Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concurrentie, consumenten: één strijd

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/415

Brussel, 14 maart 2002

Concurrentie, consumenten: één strijd

De voor het concurrentiebeleid bevoegde commissaris, de heer Mario Monti, heeft vandaag met de Europese consumentenorganisatie BEUC, van gedachten gewisseld over de toekomstige voorschriften die zullen worden ingevoerd met betrekking tot de autodistributie en de controle op concentraties in de Europese Unie. Het betreft twee belangrijke hervormingen waarvan de Europese Commissie momenteel werk maakt op concurrentiegebied, een gebied dat cruciaal is voor de welvaart van de consumenten in Europa. "Wij willen dat de consumenten en hun vertegenwoordigers actiever betrokken worden bij de handhaving van het concurrentiebeleid waarvan zij de voornaamste begunstigden zijn" zei commissaris Monti. Hij voegde eraan toe "voor de meeste gezinnen is de aanschaf van een auto de duurste uitgave na de aanschaf van een huis, maar de prijs is niet het enige aspect: veiligheid, betrouwbaarheid en service zijn evenzeer van tel. Wij wensen hierover en over andere kwesties die voor de consumenten belangrijk zijn uw mening te kennen."

Het mededingingsbeleid bestaat sinds de oprichting van de Europese Unie en de voornaamste doelstelling ervan bestaat erin de consumenten een concurrerend assortiment goederen en diensten te garanderen dat hen keuzemogelijkheden, innovatie en lagere prijzen biedt. Indien de Europese ondernemingen thuis met concurrentie te kampen hebben, zullen zij ook beter gewapend zijn om hun rivalen wereldwijd te beconcurreren en duurzame werkgelegenheid en voorspoed in de Unie te garanderen.

Die voordelen zijn duidelijk zichtbaar wanneer de Commissie prijskartels uitroeit of nagaat of de subsidies die door centrale of locale overheden aan ondernemingen worden uitgekeerd, de mededinging niet op onrechtmatige wijze verstoren of belastinggeld verspillen.

De Europese consumenten blijken nog niet even gevoelig te zijn voor of zich bewust te zijn van die voordelen als bijvoorbeeld de consumenten in de Verenigde Staten. Voorvechters van de consumentenbelangen in de Verenigde Staten erkennen sinds lang dat het concurrentiebeleid essentieel is voor de bevordering van de consumentenbelangen. In Europa daarentegen worden al te vaak alleen de stemmen van de producenten (de bedrijfstak en de vakbonden) gehoord. Het zijn belangrijke stemmen, maar in een beleidsdebat waarbij cruciale consumentenbelangen betrokken zijn, kunnen zij geen volledig beeld geven.

De directeur van het BEUC, de heer Jim Murray, drukte zijn steun voor het mededingingsbeleid uit omdat het macht legt waar macht thuishoort, meer bepaald in de handen van de consumenten. Met betrekking tot de autodistributie, een onderwerp dat op de bijeenkomst ter sprake werd gebracht, loofde de BEUC de recente voorstellen van de Commissie die de concurrentie in de sector zullen verhogen.

De BEUC sprak zich inzonderheid lovend uit over de invoering van multimerkenverkoop en over de lossere band tussen verkoop en service na de verkoop hetgeen een grotere keuze en concurrentiële prijzen biedt.

Zij sprakt evenwel haar bezorgdheid uit over de handhaving van exclusieve distributiestelsels omdat dit de autofabrikanten te veel greep zou laten op de dealers waardoor daadwerkelijke prijsconcurrentie wordt verhinderd.

De Commissie juicht de actieve belangstelling voor dit onderwerp toe en moedigt de consumenten of hun vertegenwoordigers aan bij te dragen tot het debat over deze en andere kwesties, hetzij direct dan wel in de context van de "Europese concurrentiedag" die twee keer per jaar door het voorzitterschap van de EU wordt georganiseerd. De ontwerpvoorstellen inzake de autodistributie kunnen sinds maandag worden geraadpleegd op www.europa.eu.int/comm/competition en tot medio april kunnen opmerkingen worden geformuleerd.

In het kader van de gedachtewisseling die in december met de publicatie van een groenboek op gang werd gebracht, wenst de Commissie eveneens de mening van de consumenten te kennen met betrekking tot het recht inzake de controle op concentraties. De voordelen ervan zijn misschien minder rechtstreeks zichtbaar voor het publiek dan de voordelen van de strijd tegen de kartels of het toezicht op de subsidies. Alleen een daadwerkelijke controlebeleid inzake concentraties kan garanderen dat er voldoende marktdeelnemers overblijven hetgeen een levendige concurrentie en lage prijzen moet garanderen. Dit was de onderliggende doelstelling die de Commissie voor ogen had toen zij bijvoorbeeld de concentratie tussen de Franse petroleummaatschappijen TotalFina en Elf goedkeurde op voorwaarde dat 70 tankstations langs de Franse autowegen zouden worden verkocht teneinde te garanderen dat de benzineprijzen niet zouden stijgen ingevolge de fusie. Dankzij ons optreden heeft Carrefour die markt betreden waardoor onmiddellijk neerwaartse druk op de prijzen werd uitgeoefend.

De bijeenkomst werd bijgewoond door Jim Murray, de directeur van de BEUC en andere consumentenvertegenwoordigers, onder meer Phil Evans van de Consumer Association (VK), Manfred Dimper van de Duitse vereniging VZVB, Luisa Crisigiovanni (van het Italiaanse Altroconsumo) en Hugues Thibaut (van het Belgische Test-Aankoop).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie