Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen Gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oud-Beijerland

Felicitatie winkeliers Veilingpassage

Het Gemeentebestuur van Oud-Beijerland feliciteert de winkeliers van de veilingpassage met de heropening van het winkelcentrum 'De Veilingpassage' op woensdag 20 maart aanstaande!

Nieuw subsidiebeleid

In de raadsvergadering van 18 februari jl. is het nieuwe subsidiebeleid op het welzijnsterrein vastgesteld. Op basis van de nieuwe beleidsregels zullen in 2002 afzonderlijke afspraken worden gemaakt met welzijnsinstellingen en verenigingen over hun activiteiten en de daarbij behorende subsidieverstrekking. Ook de subsidieverordening is overeenkomstig het nieuwe beleid aangepast.

De nota (waarin het nieuwe beleid beschreven staat) en de subsidieverordening, zijn voorafgaande aan de vaststelling in de Raad voor een reactie opgestuurd naar alle op het gebied van welzijn subsidieontvangende instellingen en verenigingen. Indien er verenigingen of instellingen zijn die toen geen nota en subsidieverordening ontvangen hebben, maar wel graag kennis willen nemen van de inhoud en eventueel een reactie willen geven hierop, kunnen contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, mevrouw M. Keur (tel: 646722).

Verkiezingen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Oud-Beijerland 2002

Op woensdagavond 6 maart, na sluiting van de stembureaus, is de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Oud-Beijerland in aanwezigheid van de (kandidaat)raadsleden en andere geïnteresseerden omstreeks 22.30 uur door burgemeester B.B.M. van der Hart bekend gemaakt.

Helaas was het vorige week, door de korte tijd tussen de verkiezingen en de verschijningsdatum van deze krant, niet mogelijk de verkiezingsuitslag vorige week te publiceren. Daarom treft u hierbij de verkiezingsuitslag alsnog aan.

Partij

Aantal stemmen 2002

Aantal zetels 1998

Aantal zetels
2002

BINT

3.212

8

6

SGP


1.68023

VVD


1.59723

PvdA


1.3202


2

CDA


1.1872


2

D66

610


11


GroenLinks

738


11


ChristenUnie


78811


Totaal


11.1321919


Uit het bovenstaande schema blijk dat BINT de grootste partij blijft met zes zetels, gevolgd door de SGP en de VVD met drie zetels. Het CDA en de PvdA behaalden elk twee zetels en de ChristenUnie, D66 en GroenLinks behielden elk één zetel. Het opkomstpercentage was ongeveer
65%, dit is ongeveer 7% hoger dan de gemiddelde landelijke opkomst van
57,7%. De komende weken wordt u via deze informatierubriek verder op de hoogte gehouden van de samenstelling van het nieuwe college en de gemeenteraad.

Installatie nieuwe gemeenteraad

Donderdag 14 maart vindt de eerste raadsvergadering van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling plaats. Tijdens deze vergadering worden de raadsleden beëdigd. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. De vergadering is openbaar en na afloop is er gelegenheid om de raadsleden te feliciteren.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:


- het oprichten van een garage/berging aan de Ribesstraat 33;
- het plaatsen van een tuinhuisje aan de Dr. Herskade 9 en 11;
- het plaatsen van een berging/carport/tuinmuur aan de Koninginneweg
104.


De desbetreffende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 maart 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 14 maart 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:


04-03-02


het plaatsen van een dakkapel op het perceel Kloosring 31;

De heer H. Cremers

Kloosring 31


3261 SE Oud-Beijerland


2


04-03-02

het vergroten van een gemaal op het perceel Goidschalxoordsedijk 60;

Waterschap De Groote Waard Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal


205-03-02

het plaatsen van zonnepanelen op een dak op het perceel Van Ghentstraat 12;

De heer R. van der Meulen Van Ghentstraat 12 3262 EM Oud-Beijerland


2

07-03-02

het vergroten van een woning op het perceel Oud-Beijerlandsedijk 14;

De heer P.A. Kranendonk Oud-Beijerlandsedijk 14 3261 KT Oud-Beijerland

2

07-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dr. Kroesenring 76;

De heer W. de Koning Plaete 19 3261 TM Oud-Beijerland

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

28-02-02

het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Fregat 4;

De heer R. Swemmer Fregat 4 3263 NA Oud-Beijerland

2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

04-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokwerkerlaan 41;

De heer G.H.C. Bosveld

Dokwerkerlaan 41

3262 GB Oud-Beijerland

2

05-03-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 127;

De heer J. Wolvers Bachlaan 127 3261 WB Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

04-03-02

het kappen van 8 coniferen en 2 berken op het perceel Jordaensdreef 35;

A. Korteweg Jordaensdreef 35 3262 HL Oud-Beijerland

2

05-03-02

het kappen van 1 conifeer op het perceel Croonenburgh 24;

J.T.A. Pors Croonenburgh 24 3261 RG Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

8-03-02

het organiseren van een lampionnenoptocht op dinsdag 10 september 2002;

Verpleeghuis de Egmontshof Mevrouw Y. van Dam Postbus 1119 3260 AC Oud-Beijerland


3BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

25-02-02

vergroten van de eerste verdieping op het perceel Emmastraat 5;

De heer B.A. de Wit Emmastraat 5 3262 SE Oud-Beijerland

25-02-02 Van Wassenaerstraat 34

vergroten van een woning op het perceel Van Wassenaerstraat 34

Beijerlands Assurantiekantoor B.V. Van Wassenaerstraat 34 3262 ET Oud-Beijerland

28-02-02

vergroten van een woning op het perceel Ben Goerionpad 4

De heer H. Valstar Ben Goerionpad 4 3263 SB Oud-Beijerland

05-03-02

vergroten van de zolderverdieping op het perceel Wielsingel 50;

De heer L. de Bruin

Wielsingel 50

3261 VJ Oud-Beijerland

05-03-02

plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Duyvendakhof 26;

De heer H.W. Hekkers Dokter Duyvendakhof 26 3261 CL Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

03-03-02

slopen van een opslagplaats op het perceel Steenenstraat 11-13.

De Vijf Heeren B.V. S'-Gravenweg 306 3062 ZM Rotterdam

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie