Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven

Eindhoven Actueel

Eindhoven, 13 maart 2002

Bouwvergunningen, aanvragen
Bouwvergunningen, beslissingen
Informatie-avond rampenbestrijding
Wijkraadsvergadering Vaartbroek-Heesterakker-Bokt Informatiebijeenkomst ontwikkeling bedrijventerrein Kapelbeemd

Wet bodembescherming
Kapvergunningen
Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 351/02 Barrierweg 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.02.2002
352/02 Agatha Christielaan 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.02.2002
349/02 Meerbergsven 5, uitbreiden van een woning 28.02.2002 350/02 Blazerstraat 18, uitbreiden van een woning 28.02.2002 361/02 Nancylaan 4, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 01.03.2002
369/02 Bakhuizen v.d. Brinklaan 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.03.2002
375/02 Kastelenplein, bouwen van een trafostation 04.03.2002 376/02 Grimbeertlaan 29, bouwen van een fietshok 04.03.2002 257/02 Gaspeldoornlaan 36, uitbreiden van een woning door middel van een veranda 04.03.2002
390/02 Luiklaan 67, plaatsen van een tuinhuisje 05.03.2002 1482/01 Zeelsterstraat 263, uitbreiden van een berging 05.03.2002
Ingekomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1766/01 Frederiklaan 60a, aanbrengen van een overheaddaur 28.02.2002 1472/01 Dierenriemstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.02.2002
150/02 Milaanstraat 28, verbouwen en uitbreiden van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 28.02.2002
353/02 Tonnaerstraat 16, bouwen van een berging 28.02.2002 348/02 De Klerklaan 56, uitbreiden van een woning 28.02.2002 347/02 Coebergerstraat 8, uitbreiden van een woning 28.02.2002 358/02 Zwembadweg 4, verbouwen van een garage/bergruimte tot appartement 28.02.2002
357/02 Kastelenplein 168c, plaatsen van een lichtreclame 28.02.2002 204/02 Pisanostraat 49, verbouwen van een automobielbedrijf 28.02.2002
1719/00 Coebergerstraat 6, uitbreiden van een woning 28.02.2002 1417/01 kerkdorp Acht, aan de Schalmstraat, kavel 859, bouwen van een woning 28.02.2002
1117/01 Toledolaan 4, uitbreiden van een Mytylschool 28.02.2002 362/02 Pastoor Petersstraat 3, aanbrengen van een buitenreclame
01.03.2002
359/02 Juralaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning
01.03.2002
364/02 John Keatslaan 16, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 01.03.2002
365/02 Collseweg 2-4, plaatsen van dakkapellen in het voorgeveldakvlak 28.02.2002
366/02 Gascognehof 29, verbouwen en uitbreiden van een woning
01.03.2002
368/02 Fransebaan 256, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.03.2002
372/02 Corsicalaan 12, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 04.03.2002
373/02 Schelluinen 1, plaatsen van een raam in de zijgevel 04.03.2002
377/02 Gebroeders Ganslaan 19, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 04.03.2002
378/02 Pastoor Van Arsplein 14, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte ten behoeve van opslag 04.03.2002 380/02 Leostraat 106, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.03.2002
381/02 Assepoester 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.03.2002
189/99 Kennedyplein 1 & 200, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van kantoren, een kantoortoren en atrium 04.03.2002 388/02 Sienalaan 39, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 05.03.2002
384/02 Kerkstraat 36, plaatsen van een lichtreclame 04.03.2002 385/02 Charentelaan 16, uitbreiden van een woning 05.03.2002 383/02 Diepmeerven 7, uitbreiden van een woning 05.03.2002 382/02 Zeebruggestraat 33, uitbreiden van een woning 04.03.2002 391/02 Generaal Van Heutszlaan 57, plaatsen van een dakopbouw in het voorgeveldakvlak 05.03.2002
386/02 Stationsplein 22, tijdelijk plaatsen units ten behoeve van kaartverkoop voor maximaal zes weken 05.03.2002 216/02 Kastelenplein, plaatsen van een geldautomaat 05.03.2002
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling
Van 14 maart 2002 tot en met 27 maart 2002 ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een woning, Atilla 36 (1750/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Van 14 maart 2002 tot en met 10 april 2002 ligt bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een serre, Tovermolen 22 (869/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Van 14 maart 2002 tot en met 10 april 2002 ligt bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* verbouwen van een restaurant, Stationsplein 3a (1440/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 14 maart 2002 tot en met 27 maart 2002 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage ligt de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

* verbouwen en uitbreiden van een kantoorpand, Ten Hagestraat 9 (MO02/0005).


Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het plan naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


---

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
267/02 Turfveldenstraat 39, plaatsen van een houten berging 28.02.2002
283/02 Roerstraat 5, plaatsen van een tuinhuisje 06.03.2002 219/02 Gustaaf de Smetstraat 24, uitbreiden van een woning 06.03.2002

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
248/02 John Keatslaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.03.2002

Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
342/02 Flight Forum, aanbrengen van neonreclames 06.03.2002

Ingetrokken toestemming melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
655/01 Kastelenplein, bouwen van een trafostation 06.03.2002
Verleende bouwvergunningen
Zaakummer Adres/omschrijving Datum verzending
1246/00 hoek Huizingalaan/Marathonloop, bouwen van een multifunctioneel gebouw 28.02.2002
1687/01 Schimmelpennincklaan 3, verbouwen van een woning 28.02.2002 1312/00 Michelangelolaan 2, renoveren gebouw D1 en F1 en het uitbreiden van de afdeling Radiotherapie, gebouw D en F van het Catharina-ziekenhuis 01.03.2002
1737/01 Alsacelaan 77, uitbreiden van een woning 04.03.2002 1787/01 Schans 57, verbouwen garage tot hobbyruimte 04.03.2002 1710/01 Meierijlaan 58, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.03.2002
888/01 Kanunnikensven 17, uitbreiden van een woning 04.03.2002 71/02 Cahorslaan, plaatsen van een basketbalpaal ten behoeve van speelvoorwerp in groenvoorziening 04.03.2002
1552/01 Heezerweg 300, verbouwen van een impulswinkel tot kantoor met baliefunctie 04.03.2002 1755/01 Zeelsterstraat 100a, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.03.2002 1367/01 Fluwijnstraat 5, uitbreiden van een berging 05.03.2002 706/00 La Traviata, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 10 atelierwoningen 05.03.2002
1968/00 Luchthavenweg 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een kantoorgebouw
met productieruimte en nieuwe entree 05.03.2002 1799/01 Genneperweg 81, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.03.2002
1859/01 Medoclaan 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.03.2002
1113/01 Swalmstraat, kavel 869, bouwen van een woning 05.03.2002 1846/01 Zeebruggestraat 10, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 05.03.2002
29/02 De Beaufortpad 16, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 05.03.2002
194/02 Herlaer 45, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.03.2002
98/02 Generaal Pattonlaan 106, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 06.03.2002
1759/01 Markt 19, wijzigen van een winkelpui 06.03.2002 123/02 Opera 58, uitbreiden van een woning 06.03.2002 1203/01 Geldropseweg 154, uitbreiden van een keuken 06.03.2002 24/02 Pasteurlaan 94, bouwen van een serre 06.03.2002 52/02 Schweitzerlaan 54, bouwen van een tuinhuisje 06.03.2002 1452/01 Bergeraclaan 31, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.03.2002

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1615/01 Turfveldenstraat 39, verbouwen van een garage 04.03.2002 1653/01 Maasstraat 54, uitbreiden van een woning 04.03.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
150/02 Milaanstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.03.2002
186/02 Pieter Huyssensweg 3, uitbreiden van een woning 04.03.2002 156/02 Herentalsweg 4b, plaatsen van een gevelreclame-object 04.03.2002
216/02 Kastelenplein, plaatsen van een geldautomaat 06.03.2002 717/01 Oirschotsedijk 1, uitbreiden van een woning 06.03.2002 1277/01 Heilige Geeststraat 44, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 06.03.2002
218/02 Picushof 264, plaatsen van 2 prefab fietshangars 06.03.2002 100/02 Hageheldlaan 74, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 06.03.2002
1602/01 Europalaan 42, plaatsen van een lichtreclame 06.03.2002

Intrekken aanvragen bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
(01/0690) Flight Forum, kavels 22 & 24, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het kantoorgebouw, kavel nummer 24 06.03.2002
Geweigerde bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1742/01 Sint Bonifaciuslaan 58, uitbreiden van een woning 28.02.2002 1923/01 Vlasven 12, bouwen van een veranda 05.03.2002
Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0025 Rechtestraat 53/53a, renoveren straatgevel winkelpand 04.03.2002

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL02/0017 Michelangelolaan 2, gedeeltelijk slopen van gebouw D en F, radiotherapie onderzoek en behandeling van het Catharinaziekenhuis
01.03.2002
SL02/0008 Offenbachlaan 7, gedeeltelijk slopen van dakbeschot 05.03.2002

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum verzending
HV01.041 Mauritsstraat 8 28.02.2002p>

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV01.018 Bennekelstraat 157 28.02.2002

Geweigerde kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV99.096 Tongelresestraat 339a 28.02.2002

Toestemming sloopmelding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL02/0031 Vredesplein 21, verwijderen asbestgolfplaten 22.02.2002
Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL02/0015 Tegenboschweg 10 & 12, slopen van 2 woningen met opstallen 06.03.2002 De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.

Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
(01/1362) Pastoor Dijkmansstraat 25, vergunning tot het verbouwen van een café wordt alsnog geweigerd 28.02.2002

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan, ingeval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u e 109, griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens e 109, griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient e 218, griffierecht te worden betaald. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens e 218, griffierecht te worden betaald


---

Informatie-avond rampenbestrijding

De gemeente houdt op woensdag 20 maart een informatie-avond over rampenbestrijding voor inwoners van Woensel-Zuid. Deze avond begint om 19.30 uur in de vrijetijdsaccomodatie Blixems aan de Ouverture 2 (bij winkelcentrum Blixembosch).


---

Wijkraadsvergadering Vaartbroek-Heesterakker-Bokt
De wijkraad komt maandag 18 maart 2002 om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in gemeenschapshuis de Landing aan de Tarwelaan 109. Voorafgaande aan deze openbare vergadering wordt er door de wijkraad en de politie van 18.30 uur tot 19.30 uur een spreekuur gehouden in de Louis Buelens Basisschool aan de Mirabelweg 96. Hier kan men terecht voor zaken welke met de leefbaarheid van de wijken Vaartbroek, Heesterakker en Bokt te maken hebben. De agenda voor deze wijkraadsvergadering vermeldt onder andere:

* aanvraag vergunning voor het plaatsen van een reclamebord door de ondernemer van Wijngaardplein 11;

* aanvraag kapvergunning door de bewoner van De Koppele 195 voor een moeras-cypresboom in zijn voortuin;

* rapportage van het gehouden overleg met de burgemeester en met Woningstichting SWS;

* rondvraag voor het publiek.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met de heer J. Diepens, secretaris van de wijkraad, tel. 238 43 07 of per email: (j.diepens@eindhoven.nl)


---

Informatiebijeenkomst ontwikkeling bedrijventerrein Kapelbeemd
Op 20 maart 2002 van 16.30 tot 18.00 uur wordt in het Dorpshuis Acht, Lekstraat 4 te Eindhoven een informatiebijeenkomst gehouden over de ontwikkeling van bedrijventerrein Kapelbeemd. Tijdens deze bijeenkomst worden de ideeën, die de gemeente Eindhoven heeft voor Kapelbeemd, gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

---

Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de artikelen 29, 37, 39 en 40 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 3 januari 2002 door Op t Hoog Projectontwikkeling een melding ingediend ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Hoogstraat 119-121. Naar aanleiding van deze melding is door burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking opgesteld die van 30 januari 2002 tot 27 februari 2002 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze terinzagetermijn zijn geen zienswijzen ingebracht. Burgemeester en wethouders hebben op 14 maart 2002 de beschikking definitief vastgesteld. In de definitieve beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:

* dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
* dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

* dat zij voornemens zijn om, onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan;

* dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.

Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 maart 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit op grond van artikel 87 Wbb juncto artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, postbus 90155, 5600 RB te Eindhoven. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen, kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage, een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


---

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
Stadsdeel Woensel-Noord

* 1 boom in de tuin van het pand Vaartbroek 28 i.v.m. lichtreductie en overlast.

Verzenddatum vergunning 8 maart 2002. Tegen deze vergunning kan binnen zes weken na de verzenddatum ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt bij de Wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Stadsdeel Stratum

* 2 bomen in de achtertuin van het pand Wilgenroosstraat 54 i.v.m. lichtreductie, groeibelemmering, overlast en de grootte van de bomen in verhouding tot de tuin.

Verzenddatum vergunning 6 maart 2002.

Stadsdeel Tongelre

* 2 bomen, 1 boom op de scheiding van 2 voortuinen en 1 boom in de achtertuin van de woning aan de Hageheldlaan 43 & 45 i.v.m. lichtreductie, de grootte van de bomen in verhouding tot de tuin en overlast.

Verzenddatum vergunning 5 maart 2002.

* 63 bomen op de locatie Lakerlopen: de reden voor de aanvraag is dat op de plaats waar de bomen staan bebouwing wordt gerealiseerd in het kader van herstructurering van de wijk Lakerlopen;
* 80 bomen op de locatie Lakerlopen: de reden voor de aanvraag is dat op de plaats waar de bomen staan bebouwing wordt gerealiseerd in het kader van herstructurering van de wijk Lakerlopen.

Verzenddatum vergunningen 7 maart 2002.

Stadsdeel Woensel-Noord

* 1 boom in de achtertuin van Caenlaan 33 i.v.m. stormgevaar;
* 12 bomen in de achter- en zijtuin van het perceel aan de Nicehof 7 i.v.m. lichtreductie en schade aan eigendommen;
* 3 bomen, naast het huis en in de achtertuin van de woning aan de Chamonixlaan 77 i.v.m. lichtreductie, schade aan eigendommen en overlast;

* 1 boom in de groenvoorziening bij het woongebouw aan de Heuvelakker 109/215 i.v.m. stormgevaar.

Verzenddatum vergunningen 6 maart 2002.

Stadsdeel Woensel-Zuid

* 2 bomen in de achtertuin van de woning Slagerstraat 23 i.v.m. schade aan eigendommen en de grootte van de bomen in verhouding tot de tuin.

Verzenddatum vergunning 5 maart 2002.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

---

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota's, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
Ook de afdeling Binnenstadsmanagement (BMT) van de dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich in het Stadskantoor. Deze afdeling is voor publiek geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur, telefonisch van 9.00-16.30 uur.
De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Gestel, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij op maandag van 9.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur bereikbaar.
Het postadres van alle Stadsdeelkantoren is Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het Stadsdeelkantoor Gestel is gevestigd aan het Kastelenplein 168a, tel. 238 49 49. Het stadsdeel omvat de postcodes 5615 DA t/m DC en GA t/m SZ, 5616 CA t/m CS en EB t/m EV, 5644 RS t/m RZ en 5653 t/m 5656. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Generaal Bothastraat
1, 5642 NJ Eindhoven, tel. 238 45 00. Het stadsdeel omvat de postcodes 5613, 5631, 5641 en 5642.
Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6, 5616 GZ Eindhoven, tel. 238 47 00. Het postadres is vooralsnog Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het stadsdeel omvat de postcodes 5616, 5651, 5652 en 5658.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord is gevestigd aan de Ouverture 85, tel. 238 43 43. Het stadsdeel omvat de postcodes 5624, 5625, 5626 AA t/m JA, 5627, 5628, 5629, 5632 en 5633.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2), 5612 HK Eindhoven, tel. 238 45 45. Het stadsdeel omvat de postcodes 5612, 5621, 5622, 5623, 5626 (AA/AB/NA/NC/ND) en 5631.
De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde postcodes, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
De overige Stadsdeelkantoren zijn voorlopig nog gevestigd in het Stadskantoor.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Afd. Binnenstadsmanagement, algemene informatie 238 25 00
* Stadsdeelkantoor Gestel, algemene informatie 238 49 49
* Stadsdeelkantoor Stratum, algemene informatie 238 43 50
* Stadsdeelkantoor Strijp, algemene informatie 238 47 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00
* Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, algemene informatie 238 45 45
* Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, algemene informatie 238 43 43

---

Eindhoven, 13 maart 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...