Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College B&W Baarn reageert op advies Kraaijeveld-Wouters

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Baarn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Baarn

College van B&W van Baarn reageert op het advies van de commissie Kraaijeveld-Wouters

12-03-2002

Baarn, 12 maart 2002

College van B&W van Baarn reageert op het advies van de commissie Kraaijeveld-Wouters.

Het college van B&W van de Gemeente Baarn heeft kennis genomen van het rapport Perspectief voor Molendael van de commissie Kraaijeveld-Wouters. Deze commissie is ingesteld door de provincie Utrecht om te adviseren over de problematiek van de ziekenhuiszorg in de regio Eemland. Dit was noodzakelijk gezien de commotie die vorig jaar ontstond met betrekking tot de fusie tussen Medisch Centrum Molendael te Baarn/Soest en Ziekenhuis Eemland te Amersfoort.

Het college van B&W betreurt dat in het rapport van de commissie Kraaijeveld-Wouters, wellicht vanwege het korte tijdsbestek waarbinnen de commissie moest werken, de rol van de Gemeente Baarn binnen het overleg met de diverse betrokken partijen onvolledig en op sommige punten onjuist wordt weergegeven. Het college is van mening dat de inspanningen van de Gemeente Baarn daardoor onderbelicht blijven en wil daarom afstand nemen van het verslag van de overlegprocedure in het rapport. Het bevreemdt het college dat het niet is uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.

Het college van B&W laakt de kleinere en grotere onjuistheden in het rapport. Het wil daaraan voorbij zien, omdat het om de beleidsmatig essentiële punten gaat, waarop instemmend of afwijzend commentaar gegeven moet worden. Het college constateert dat het rapport inhoudelijk haaks staat op de voorstellen van de Werkgroep Houdt Molendael Gezond en de Gemeente Baarn. Te denken valt aan aanbodoriëntatie, locatiekeuze, adherentiebehoud en continuïteit. Bovendien constateert het college dat de commissie Kraaijeveld-Wouters geen melding maakt van de inmiddels landelijk ontstane tegenbeweging tegen concentraties van ziekenhuisvoorzieningen.

Ondanks deze kanttekeningen realiseert het college zich dat het hier gaat om een zwaarwegend advies dat, hoewel de lijn van het ziekenhuis doortrekkend, handvatten biedt om de aard en het niveau van de medische zorg van MC Molendael binnen de randvoorwaarden (voor zover deze in het rapport zijn geformuleerd) te optimaliseren. Daartoe acht het college het echter noodzakelijk dat de Gemeente Baarn op zeer korte termijn als afzonderlijke partner wordt betrokken bij verder overleg met de Raad van Bestuur van MC Molendael. Het college acht het in verband hiermee ook absoluut noodzakelijk dat de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een duidelijke en gedegen visie op de toekomst van MC Molendael op de langere termijn ontwikkelt, daar het daaraan ook volgens de commissie Kraaijeveld-Wouters tot op heden heeft ontbroken. Het college is van mening dat het rapport van de Werkgroep Houdt Molendael Gezond een belangrijke rol dient te spelen bij het ontwikkelen van een dergelijke langetermijnvisie.

Voorts hecht het college van B&W er waarde aan te benadrukken dat haar ervaringen gedurende het fusieproces van Ziekenhuis Eemland en Medisch Centrum Molendael tot nu toe, helaas exemplarisch zijn voor de problemen die gemeenten in heel Nederland ondervinden wanneer zij hun rechtmatige rol opeisen in het overleg met diverse belanghebbenden. Gemeenten worden, ondanks hun democratische legitimiteit, binnen het grotere krachtenveld waarin zij moeten opereren, in een positie gebracht waarin hun inbreng te eenvoudig teniet gedaan kan worden. Het college acht het de plicht van de Rijksoverheid dat er maatregelen genomen worden om dergelijke situaties nu en in de toekomst te voorkomen.

Het college heeft kritiek op de samenstelling van het stakeholdersoverleg zoals de commissie heeft geadviseerd. De patiëntenraad hoort daarin niet thuis, aangezien zij een rechtstreekse relatie heeft met het ziekenhuisbestuur.
Gemist wordt de deelname van de Stichting Behoud Molendael, die uit verschillende maatschappelijke organisaties is samengesteld. Bovendien wordt een aantal gemeenten gemist, die tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis behoren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie