Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen Gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oud-Beijerland

Felicitatie winkeliers Veilingpassage

Het Gemeentebestuur van Oud-Beijerland feliciteert de winkeliers van de veilingpassage met de heropening van het winkelcentrum 'De Veilingpassage' op woensdag 20 maart aanstaande!

Nieuw subsidiebeleid

In de raadsvergadering van 18 februari jl. is het nieuwe subsidiebeleid op het welzijnsterrein vastgesteld. Op basis van de nieuwe beleidsregels zullen in 2002 afzonderlijke afspraken worden gemaakt met welzijnsinstellingen en verenigingen over hun activiteiten en de daarbij behorende subsidieverstrekking. Ook de subsidieverordening is overeenkomstig het nieuwe beleid aangepast.

De nota (waarin het nieuwe beleid beschreven staat) en de subsidieverordening, zijn voorafgaande aan de vaststelling in de Raad voor een reactie opgestuurd naar alle op het gebied van welzijn subsidieontvangende instellingen en verenigingen. Indien er verenigingen of instellingen zijn die toen geen nota en subsidieverordening ontvangen hebben, maar wel graag kennis willen nemen van de inhoud en eventueel een reactie willen geven hierop, kunnen contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, mevrouw M. Keur (tel: 646722).

Verkiezingen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Oud-Beijerland 2002

Op woensdagavond 6 maart, na sluiting van de stembureaus, is de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Oud-Beijerland in aanwezigheid van de (kandidaat)raadsleden en andere geïnteresseerden omstreeks 22.30 uur door burgemeester B.B.M. van der Hart bekend gemaakt.

Helaas was het vorige week, door de korte tijd tussen de verkiezingen en de verschijningsdatum van deze krant, niet mogelijk de verkiezingsuitslag vorige week te publiceren. Daarom treft u hierbij de verkiezingsuitslag alsnog aan.

Partij

Aantal stemmen 2002

Aantal zetels 1998

Aantal zetels
2002

BINT

3.212

8

6

SGP


1.68023

VVD


1.59723

PvdA


1.3202


2

CDA


1.1872


2

D66

610


11


GroenLinks

738


11


ChristenUnie


78811


Totaal


11.1321919


Uit het bovenstaande schema blijk dat BINT de grootste partij blijft met zes zetels, gevolgd door de SGP en de VVD met drie zetels. Het CDA en de PvdA behaalden elk twee zetels en de ChristenUnie, D66 en GroenLinks behielden elk één zetel. Het opkomstpercentage was ongeveer
65%, dit is ongeveer 7% hoger dan de gemiddelde landelijke opkomst van
57,7%. De komende weken wordt u via deze informatierubriek verder op de hoogte gehouden van de samenstelling van het nieuwe college en de gemeenteraad.

Installatie nieuwe gemeenteraad

Donderdag 14 maart vindt de eerste raadsvergadering van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling plaats. Tijdens deze vergadering worden de raadsleden beëdigd. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. De vergadering is openbaar en na afloop is er gelegenheid om de raadsleden te feliciteren.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:


- het oprichten van een garage/berging aan de Ribesstraat 33;
- het plaatsen van een tuinhuisje aan de Dr. Herskade 9 en 11;
- het plaatsen van een berging/carport/tuinmuur aan de Koninginneweg
104.


De desbetreffende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 maart 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 14 maart 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:


04-03-02


het plaatsen van een dakkapel op het perceel Kloosring 31;

De heer H. Cremers

Kloosring 31


3261 SE Oud-Beijerland


2


04-03-02

het vergroten van een gemaal op het perceel Goidschalxoordsedijk 60;

Waterschap De Groote Waard Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal


205-03-02

het plaatsen van zonnepanelen op een dak op het perceel Van Ghentstraat 12;

De heer R. van der Meulen Van Ghentstraat 12 3262 EM Oud-Beijerland


2

07-03-02

het vergroten van een woning op het perceel Oud-Beijerlandsedijk 14;

De heer P.A. Kranendonk Oud-Beijerlandsedijk 14 3261 KT Oud-Beijerland

2

07-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dr. Kroesenring 76;

De heer W. de Koning Plaete 19 3261 TM Oud-Beijerland

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

28-02-02

het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Fregat 4;

De heer R. Swemmer Fregat 4 3263 NA Oud-Beijerland

2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

04-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokwerkerlaan 41;

De heer G.H.C. Bosveld

Dokwerkerlaan 41

3262 GB Oud-Beijerland

2

05-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 127;

De heer J. Wolvers Bachlaan 127 3261 WB Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

04-03-02

het kappen van 8 coniferen en 2 berken op het perceel Jordaensdreef 35;

A. Korteweg Jordaensdreef 35 3262 HL Oud-Beijerland

2

05-03-02

het kappen van 1 conifeer op het perceel Croonenburgh 24;

J.T.A. Pors Croonenburgh 24 3261 RG Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

8-03-02

het organiseren van een lampionnenoptocht op dinsdag 10 september 2002;

Verpleeghuis de Egmontshof Mevrouw Y. van Dam Postbus 1119 3260 AC Oud-Beijerland


3BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

25-02-02

vergroten van de eerste verdieping op het perceel Emmastraat 5;

De heer B.A. de Wit Emmastraat 5 3262 SE Oud-Beijerland

25-02-02 Van Wassenaerstraat 34

vergroten van een woning op het perceel Van Wassenaerstraat 34

Beijerlands Assurantiekantoor B.V. Van Wassenaerstraat 34 3262 ET Oud-Beijerland

28-02-02

vergroten van een woning op het perceel Ben Goerionpad 4

De heer H. Valstar Ben Goerionpad 4 3263 SB Oud-Beijerland

05-03-02

vergroten van de zolderverdieping op het perceel Wielsingel 50;

De heer L. de Bruin

Wielsingel 50

3261 VJ Oud-Beijerland

05-03-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Duyvendakhof 26;

De heer H.W. Hekkers Dokter Duyvendakhof 26 3261 CL Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

03-03-02

slopen van een opslagplaats op het perceel Steenenstraat 11-13.

De Vijf Heeren B.V. S'-Gravenweg 306 3062 ZM Rotterdam

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...