Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimtelijke en economische ontwikkeling Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 12-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

amsterdam oud zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur, 12 maart 2002

RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING


* Uitstel advisering over Monumenten Selectie Project Om de rijksmonumentenlijst uit te kunnen breiden met objecten uit de periode 1850-1940 wordt bekeken welke objecten en/of complexen in aanmerking komen voor plaatsing op de lijst. Deze selectie wordt landelijk uitgevoerd en draagt de naam Monumenten Selectie Project (MSP). Voor stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft in 1996 reeds een selectie plaatsgevonden voor de
Vondelpark-Concertgebouwbuurt en het Museumkwartier en zijn de geselecteerde panden, objecten en het Vondelpark aangewezen als rijksmonument. Momenteel wordt in het stadsdeel een tweede MSP-ronde uitgevoerd. Deze ronde betreft een selectie in de overige gebieden van het stadsdeel (Plan Zuid van Berlage en omge-ving). De selectie bevindt zich in de afrondende fase. Helaas wordt de inleverdatum (15 maart) van het advies over de MSP aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-schappen niet gehaald. In een brief aan de minister worden de diverse oorzaken voor de vertraging toegelicht, met het verzoek om uitstel van de advisering. Het advies wordt in mei ter vaststelling aan de raad aangeboden.

* Financiële voortgangsrapportage FBI-project Het FBI-project betreft de bouw van een nieuwe passage tussen de Stadhouderskade en de Gerard Doustraat en de uitbreiding van Albert Heijn in deze passage. De stadsdeelraad besloot mei 2001 middelen ter beschikking te stellen voor het realiseren van het project, met betrekking tot de onderdelen kinderdagverblijf, mobiliteitscentrum en openbare ruimte. Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de financiële voortgangsrappor-tage van het project. Het rapport laat zien dat er kostenstijgingen zijn te verwachten, onder andere door de verhoging van het BTW-percentage en prijsindexeringen. De wethouder zal zo spoedig mogelijk met een aangepast financieringsvoorstel komen.

Overige informatie/mededelingen:


* Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amsterdamse sportraad wordt op 2 april een receptie georganiseerd. Jan-Coen Hellendoorn zal aanwezig zijn op de receptie. Locatie: stadhuis Tijd:17.00-18.30 uur

* Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt en Huurteam Zuid hebben een nieuw onderkomen in de Hendrik Jacobszstraat 4-6. Op vrijdag 15 maart wordt het pand geopend. Joep Blaas woont de opening bij. Tijd: 16.30-19.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie