Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlandse archieven moeten publieksvriendelijker

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Rijksarchiefdienst

NEDERLANDSE ARCHIEVEN MOETEN PUBLIEKSVRIENDELIJKER.

Meer Nederlandse archieven moeten voor een groter en breder publiek toegankelijker worden. Daarbij moet de archiefsector in eerste instantie weten naar welke informatie de verschillende publieksgroepen op zoek zijn en hoe de archiefsector daarop kan inspelen. Staatssecretaris Rick van der Ploeg (Cultuur) zal mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) de overkoepelende vereniging DIVA de opdracht geven om kwaliteitsnormen te onderzoeken en te laten ontwikkelen voor de archieven. Deze normen bepalen de mate van dienstverlening door de archiefsector, ook op digitaal terrein. Hierdoor kan het publieksbereik tot archieven worden vergroot. Van der Ploeg wil dit voorjaar met de IPO, VNG en UvW een aantal actiepunten vastleggen in een convenant. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Convenant
In het convenant worden drie onderzoeksprojecten en een vijftal proefprojecten aangekondigd. Het eerste onderzoek betreft het bovengenoemde onderzoek naar en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen; het tweede onderzoek betreft de rechtsvorm van nieuwe regionale historische centra, waarin verschillende overheden en ook private partijen meedoen. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag of het beheer van overheidsarchieven geprivatiseerd kan worden. Het derde onderzoek richt zich op de toekomstige inrichting van het archieftoezicht. De proefprojecten zijn bedoeld om praktijkervaring op te doen met een meer vraaggerichte en interactieve aanpak van de archieven. Het zijn niet per definitie nieuwe projecten, maar reeds bestaande initiatieven om meer samenwerking tussen instellingen. Voor het uitvoeren van deze proefprojecten stelt staatssecretaris Van der Ploeg 900.000 euro beschikbaar. De uitkomst van de verschillende onderzoeken en proefprojecten kan leiden tot aanpassing van de Archiefwet 1995.

Gezamenlijk zijn de staatssecretaris, het IPO, de VNG, en de UvW het erover eens dat meer archiefdiensten beter toegankelijk moeten worden voor een groter en breder publiek, waarbij de diensten meer vraaggericht en interactief te werk zullen moeten gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld meer gaan samenwerken met andere archiefdiensten en erfgoedinstellingen om aan de groeiende vraag naar historische informatie te kunnen voldoen. Het aanbod van veel archiefdiensten sluit nu slecht aan op de vraag van het publiek. Daarnaast is onduidelijk waar men wat kan vinden: de archieven zijn over te veel lagen verspreid. Migranten bijvoorbeeld willen uit archieven informatie kunnen vinden over hun voorouders, waar ze vandaan komen of hoe hun ouders of grootouders naar Nederland zijn gemigreerd.

ICT
Een groot deel van de nieuwe vraag naar historische informatie wordt door de ICT-ontwikkelingen gedreven. Het snelst groeit op dit moment de vraag om dwars door de bestanden van diverse archieven heen te kunnen zoeken op familienaam, straat of perceel. Publiek dat met internet ervaring heeft, verwacht dat het langs digitale weg ook op historische vragen antwoord zal kunnen krijgen. Zodra de behoefte van het publiek in kaart is gebracht, bieden ICT-ontwikkelingen mogelijkheden om de archieven op vraaggerichte wijze te ontsluiten. Een brede digitale ontsluiting van archieven zal aanzienlijke investeringen met zich meebrengen. Van der Ploeg vindt dat de betrokken overheden zich hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen. Hij wil dit bewerkstelligen door ook hierover afspraken te maken in het convenant.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie