Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 14-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barendrecht

Gemeenteraad vergadert 14 maart 2002

Vanavond vergadert de gemeenteraad in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat:


-Installatie van de nieuw benoemde raadsleden.
Ter inzage

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Openingstijden: zie bovenaan.

Collegespreekuur

In verband met het nieuw te vormen college, houden de wethouders deze maand geen spreekuur. Voor dringende zaken kunt u overigens wel een afspraak maken via het secretariaat op (0180) 698 208 of (0180) 698 207. Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op maandag 22 april.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 21 maart vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen de door burgemeester en wethouders verleende kapvergunning voor het kappen van 3 populieren op de Middeldijk, ter hoogte van het Randmeer;


-tegen de door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning voor het vergroten van de woning aan de Botter 25;


-tegen de door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning voor de bouw van een multifunctioneel zorgcentrum aan het Middeldijkerplein te Barendrecht-Carnisselande.

De secretaris van deze commissie is mevrouw G. Figge, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Gewijzigde tarieventabel 2002

In de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2002 is de tarieventabel 2002 behorende bij de legesverordening 2001 gewijzigd/vastgesteld. Het betreft:


-een wijziging van de legestarieven voor het voltrekken van huwelijken op verschillende locaties en


-een tekstuele wijziging van art. 14.2 van de tarieventabel (Drank- en Horecawet).

De nieuwe tarieven gaan in op 25 maart 2002. De verordening ligt ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127 (ingang Rijnstraat). De tarieventabel is tegen betaling van legeskosten verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Dierensteinweg/A15 (BA 2002-087), voor het plaatsen van een schaftkeet (06-03-2002);

-van Doesburgveld 33 (MB 2002-027), voor het vergroten van de woning (05-03-2002);

-Handelstraat 22 (BA 2002-086), voor het vergroten van een schuur (06-03-2002);

-Lavendelhof 12 (BA 2002-084), voor het vergroten van de woning (05-03-2002);

-Ter Leede (BA 2002-085), voor het oprichten van 182 woningen en bergingen (05-03-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om vergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van reclamebord aan de 3e Barendrechtseweg, naast no. 471, voor de periode van 1 jaar (BA 2000- 322a). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-het aanbrengen van een "reclamemannetje" op een reclamezuil op een bermperceel nabij Lorentzweg 27, voor de periode van 1 jaar (BA 2002-067). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Reijerwaard".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 15 tot en met donderdag 28 maart 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E 0.07. Het loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen
Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 28 maart 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van een dakopbouw op de garage aan het Ravelplantsoen 2 (BA2002-029). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland", maar past binnen het voorontwerp bestemmingsplan "Molenvliet-Nieuweland".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 15 maart tot en met donderdag 11 april 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 11 april 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Botter 92-96 (BA 2001-458), voor het vernieuwen van een speelvoorziening (05-03-2002);

-Bremen 5 (BA 2001-404), voor het oprichten van een kantoorunit (01-03-2002);

-van Bronkhorstvliet 9 (MB 2002-011), voor het plaatsen van een dakkapel (01-03-2002);

-Carnisseweg 57a (MB 2002-022), voor het plaatsen van een berging (05-03-2002);

-Dierensteinweg 6 (BA 2001-438), voor het vergroten van kleedkamers en de vergaderruimte van de clubaccomodatie (06-03-2002);
-Gebroken Meeldijk 123a (BA 2002-027), voor het wijzigen van de gevels ( 06-03-2002);

-Lijsterbeswede 29 (MB 2002-017), voor het plaatsen van een blokhut (05-03-2002);

-Mazurkastraat 23 (BA 2001-430), voor het vergroten van de woning (05-03-2002);

-Noldijk 58 (BA 2002-054), voor het vervangen van een broeikas (06-03-2002);

-Torenmolen 147 (BA 2002-019), voor het veranderen van de voorgevel (01-03-2002);

-Zuidersingel 2, 14, 26 en 38 (BA 2002-043), voor het plaatsen van kozijnen (01-03-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Vr. 15-3

Di Gojim

Ergens

14,80

13,60

Za. 16-3

De Kast

Van Mega naar Intiem

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Zo. 17-3

O'Mamarée

Baby

Aanvang: 14.00 uur

7,90

6,80

<12 jr.

5,70

Wo.20-3

Tineke Schouten

Top Tien 1

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Do. 21-3

Het Nationale Toneel

Driemaal Leven

14,80

13,60

Za. 23-3

Percossa

Hitmen

13,60

12,50

Do. 28-3

De Bloeiende Maagden

Lege Maag

11,30

10,20

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang
Wo. 27-3 The Others v.a. 12 jaar 20.30 uur
Wo. 3-4 Familie alle leeftijden 20.30 uur
Wo. 10-4 Kate & Leopold alle leeftijden 20.30 uur Wo. 17-4 Va Savoir vanaf 12 jaar 20.30 uur
Wo. 24-4 Ocean's Eleven vanaf 12 jaar 20.30 uur

Kaarten voor de overige films kosten 4,50 voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders 5,70 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Centrum wordt op woensdag 20 maart het spreekuur gehouden bij de afdeling Openbare Werken, 3e Barendrechtseweg 447. Dit in verband met de verbouwing van het gemeentehuis. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 18 maart bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 19 maart krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: (gemeente@barendrecht.nl) o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Werkzaamheden in de omgeving van het NS station Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de aannemerscombinatie Hegeman Besix Mowlem ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitvoeren van heiwerkzaamheden voor de tweede fase voor de overkapping Barendrecht. De werkzaamheden vinden plaats tijdens normale werktijden. Ontheffing wordt verleend in verband met overschrijding van de geluidsnormen van de circulaire bouwlawaai.

Werkzaamheden in de omgeving van de HSL kunstwerken in Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de combinatie Dive Under ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontheffing wordt verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nachten van het weekend van 16 maart en het weekend van 6 april 2002. De werkzaamheden bestaan uit het inbrengen van stalen hulpbruggen ter plaats van de HSL kunstwerken, juist ten noorden van rijksweg A15. De werkzaamheden veroorzaken een zeer geringe overschrijding van de normen zoals gesteld in de van toepassing zijnde circulaire bouwlawaai.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de heer J.H. Mooij, telefoon 0180 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Afsluiting Middeldijk in verband met vervangen bomen Middeldijk

Binnenkort wordt gestart met het vervangen van de populieren op de Middeldijk tussen de A29 en de Ziedewijdsedijk. De commissie Openbare Werken en Sociale Zaken is op 11 februari 2002 akkoord gegaan met de plannen, zoals gepresenteerd in december 2001. De bezwaren die zijn binnengekomen richten zich niet tegen het kappen van de bomen, maar tegen de aanplant van essen daar waar nu geen bomen staan. Besluitvorming door het college over deze bezwaarschriften moet nog plaatsvinden, maar heeft geen consequenties voor de verdere uitvoering van de plannen.

Het aanplanten van de bomen kan pas na 1 april plaatsvinden in verband met de waterkerende functie van de Middeldijk. Het kappen van de populieren zal vanaf 14 maart plaatsvinden. Gelet op de grootte van de bomen is het noodzakelijk dat tijdens de werkzaamheden de Middeldijk gedeeltelijk afgesloten wordt. Deze afsluiting zal per traject (zie schema) plaatsvinden om de overlast tot een minimum te beperken.

Afsluiting Middeldijk:


1. deel Middelweg-Strauslaan - 14, 15, 18 en 19 maart Afsluiting zal plaatsvinden vanaf 8.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur


2. deel Strauslaan-2e Barendrechtseweg - 20, 21, 22 en 25 maart

3. deel 2e Barendrechtseweg- Schoener - 26, 27, 28 en 29 maart en 2, 3 en 4 april


4. deel Schoener-Molenlede - 5 en 8 april

Afsluiting van de delen 2, 3 en 4 zal plaatsvinden vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Voor vragen kunt u terecht bij de heer P. Niemantsverdriet, telnr. 0180 - 643164.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Chemokar

In de periode van 18 maart tot en met 26 maart* a.s. kunt u de chemokar weer tegemoet zien. Het ophaalrooster volgt hieronder.

Wijk 1: maandag 18 maart

Oude kern - Centrum-West

Daaronder vallen: de Zeeheldenwijk, Talmaweg, Paddewei, Dorpzicht, Bijdorp, 1e Barendrechtseweg, Elisabeth Catsvliet en de ouderenwoningen aan de 2e Barendrechtseweg.

Wijk 2: dinsdag 19 maart

Molenvliet - Nieuweland

Wijk 3: woensdag 20 maart

Buitenoord I - Centrum-Oost

In Buitenoord: Botter, Kempenaar, Tjalk en Kofschip

Centrum-Oost: Van Hogendorpsingel, Dr. Kuyperstraat, Mr. Thorbeckestraat, Mr. Lohmanstraat, Dr. Schaepmanstraat, 2e Barendrechtseweg, ir. Albardastraat, Binnenlandse Baan, 't Vlak, Keerweer, Weerom, 't Rak, De Kolk, De Zeeg, De Kreek, Binnenlaantje, Dorpsstraat-Oost en Gebroken Meeldijk.

Wijk 4: donderdag 21 maart

Buitenoord II en III

De rest van de wijk Buitenoord (dus exclusief de Botter, Tjalk, Kempenaar en Kofschip).

Wijk 5: vrijdag 22 maart

Binnenland en Oranjewijk

De wijk Binnenland wordt gevormd door de Rietgors en zijstraten en de Kwikstaart en zijstraten.

Bij de Oranjewijk behoren ook de aangrenzende gedeelten van de Binnenlandse Baan, Gebroken Meeldijk, Stationsweg, Willem Alexanderplantsoen en de Gaffelaar.

Wijk 6: maandag 25 maart

Noord I t/m IV

Deze wijken omvatten het hele gebied ten noorden van de Binnenlandse Baan, dat begrensd wordt door de 1e Barendrechtseweg, Scheldestraat, Maasstraat, Boomgaard met alle zijstraten, Alsemhof, Lavendelhof, Devel, Stationsweg.

Wijk 7: dinsdag 26 maart

Buitengebieden - Smitshoek - Carnisselande

Naast de wijk Smitshoek horen de volgende wegen en straten hierbij: 1e Barendrechtse weg (gedeelte ten noorden van de begraafplaats), 3e Barendrechtseweg, Voordijk, Middeldijk, Achterzeedijk, Ziedewijdsekade, Noldijk, Koedood, Korte Koedoodsedijk, Reijerwaardseweg, Dordtsestraatweg, Carnisseweg, Heulweg, Ziedewijdsedijk, Gebroken Meeldijk (ten oosten van de spoorlijn).


* Per jaar komt de Chemokar zes keer in uw wijk. Met ingang van 2002 wordt klein chemisch afval (KCA) echter ook na telefonische afspraak (tel. 613 019) opgehaald in de periode dat de chemokar door uw wijk rijdt.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 30/3,27/4,25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12

Oud ijzer (wo): 27/3,24/4,29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur
19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/

donderdag 10.00-16.00 uur

Collecte

Voor de periode 17 maart tot en met 23 maart is een collectevergunning verleend aan SIMAVI.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Opbrengst 'eurohoek' gemeentehuis

In de centrale hal van het gemeentehuis was gedurende een aantal maanden een zogenaamde 'eurohoek' ingericht. Daar waren folders over de euro beschikbaar en tevens hing er een collectebus van de Stichting Coins for Care. De opbrengst is qua waarde lastig in te schatten omdat het een samenraapsel is van vele tientallen verschillende valuta. Maar in gewicht was de opbrengst zeer behoorlijk: 5,5 kilo. Het geld is inmiddels overgedragen aan de Stichting Coins for Care. Deze stichting mikt landelijk gezien op een opbrengst van 25 miljoen euro. Het geld wordt vervolgens verdeeld onder 143 verschillende goede doelen.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag behandelen we het wegbeheer van de gemeente Barendrecht en over twee weken willen we aandacht vragen voor uitritconstructies. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

U als inwoner van Gemeente Barendrecht zal het wel eens zijn opgevallen dat op verschillende plaatsen in de gemeente herstelwerkzaamheden worden verricht aan het gemeentelijk wegennet. Hierbij kan bij u de gedachte zijn opgekomen waarom nu juist daar hersteld wordt terwijl er in uw woonomgeving plaatsen genoeg zijn aan te wijzen die op zijn minst ook wel enig onderhoud behoeven. Om daarop antwoord te geven willen wij als afdeling Wegbeheer u eerst op de hoogte brengen van onze werkwijze.

Op de afdeling Wegbeheer wordt gebruik gemaakt van een wegbeheersysteem dat gebaseerd is op een objectieve beoordeling van het gemeentelijke wegennet. Dit betekent dat elk jaar, in de maanden april t/m juni, het wegennet visueel wordt geïnspecteerd. Hierbij worden alle zichtbare schades gewaardeerd volgens landelijke waarderingsnormen. In eerste instantie zal dit voldoende zijn om een goed beeld te krijgen van de onderhoudstoestand van de wegen. Toch kan voor een aantal wegen een gedetailleerde visuele inspectie wenselijk zijn waardoor meer inzicht wordt verkregen in de exacte omvang en ernst van de schade.

Schades die tussen de jaarlijkse inspectieperioden ontstaan en een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid worden direct hersteld. Dit zijn veelal schades die zich onverwachts voordoen en het gevolg zijn van hevige regenval of veroorzaakt worden door zwaar verkeer. Vaak worden deze schades door de omwonenden zelf geconstateerd en aan ons doorgegeven.

Aan de hand van de op bovengenoemde wijze verkregen gegevens en de verwerking daarvan in een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma wordt bepaald welke wegen het eerst moeten worden aangepakt en wanneer en met welke onderhoudsmaatregel. Door aan de onderhoudsmaatregelen (zoals scheuren vullen, plaatselijk herstraten, kolken opnieuw stellen, etc.) eenheidsprijzen te koppelen kunnen de kosten voor het herstel worden berekend. Om financiële redenen dienen deze kosten (en daarmee de onderhoudsmaatregelen) over een aantal jaren worden gespreid. Deze spreiding wordt met behulp van bovengenoemd computerprogramma berekend. Zo kan het dus voorkomen dat door deze spreiding van kosten (en de daaraan gekoppelde onderhoudsmaatregelen) op bepaalde plaatsen in de gemeente de wegen wel worden hersteld en in uw naaste woonomgeving niet.

Voor informatie over het wegbeheer binnen de Gemeente Barendrecht kunt u zich wenden tot de afdeling openbare werken, de heer H.C. Vlot en de heer W. Kooijman, tel 698 388 / 698 366. Surf met betrekking tot het wegbeheer ook eens naar www.crow.nl

"asfalteringswerkzaamheden aan de Buitenlandse baan"

Aanstaande zaterdag: Trouwbeurs en Open Dag Trouwzaal

Aanstaande zaterdag staat de Barendrechtse dorpskern in het teken van trouwen. Die dag wordt de nieuwe trouwzaal bij de watertoren officieel geopend. Iedereen die nieuwsgierig is kan een kijkje nemen, want tussen 11.30 en 17.00 uur is er Open Dag. Bovendien is er in de nabijgelegen Dorpskerk en in het Ontmoetingsgebouw een trouwbeurs. Tijdens de trouwbeurs zullen diverse specialisten op trouwgebied zich presenteren. Het aanbod varieert van trouwringen tot bruidstaarten en van koetsen tot bruidsboeketten, maar het absolute hoogtepunt wordt gevormd door een drietal shows van bruidsmode. Deze bruidsshows zijn om 12.00, 13.30 en 15.00 uur in het Ontmoetingsgebouw. Ze worden verzorgd door het gerenommeerde bruidshuis Sonja uit Dordrecht. De shows worden steeds voorafgegaan door een optreden van de Barendrechtse Muziekschool. Daarnaast is het zaterdag ook mogelijk om de watertoren te bezichtigen. Een beklimming van de vele treden behoort daarbij tot de mogelijkheden. Bovendien zijn ook de deuren van de nabijgelegen historische vereniging open voor het publiek.

Namens de gemeente zijn zaterdag in de Trouwzaal diverse mensen aanwezig om uitleg te geven over alle mogelijkheden. Bovendien is er een speciale trouwfolder samengesteld. Deze brochure met als titel 'Trouwen in Barendrecht, decor voor geluk' is tijdens de Open Dag voor het eerst beschikbaar. Meer informatie over de trouwzaal is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar op (0180) 698 221. Tevens kunt u op dat nummer de brochure 'Trouwen in Barendrecht, decor voor geluk' opvragen.

Eindejaarsuitkering niet alleen voor uitkeringsgerechtigden

BARENDRECHT - Eind vorig jaar hebben alle Barendrechtse uitkeringsgerechtigden van de afdeling Sociale Zaken eenmalig een eindejaarsuitkering ontvangen. Behalve de uitkeringsgerechtigden zijn er echter nog meer mensen die recht hebben op de eindejaarsuitkering van 70 of 90 euro, dit naar gelang de gezinssamenstelling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met minimumloon, maar ook om AOW-ers en WW-ers. Mensen die menen recht te hebben op de eindejaarsuitkering over 2001 kunnen een speciaal formulier afhalen bij de afdeling Sociale Zaken, Evertsenstraat 14. De formulieren moeten vóór 15 april 2002 ingevuld en voorzien van relevante kopieën worden geretourneerd en vervolgens zal de gemeente beoordelen of men in aanmerking komt voor de eindejaarsuitkering.

Of men als niet-uitkeringsgerechtigden in aanmerking komt voor de eindejaarsuitkering hangt met name af van het netto inkomen. Daarvoor wordt gekeken naar het inkomen in de maand december 2001. In de regel komt men in aanmerking voor de eindejaarsuitkering wanneer het totale inkomen in december 2001 niet hoger was dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Voor alleenstaanden ligt die 110%-norm 781,81 netto en voor alleenstaande ouders op 1.005,19 netto. Voor mensen die getrouwd zijn (met of zonder kinderen) ligt de 110%-norm op 1.116,87 netto als gezamenlijk inkomen voor het hele gezin.

Meer informatie over deze speciale regeling is verkrijgbaar bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Barendrecht. Deze afdeling is niet gevestigd in het gemeentehuis maar aan de Evertsenstraat 14. Het telefoonnummer van de afdeling Sociale Zaken is (0180) 698 298.

Afdeling Burgerzaken gesloten

Op vrijdag 15 maart is de afdeling Burgerzaken gesloten. Burgerzaken verhuist die dag naar de nieuwe locatie in het gemeentehuis. Op maandag 18 maart is de afdeling weer geopend en bereikbaar via de ingang aan de Rijnstraat

Vanaf dinsdag 19 maart wordt bij de afdeling Burgerzaken een digitaal nummersysteem in gebruik genomen. Voor klanten van Burgerzaken betekent dit dat zij voortaan via de computer een volgnummer krijgen. De computer staat in hal van de receptie Rijnstraat. Op de computer heeft u 8 keuzemogelijkheden. Per keuzemogelijkheid staat aangegeven welke producten (bv. paspoort, rijbewijs etc) hieronder vallen. Met een druk op de knop ontvangt u uw volgnummer. Als u aan de beurt bent, verschijnt uw nummer met daarachter de juiste balie op het display in de centrale hal.

INENTINGEN 9 JARIGEN IN BARENDRECHT

In de maand maart zullen de 9-jarigen (geboren 1993) ingeënt worden voor DTP en BMR. De inentingen zullen op de volgende data gehouden worden op het consultatiebureau van Stichting Opmaat, Windsingel 164, te Barendrecht.

vrijdag 15 maart 15:00 - 17:00
woensdag 20 maart 14:00 - 17:00

Alle 9-jarigen hebben persoonlijk de oproepkaart ontvangen van het consultatiebureau met hierop de datum en tijd waarop men verwacht wordt aan de Windsingel. De oproepkaarten en het inentingsboekje dienen op de inentingsdatum te worden meegebracht naar het consultatiebureau. Wanneer U geen oproep heeft gekregen voor de inenting of wanneer U inhoudelijke vragen heeft over de inenting dan kunt U op werkdagen bellen tussen 08:30/09:00 uur: tel. 0180-641510 of de zorglijn 0900-8664.

14 maart 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie