Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Monitor Geestelijke Gezondheid op komst

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Monitor Geestelijke Gezondheid op komst

Vier jaar geleden werd in opdracht van het ministerie van VWS de Nationale DrugMonitor (NDM) opgericht. Het idee hierachter is even simpel als doeltreffend: Stel een beperkt aantal kernindicatoren vast waaraan je het gebruik van drugs en de hulpverlening op dit punt wilt afmeten. Spreek voor die indicatoren af wat voor soort gegevens, waar en door wie in Nederland en met welke frequentie worden verzameld. Richt een klein bureau op om al die gegevens te synthetiseren en op te schrijven, met als doel regering, parlement en (inter)nationale organisaties te voorzien van actuele en feitelijke informatie. Stel werkgroepen van deskundigen uit binnen- en buitenland in om de kwaliteit van de gegevens en de rapportages te beoordelen en nieuwe ontwikkelingen te signaleren.
De NDM, waarvan het bureau is ondergebracht bij het Trimbos-instituut, bestaat nu bijna vier jaar. Elk jaar krijgen de Kamerleden op Prinsjesdag het zogenoemde Jaarbericht met een stand van zaken op het gebied van drugsgebruik en drugshulpverlening, maar de NDM verspreidt ook kennis langs andere weg (bijvoorbeeld fact sheets, signalementen, internet). Ook de media baseren zich steeds meer op informatie van de NDM.
Kort na het ontstaan van de NDM werden binnen het ministerie ook plannen ontwikkeld voor een Monitor Maatschappelijke Opvang (MMO), waarvan de activiteiten eveneens worden gecoördineerd door het Trimbos-instituut en waarvan in oktober 2000 de eerste rapportage verscheen. Het succes van deze twee nationale monitors heeft het ministerie van VWS nu doen besluiten om nog dit jaar een Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (NMG) het licht te doen zien. Het officiële startschot voor de NMG wordt waarschijnlijk in juni gegeven in het kader van een wetenschappelijke bijeenkomst. Maar de voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Het Trimbos-instituut heeft inmiddels een klein NMG-team gevormd en er wordt gewerkt aan de instelling van een landelijke werkgroep van epidemiologen en andere wetenschappers. Die werkgroep gaat meedenken over kernindicatoren voor het monitoren van geestelijke gezondheid. Het gaat daarbij ongetwijfeld om cijfers over de mate waarin psychische stoornissen onder de bevolking voorkomen (al enkele jaren onderwerp van onderzoek binnen NEMESIS, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study van het Trimbos-instituut). En verder om factoren die aan het ontstaan van die stoornissen bijdragen of daarmee samenhangen (zogenoemde risicofactoren, determinanten), en gevolgen van die stoornissen (kwaliteit van leven, persoonlijk of sociaal disfunctioneren, beroep op hulpverlening, morbiditeit en sterfte ).
De NMG gaat zich niet alleen bezighouden met cijfers, maar ook met de stand van wetenschap op het gebied van preventie en behandeling. Wat dit laatste betreft ligt nauwe samenwerking in het verschiet met het Centre for Evidence-based Mental Health van de Universiteit van Oxford.
Ook de NMG zal jaaroverzichten uitbrengen. Het Jaarbericht 2002 richt zich op depressie en schizofrenie. Een ander product van de NMG wordt het zogeheten brancherapport voor de GGZ, verslavingszorg en het maatschappelijk werk. Dat rapport verscheen verleden jaar voor het eerst, als onderdeel van de beleidscyclus van VWS. Het werd opgesteld door het Trimbos-instituut, dat door het ministerie van VWS ook gevraagd is voor het brancherapport 2002.
Anders dan het Jaarbericht legt het brancherapport de nadruk op het functioneren van het zorgsysteem in termen van capaciteit, kosten en kwaliteit (onder meer toegankelijkheid en doelmatigheid).
* Henk Rigter
(hrigter@trimbos.nl)

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
(hmaurits@trimbos.nl)
Henk Verburg (030) 297 11 00
(hverburg@trimbos.nl)

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
(pstark@trimbos.nl)

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie