Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging interne tuchtrechtspraak KNMG

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: KNMG
Zoek soortgelijke berichten

KNMG

Wijziging interne tuchtrechtspraak KNMG

Tijdens de Algemene Vergadering van 5 maart jl. is het 'Reglement tuchtrechtspraak KNMG' vastgesteld. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2002. Op die datum vervalt het huidige Reglement tuchtrechtspraak. De voornaamste verschillen tussen de beide reglementen betreffen de samenstelling van de Raad en het vervallen van een hoger beroep mogelijkheid.

Het doel van de tuchtrechtspraak van de KNMG is, aldus artikel 2 van het nieuwe reglement,

"..het weren en beteugelen van misslagen van een lid dat daardoor het vertrouwen in de geneeskundige stand ondermijnt of zich gedraagt in strijd met de waardigheid of de belangen van die stand dan wel zich schuldig maakt aan oncollegiaal optreden, onder meer zoals beschreven in de KNMG Gedragsregels voor artsen of andere KNMG Richtlijnen."

De tuchtrechtspraak behelst het beoordelen van het handelen en/of nalaten van een lid naar aanleiding van een door een ander lid ingediende klacht en het uitbrengen van een gemotiveerde uitspraak. De tuchtrechtspraak geldt voor de leden van een KNMG-beroepsvereniging en voor de individuele leden van de KNMG. De 'Raad voor tuchtrechtspraak KNMG' (hierna: 'de Raad') zal slechts klachten in behandeling nemen die tussen leden spelen. Om een klacht te kunnen indienen moet de klager rechtstreeks betrokken zijn bij de zaak waarover hij klaagt.

De procedure
Het begin van de procedure verloopt schriftelijk. De klager stuurt zijn klacht naar de secretaris van de Raad. De klacht moet door de klager persoonlijk ondertekend zijn met vermelding van zijn naam, adres en woonplaats. De secretaris zorgt er vervolgens voor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van de klacht. De voorzitter kan een of meer leden uit de Raad vragen een vooronderzoek in te stellen met als doel te komen tot een minnelijke oplossing. Vooral bij klachten over communicatieve problemen kan dat een goede oplossing zijn. Indien een vooronderzoek geen optie blijkt wordt de aangeklaagde verzocht een schriftelijk verweer in te dienen op de klacht.

Het vervolg van de procedure bestaat uit de mondelinge behandeling van de klacht. Beide partijen worden door de secretaris opgeroepen te verschijnen voor de Raad om daar hun stelling mondeling toe te lichten. Binnen twee maanden na de zittingsdatum volgt een gemotiveerde uitspraak van de Raad op de klacht. Hoger beroep van de uitspraak is niet mogelijk.

Samenstelling van de Raad
De Raad bestaat uit vijf leden en plaatsvervangers. Een van de leden van de Raad is de voorzitter. Dit is tevens het enige lid-jurist in de Raad. De andere vier leden zijn geneeskundigen. De Raad wordt bijgestaan door een secretaris (jurist) die geen deel uitmaakt van de Raad maar wel een adviserende taak heeft. De maximale zittingsperiode is tweemaal vijf jaar.

Voorzitter:
mr. H.L.C. Hermans (1948), vice-president Gerechtshof Amsterdam, tevens plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Plaatsvervanger
mw. mr. C.E.L.M. Smeenk - van der Weijden (1957), raadsheer Gerechtshof Den Bosch, tevens plaatsvervangend lid-jurist Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

Secretaris
mr. D.Y.A. van Meersbergen (1973), beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG.
Plaatsvervanger mw. mr. R.M.S. Doppegieter (1957), beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG.
mw. mr. M.C.I.H. Biesaart (1950), beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG

Leden
W.L. Bogtstra (1942), huisarts, Sneek
mw. C.J.A. Nuver (1949), kinderarts, Rotterdam
dr. D. Overbosch (1947), internist, Den Haag
M.B.M. Vermeulen (1951), neuroloog, Amersfoort

Plaatsvervangers
mw. A.J.M. Bonnet - Breusers (1947), arts thuiszorg, Leiden (tevens juriste)
J.H. Eggens (1946), gynaecoloog, Baarn
C.J. van Groningen (1944), nucleair geneeskundige, Zaandam (tevens jurist)
dr. C.P. van Lidth de Jeude (1949), huisarts, Huizen (N.H.) mw. dr. B.A.M. Verkade (1951), sociaal geneeskundige, Heiloo

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

- mr. Diederik van Meersbergen, e-mail: (d.van.meersbergen@fed.knmg.nl)
- mw. mr. Rose Marie S. Doppegieter, e-mail: (r.doppegieter@fed.knmg.nl)
- beleidsmedewerkers Gezondheidsrecht KNMG

- de Artseninfolijn, telefoon (030) 282 33 22, fax (030) 282 33 97 e-mail: (artseninfolijn@fed.knmg.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie