Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 14 maart 2002
Snijders-Geelink en de kunt u contact opnemen met Estelle Vultink, Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 854276.
Buiten kantooruren:
J.B.Mollink tel. 352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 221239 of 06-51290264.
J.B.Mollink tel. 352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 221239 of 06-51290264.
Openingstijden Afvalbrengpunt locatie Denekamp
OPEN
Verordening op het raadgevend correctief referendum De gemeenteraad van de gemeente Denekamp heeft d.d. 28 februari 2002 de verordening op het raadgevend correctief referendum vastgesteld. Per 1 maart 2002 treedt genoemde verordening in werking. De verordening ligt vanaf 14 maart 2002 ter inzage bij de gemeente Denekamp, locatie Ootmarsum, taakveld Burgerzaken, Kerkplein 1 te Ootmarsum.

Boomplantdag in de gemeente Denekamp
Ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag worden op woensdag 20 maart op één locatie binnen de Gemeente Denekamp, door kinderen van groep 8 van de Openbare basisschool Dr. M.L. King, R.K. Basisschool 'n Boaken, Basisschool 'n Profiet, R.K. Basisschool St. Jozef en R.K. Basisschool "de Kerkewei" bomen geplant. Wethouder de heer J. Johannink zal assisteren bij het planten.
Het thema van dit jaar is "Bomen kleuren je wereld" De deelnemende scholen kunnen beschikken over lesmateriaal waarin wordt ingegaan op de functie van bomen in relatie met wonen. De ervaring leert dat leerlingen daardoor meer betrokken raken bij de natuur en zich hierdoor meer betrokken voelen bij het wel en wee van onze natuur. De 5 Denekampse scholen verlenen hun medewerking door het planten van 1460 stuks bosplantsoen in het bestemmingsplan "de Echelpoel" in Weerselo, aanvang 10.00 uur.

K.C. A. INZAMELING in Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo op 15 maart 2002

Op vrijdag 15 MAART wordt in de kernen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo het Klein Gevaarlijk Afval opgehaald.

De halteplaatsen en tijden van de chemokar zijn:

PLAATS LOCATIE TIJD
Saasveld Parkeerplaats Bruins 09.00 - 10.00 uur Deurningen Plechelmusplein 10.30 - 11.30 uur
Weerselo Parkeerplaats Het Trefpunt 13.30 - 14.30 uur Rossum Thijplein 15.00 - 16.00 uur

Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot het taakveld Beheer en Onderhoud van de cluster Ruimte, telefoon 0541-854276.

TE HUUR VOLKSTUINTJES

De werkzaamheden in de (volks)tuin breken weer aan. Voor liefhebbers van tuinieren breekt met het voorjaar in zicht weer een mooie tijden aan.
Velen van u hebben een eigen (groente)tuin maar misschien zijn er wel mensen, die graag willen tuinieren maar niet een (volks)tuin hebben. De gemeente Denekamp biedt diegene die graag in een (volks)tuin willen werken de mogelijk tot het huren van een volkstuintje in Denekamp of Ootmarsum.
Er liggen op de volkstuincomplexen in Denekamp en Ootmarsum nog kaveltjes met verschillende oppervlakten braak, die nog verhuurd kunnen worden.
Hebt u hiervoor belangstelling neemt u dan even (telefonisch) contact op met de heer G. Spenkelink telefoon: 0541-854262 of de heer G.Lohuis telefoon: 0541-854266.

UW VERMELDING IN DE GEMEENTEGIDS

Eind vorig jaar is de nieuwe gemeentegids voor de gemeente Denekamp uitgebracht. Deze gids wordt aangeboden door uitgeverij Wegener Suurland en is samengesteld uit de gidsen van de voormalige gemeentes Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Helaas zijn er toch wat fouten in de gids geslopen, of misschien staat u er nog niet in.

Zijn uw gegevens niet juist vermeld in de gemeentegids van Denekamp 2001 of staat u er in het geheel niet in en stelt u vermelding op prijs dan moet u in de pen klimmen en zelf actie ondernemen!

U kunt uw verzoek tot 1 mei 2002 sturen aan het volgende adres: Wegener Suurland
T.a.v.: Callcenter
Postbus 9510
5602 LM EINDHOVEN
email: (callcenter@suurland.nl) Telefoon: 040- 2642199. Fax: 040- 2642118.

Welke gegevens zijn belangrijk?


1. de naam van de vereniging of organisatie die u vertegenwoordigt;
2. de naam van de persoon die het secretariaat voert;
3. de straat waar deze persoon woont met het huisnummer;
4. plaats en postcode;

5. telefoonnummer en eventueel het faxnummer;
6. het (eventuele) emailadres.

In principe worden uitsluitend gegevens opgenomen van organisaties, verenigingen en personen die in de huidige gemeente Denekamp actief zijn. Het is immers een gids van de nieuwe gemeente.

De rubrieken
De nieuwe gemeentegids kent de volgende rubrieken:

Overheidsinstellingen
Met aandacht voor: gemeente, belastingen, brandweer, inspectiediensten, justitie, ombudswerk, politie, provincie, samenwerkingsverbanden en waterschap/ hoogheemraadschap

Arbeid en economische aangelegenheden Met informatie over: arbeidsvoorzieningen, banken, grenslandbewoners, inspectiediensten, kamer van koophandel, land- en tuinbouw/veeteelt, markten, notarissen, ondernemersorganisaties, postkantoren en
-agentschappen, sociale werkvoorzieningen, uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, uitzendbureaus en vakorganisaties.

Cultuur en recreatie
Met informatie over: archieven, bibliotheken, carnavalsverenigingen, CJP, culturele organisaties, dans, exposities, heemkunde, historie, hobby/ creativiteit, musea, muziekscholen, muziekverenigingen, oranjeverenigingen, toeristische informatie (bezienswaardigheden, campings, evenementen, en VVV), toneel-/ theater-/ cabaretverenigingen, verzamelaars, weer- en sterrenkunde en zangverenigingen.

Dieren, natuur en milieu Dierenambulance, dierenartsen, dierenbescherming, dierenhoudersverenigingen, dierenopvang, dierenregistratie, inspectiediensten, kadavermelding, kringloop, milieuklachten, natuur- en milieuorganisaties, wildbeheer.

Gehandicapten
Advies, hulp en begeleiding, belangenorganisaties, dagcentra, ouderenverenigingen, recreatie.

Gezondheidszorg
Ambulance/ziekenvervoer, apotheken, artsen, bloedbanken, dietisten/ voedingsdeskundigen, EHBO, fysiotherapeuten, geestelijke gezondheidszorg, GGD, indicatieorgaan, inspectiediensten, logopedisten, natuur-/ alternatieve geneeswijzen, oefentherapeuten, optometristen, patienten-/ belangenverenigingen, reanimatie, rode kruis, tandzorg, thuiszorg, trombosediensten, verpleeghuizen, ziekenhuizen/ klinieken, zorgverzekeraars, zwangerschap.

Huisvesting/ wonen
Algemene organisaties, energiebedrijven, huurdersverenigingen/ bewonersorganisaties, kabel, kadaster, telecommunicatie, woningverhuur.

Jeugd en jongeren
Advies, hulp en begeleiding, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, pleegzorg, recreatie, scouting, telefonische hulpdiensten, vandalismebestrijding/ -preventie.

Media
Nieuwsbladen, omroep.

Onderwijs
Inspectiediensten, schoolbesturen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en educatie, studiefinanciering, onderwijsondersteunende instellingen.

Ouderen
Advies, hulp en begeleiding, belangenorganisaties, bonden, huisvesting, recreatie, voorzieningen.

Politieke partijen
Politieke partijen.

Religie en levensbeschouwing Religieuze genootschappen, religieuze instellingen, levensbeschouwelijke instellingen.

Sport
Algemeen, sportaccommodaties, sportverenigingen.

Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer, taxi's, verkeersorganisaties, vlieveld.

Vrouwen- en mannenorganisaties Advies, hulp en begeleiding, belangenorganisaties, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening Advies, hulp en begeleiding, algemeen maatschappelijk werk, asielzoekerscentra, buurt-, dorpshuizen/ centra, buurt- en wijkorganisaties, mantelzorg, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, oorlogsherdenking, oost-europa hulp, rechtshulp, reclassering, relaties en seksualiteit, serviceclubs, slachtofferhulp, telefonische hulpdiensten, uitvaart, verslavingszorg, vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk, zonnebloem.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met het callcenter van Wegener Suurland (040-2642199) of met de gemeente Denekamp, Marije Blankert (0541-854188).

VERGADERINGEN

Gemeenteraad

De gemeenteraad komt op donderdag 21 maart a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.

De agendapunten zijn:


1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 28 februari 2002.

3. Ingekomen stukken.

4. Aankoop grond en opstallen van A.L.M. Wilbers, Nordhornsestraat 130, Denekamp ten behoeve van randweg.

5. Verkoop grond en opstallen voormalig eigendom van de fam. Kleissen, Echelpoelweg 20, Weerselo.

6. Bezwaarschrift C.F.A. Meijer, Veldweg 6, Noord Deurningen tegen afwijzing verzoek planschadevergoeding.

7. Bezwaarschrift R.W.M. Pikkemaat, Nordhornsestraat 190, Noord Deurningen tegen besluit toekenning planschadevergoeding.
8. Jubileumregeling voor lokale organisaties.
9. Verordening Leerlingenvervoer gemeente Denekamp 2002.
10. Herinrichting terrein 't Goor, Denekamp.
11. Voorbereidingsbesluit realisering brede school Ootmarsum.
12. Verzoek wijziging bestemmingsplan 'Buitengebied Ootmarsum' voor bouw woning aan Almelosestraat, Ootmarsum.

13. Voorbereidingsbesluit nieuwbouw op perceel Sint Remigiusstraat 9, Weerselo.

14. Wijziging Tarieventabel 2002 van Legesverordening Denekamp 2001 (1e wijziging).

15. Rondvraag.

16. Sluiting.

Commissie voor de Bezwaarschriften

Donderdag 21 maart 2002, aanvang 19.45 uur, locatie gemeentehuis Denekamp

Agenda


1. (19.45 uur) bezwaarschrift van 3 december 2001 van de heer B.G.L. Legtenberg tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 13 november 2001 inhoudende de vernummering van de Drosteweg 17 en 19 te Saasveld;


2. (20.30 uur) bezwaarschrift van 11 december 2001 namens de heer B.H. Schulten, tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 19 november 2001 inhoudende de verlening van een ventvergunning onder voorwaarden voor de verkoop van klootschietmateriaal.
Inlichtingen bij de secretaris, de heer J.M.A. Engelbertink, gemeentehuis Denekamp, Telefoon: 854186.

OFFICIËLE PUBLICATIES

KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


* J.G. van Benthem, 't Hoge 14 en J.A.J. Hulshof, 't Hoge 12 voor het kappen van resp. 2 elzen en 3 elzen in verband met aantasting van de riolering ter plaatse.
Het ontwerp-besluit ligt tot en met 10 april 2002 ter inzage bij de afdeling Beheer en Onderhoud in het gemeentehuis van Weerselo. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot en met 10 april 2002 haar/zijn zienswijze naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP.

RUIMTELIJKE ORDENING:

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woning op het terrein Spittendijk- de Kievit in Denekamp (20020050). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Janskamp 1998 uitwerkingsplan Spittendijk - de Kievit", aangezien de carport de maximale hoogte overschrijdt en de erker buiten het bouwblok wordt gebouwd.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het artikel 2, lid C, onder 4 en artikel 15, lid 2 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan de Disseroltweg 29a in Lattrop (2001/334) Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", welke slechts èèn bedrijfswoning toestaat. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het artikel 3, lid C, sub 1 onder C van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van een schuur tot recreatieruimte aan de Wittebergweg 24 in Nutter (2001/286). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien een deel van de schuur wordt verbouwd tot kampeerboerderij. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het artikel 3, lid D, onder 3 van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 15-3-2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan het volgende van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen: Het vergroten van een woning met een aanbouw aan de Molenstraat 53 in Ootmarsum.

Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 15-3-2002 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders hebben tevens het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de oprichting / inrichting van een asielzoekersopvang op het perceel Deurningerstraat 42 te Deurningen. Op het perceel zal een deel van de bestaande bebouwing (voormalige gymnastiekzaal) worden vervangen door een groter gebouw; het totale bebouwde oppervlak zal niet meer bedragen dan 1250 m2. De bestaande bouw zowel als de nieuwbouw zullen worden ingericht ten behoeve van de opvang van asielzoekers. Het voornemen met het daarbij behorende bouwplan ligt met ingang van vrijdag 15 maart 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Door de heer J.H. Oude Smeijers is een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een garage-berging op het perceel Hoofdstraat 1 te Deurningen. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog bouwvergunning verleend kan worden. Het verzoek om vrijstelling en de bouwaanvraag liggen met ingang van 15 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld BWT, bezoekadres: Burg.Scholtensplein 1 in Weerselo. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken. Deze moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Denekamp. Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde

* Schoolstraat 7 in Tilligte: vergroten van een woonhuis;
* Schoolstraat 7 in Tilligte: bouwen van een berging;
* Palthestraat 6 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis;
* De Mors 65 in Ootmarsum: vergroten van een bedrijfspand;
* Hakselaar 4 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Ootmarsumsestraat 137 in Tilligte: plaatsen van een geldautomaat;
* Disseroltweg 34 in Lattrop: bouwen van drietal schuren t.v.v.;
* Beusemkolkweg 22 in Tilligte: plaatsen van een dakkapel;
* Uitbreidingsplan Tilligte III, kavel 1 in Tilligte: bouwen van een woonhuis;

* Markt 9 in Ootmarsum: wijzigen van een voorgevel;
* Hakselaar 6 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Wilthuisstraat 8 in Deurningen: bouw woning met garage-berging en carport t.v.v.;

* De Kerkuil 129 in Denekamp: vergroten van een woonhuis en bouwen carport;

* Het Eertman 55 in Weerselo: uitbreiden woning;
* Windmolenweg 1 in Saasveld: bouw woning met inwoning t.v.v.;
* Postweg 32 in Saasveld: uitbreiden zoogkoeienstal;
* Jonkmansweg 1a in Deurningen: gewijzigd uitvoeren verbouw garage tot woonruimte en bouw garage-berging;

* Het Korink 22 in Rossum: melding plaatsen tuinhuisje;
* Diekmanweg 4 in Denekamp: melding plaatsen tuinhuisje;
* Hopmanstraat 11 in Denekamp: bouwen van een erker;
* Bergvennenweg 41 in Lattrop: veranderen varkensschuur naar jongveeschuur;

* Oranjestraat 8 in Denekamp: bouwen van een erker;
* Gravenallee 9 in Saasveld: plaatsen tuinhuisje;
* Eschgaarde 32 in Deurningen: uitbreiden woning;
* Geerdshof 12 in Weerselo: bouw erker;

* Nijstadweg 2 in Weerselo: verbouw woning en
* Abdijweg 14 in Weerselo: bouw woning t.v.v. De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen* Klumpersdijk 6 in Rossum: vernieuwen kap van woning (15-04-2002);
* Lemseloseschoolweg 11 in Weerselo: bouw schuur en carport t.v.v. een schuur (15-04-2002);

* Het Korink 21 in Rossum: plaatsen kap op garage en carport (15-04-2002);

* Kolberinksmaat 48 in Weerselo: plaatsen kap op garage en carport (15-04-2002);

* Siemertsteeg 5 in Weerselo: bouw machineberging (15-04-2002);
* Everlostraat 15 in Rossum: herbouw schuur (10-04-2002);
* Helweg 1 in Nutter: vergroten van een veestal (26-4-2002);
* De Kievit 85 in Denekamp: vergroten van een woning (26-4-2002);
* De Kievit 122 in Denekamp: bouwen van een serre (26-4-2002);
* De Havik 22 in Denekamp: vergroten van een woning en plaatsen kap op bijgebouw (26-4-2002);

* Dorpenmeienweg 10 in Denekamp: bouwen van een bedrijfswoning ter vervanging van een bestaande woning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 3, lid C, sub 2 en artikel 5, lid C, sub B (26-4-2002) en
* Wittebergweg 18-3 in Nutter: herbouwen van een recreatiewoning (26-4-2002).
taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Disseroltweg 34 in Lattrop: slopen van een drietal schuren;
* Wilthuisstraat 8 in Deurningen: slopen woning en garage;
* Windmolenweg 1 in Saasveld: slopen woning met schuur;
* Pierikspad 2 in Rossum: slopen schuur en
* Abdijweg 14 in Weerselo: slopen woning. De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

VERKEERSBESLUITEN

Concours-hippique te Ootmarsum Op zondag 5 mei 2002 organiseert de Landelijke Rijvereniging de Bergruiters uit Ootmarsum een concours-hippique op een terrein, gelegen aan de Zonnenbergweg in de gemeente Denekamp. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid hebben burgemeester en wethouders besloten om tijdelijk de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

Vanaf vrijdag 3 mei 2002 16.30 uur tot maandag 6 mei 2002 7.30 uur het parkeren aan weerszijden van de volgende wegvakken te verbieden:


* Zonnenbergweg, voor zover gelegen tussen de Weerselosestraat en de Hezebergweg;

* Weerselosestraat, voor zover gelegen tussen de Oldenzaalsestraat-Rossumerstraat en de Kleinesweg.
* Gedurende de genoemde periode voor de Zonnenbergweg, voor zover gelegen tussen de Weerselosestraat en de Hezebergweg, eenrichtingsverkeer in te stellen.
Het betreffende verkeersbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het taakveld Civiele Werken, Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP. Inlichtingen over de procedure zijn te verkrijgen bij genoemd taakveld, telefoon: 854257.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode is de volgende vergunning voor verkoop vis verleend:


* Aan vishandel 't Groatke voor het innemen van een standplaats op de markt te Denekamp voor de verkoop van vis op vrijdag 29 maart 2002.
COLLECTEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 12, van maandag 18 maart t/m zaterdag 23 maart a.s. vergunning verleend voor het organiseren van een collecte door E.H.B.O., afdeling Denekamp in het dorp Denekamp.

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 16 MAART a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 09.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het oude papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon 074-2775602.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie