Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking vrijstelling bestemmingsplan gemeente Amerongen

Datum nieuwsfeit: 13-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amerongen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Officiele bekendmakingen

Aangevraagde bouwvergunningen (ARTIKEL 41) * Kersweg 28A vervanging nieuwbouw/schuur/hobbyruimte * Kon. Wilhelminaweg 98 uitbreiding woning (serre) * Kon. Wilhelminaweg 66 uitbreiding woning * Ds. Keppellaan 12 uitbreiding woning * Donkerstraat 28 uitbreiding woning

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit, dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. Nadere informatie kunt u krijgen in het gemeentehuis bij Bouw- en Woningtoezicht (tel 469653).

Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor: * Koenestraat 87 te Amerongen, voor het bouwen van een hobbyruimte/atelier, verzenddatum 27 februari 2002.

Wijziging bouwvergunning Vergunning is verleend voor het wijzigen van een bijgebouw aan de Kersweg 28 te Amerongen. De wijziging behelst de goot- en nokhoogte die respectievelijk 2.20 en 4.20 meter worden in plaats van 2.00 en 4.00 meter. Het bijgebouw wordt gebruikt en ingericht als zwembad en fitnessruimte. (verzenddatum 7 maart 2002).

Verleende monumentenvergunning * Nederstraat 13 (Pastorie Nederduitsch Hervormde Kerk)

Voor het wijzigen c.q. verbouwen van dit pand is een monumentenvergunning verleend (verzenddatum 7 maart 2002). De wijziging betreft het restaureren van de kapconstructie en het herstellen van het voegwerk. Het pand is een rijksmonument. * Drostestraat 20 (Oranjerie Kasteel Amerongen)

Voor het wijzigen c.q. verbouwen van dit pand is een monumentenvergunning verleend (verzenddatum 7 maart 2002). De interne verbouwing bestaat uit het plaatsen van een lichte kwaliteit scheidingswanden. Het pand is een rijksmonument.

Als u meent dat u door het verlenen van de monumentenvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Indien er een bezwaarschrift wordt ingediend, blijft de vergunning buitenwerking tot op het bezwaar is beslist, tenzij met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht op een desbetreffend verzoek wordt beslist de schorsing op te heffen.

Verzoek om vrijstelling bestemmingsplan Ingekomen is het verzoek om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein" ten behoeve van het oprichten van Garage Bos in Unit 4 aan de Industrieweg Noord te Amerongen. De werkzaamheden zullen bestaan uit het onderhouden en repareren van auto's. Een plaatwerkerij, spuiterij van auto's of onderdelen daarvan is geen onderdeel van de inrichting. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 2.1-3 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein".

Hiervoor wordt procedure gevolgd als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In verband hiermede zal het plan vanaf maandag 18 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage worden gelegd bij het cluster grondgebiedzaken in het gemeentehuis van Amerongen (Hof 1). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijze inbrengen van het college van burgemeester en wethouders.

Vrijstelling bestemmingsplan De Stichting Utrechts Landschap heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de bouw van een uitkijktoren aan de Onderlangs langs de Amerongse Bovenpolder in Amerongen, ter hoogte van de Parkeerplaats aan de N225.
De gemeente is voornemens om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied".
De bouwaanvraag met ruimtelijke onderbouwing ligt ingevolge de inspraakverordening met ingang van maandag 18 maart2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, met de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de aanvraag.

Voornemen vrijstelling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Amerongen Kom" voor het vestigen van een kantoor annex showroom op het perceel Donkerstraat 29 te Amerongen.

De aanvraag zal vanaf maandag 18 maart 2002 gedurende voer weken ter inzage liggen bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis van Amerongen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van de voorgenomen vrijstelling schriftelijk of mondeling hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen. De ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie