerd en onderhoud gepleegd; het HvB beschikt nu dan ook over cellen met alle noodzakelijke voorzieningen als nieuw sanitair, intercom en vastgezet meubilair, een moderne sportvoorziening en uitstekende arbeidszalen waardoor de inrichting geschikt is voor diverse vormen van detentie.
* De exploitatie van 158 cellen in de Blokhuispoort is volgens een door de OR op basis van gegevens van de Rijksgebouwendienst uitgevoerde berekening 1.318.650,- per jaar voordeliger dan de exploitatie van 158 cellen in nieuw te bouwen complexen.
* De afstand tussen Leeuwarden en het Westen en het midden van het land als bezwaarlijk te zien voor het vervoer van gedetineerden en hun bezoek, is onhoudbaar met het oog op het nog steeds ernstig oplopende cellentekort in Nederland.
* De nieuwe prognoses ten aanzien van de benodigde celcapaciteit, waarbij de te verwachten grote gevolgen voor het gevangeniswezen van de in de nota Criminaliteitsbeheersing voorgestelde uitbreiding van 8.000 fte bij o.a. politie en rechterlijke macht moeten worden betrokken, worden pas dit voorjaar vastgesteld.
* De vervangende nieuwbouw van de HvBs Groningen en de Blokhuispoort impliceert een reductie van 76 cellen in vergelijking tot de huidige cellencapaciteit van de twee HvBs.
* In tegenstelling tot de Randstad kent het Noorden nog geen problemen op de arbeidsmarkt met betrekking tot de werving van nieuw personeel voor het gevangeniswezen.
* De sluiting van de Blokhuispoort betekent voor Leeuwarden een verlies van 100 directe arbeidsplaatsen en van een groot aantal indirecte arbeidsplaatsen.

* Het in het Westen van het land onderbrengen van vervangende celcapaciteit is in strijd met het gevoerde rijksbeleid ten aanzien van de spreiding van rijksdiensten.

Bovenstaande argumenten leiden voor de OR tot de conclusie dat het besluit van de DJI om de inrichting in 2005 te sluiten in alle redelijkheid niet had kunnen worden genomen.

De raad verzoekt uw commissie daarom stappen te ondernemen om het definitieve karakter van het besluit ongedaan te maken en de DJI het besluit te laten heroverwegen op het moment dat er een oplossing is gevonden voor het structurele cellentekort en de effecten van de nota Criminaliteitsbeheersing inzichtelijk zijn gemaakt en vertaald naar een deugdelijke prognose.

Namens het personeel van de Blokhuispoort,

de Ondernemingsraad,

A.J.W. de Jong,

voorzitter.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie