Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie draagt bij aan promotie Drentse Fiets4daagse

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe

GS-besluiten van 12 maart 2002

Assen, 12 maart 2002
Persberichtnummer 02-023



Provincie draagt bij aan promotie Drentse Fiets4daagse

Het college van gedeputeerde staten draagt ruim 10.000 euro bij in de extra promotie van de Drentse Fiets4daagse. Het betreft een eenmalige bijdrage, bedoeld om de Stichting een steun in de rug te geven. Door onder andere de MKZ-crisis heeft de Fiets4daagse een zeer moeilijk jaar achter de rug met tegenvallende deelnamecijfers. Om te kunnen overleven, moet het evenement in 2002 minimaal weer 20.000 deelnemers trekken. Een extra promotie-inspanning is dus nodig. Het Noord-Nederlands bureau voor Toerisme heeft hierover geadviseerd om aan te sluiten bij de bestaande thema's. De bijdrage van het college van GS gaat naar de productie van een inlegvel over het evenement in de brochure Drents Landleven en het aanpassen van de routes aan het thema cultuurtoerisme.
GS willen bijdragen aan de extra promotie omdat het bestuur van de Stichting Fiets4daagse maatregelen treft om het evenement ook op langere termijn veilig te stellen. De stichting werkt aan vernieuwing van het product fiets4daagse en versterking van de organisatie. Inmiddels wordt overlegd met de gemeenten of er een nauwere samenwerking tussen hen en de stichting mogelijk is.

Toestemming uitbreiding bedrijventerrein Noorderkijl

GS hebben toestemming verleend aan de gemeente Borger-Odoorn om het bedrijventerrein Noorderkijl in 2e Exloërmond uit te breiden. Het bestaande terrein wordt hiermee met 9,3 ha vergroot. Op dit nieuwe gedeelte komen onder andere de brandweer, de gemeentewerf en de milieustraat. De locatie ligt redelijk centraal in de gemeente en biedt ook plaatselijke kleinschalige bedrijven de mogelijkheid om zich hier te vestigen.

GS zien toekomst in boerderijverplaatsing Buinen

GS onderschrijven de conclusie om twee agrarische bedrijven in de bebouwde kom van Buinen naar een plek buiten het onderzoeksgebied te verplaatsen. Dit moet ten goede komen aan de overige agrarische bedrijven en draagt bij aan de natuurontwikkeling langs het Achterste Diep. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat in het kader van het Hunzeproject is afgerond.
Gedeputeerde Edelenbosch, voorzitter van de stuurgroep Hunzeproject, is tevreden met de uitkomsten. 'Dit plan levert het gewenste resultaat op: voldoende grond voor bedrijfsvergroting en andere landbouwdoelstellingen, daarnaast wordt de beoogde natuurontwikkeling langs het Achterste Diep gerealiseerd'.
Landbouwers uit het gebied hebben op initiatief van de kavelruilcommissie, onder leiding van burgemeester Slagman-Bootsma, aangegeven welke percelen men wilde ruilen. Enkele bedrijven zitten klem in de bebouwde kom en hebben geen uitbreidingsmogelijkheden. Op basis van geluiden van de landbouwers heeft een werkgroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en vijf varianten voorgelegd aan de adviescommissie en de stuurgroep Hunzeproject. In beide overlegorganen is met overtuiging gekozen voor variant 3.
Variant 3 gaat uit van de verplaatsing van twee bedrijven uit de dorpskern Buinen. Dit levert grond op waaruit een grondpot van 40 hectare wordt gerealiseerd. Bij de andere varianten is de deelname van bedrijven te gering of zullen extra inspanningen niet leiden tot meer resultaat, zo constateert de werkgroep. Het rapport van de werkgroep is ter informatie toegestuurd aan de statencommissie Milieu, Water en Groen.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie