Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belangrijke winstgroei Stern Groep N.V. conform verwachting

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Athlon Groep
Zoek soortgelijke berichten

Athlon Groep

15 maart 2002, Amsterdam

Belangrijke winstgroei Stern Groep N.V. conform verwachting

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft over 2001 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen gerealiseerd van ruim 7,0 miljoen tegenover bijna 6,0 miljoen over 2000 (+ 17,8%). De winst per aandeel, vóór afschrijving op immateriële vaste activa, is gestegen van 3,44 over 2000 tot 3,56 over 2001 (+3,5%). De omzet liep iets terug en wel tot 392 miljoen tegen 402 miljoen in 2000 (-2,4%).

Ontwikkeling resultaat
Alhoewel de auto- en benzinemarkten in 2001 minder gunstig waren dan in 2000, heeft Stern Groep goede resultaten geboekt.Het bruto-omzetresultaat steeg van 55,7 miljoen in 2000 naar 58,6 miljoen in 2001. Het bedrijfsresultaat steeg van 9,2 miljoen in 2000 naar 11,2 miljoen in 2001. Het resultaat deelnemingen is gedaald van 0,6 miljoen over 2000 naar 0,3 miljoen over 2001.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg van bijna 6,0 miljoen over 2000 naar ruim 7,0 miljoen over 2001 (+17,8%). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen maar vóór afschrijving immateriële vaste activa kwam uit op 7,5 miljoen tegen 6,4 miljoen over 2000 (+16,1%).

Emissie van aandelen
Op 7 december 2001 heeft Stern Groep, middels een openbare emissie, 850.000 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 26,70. Ultimo 2001 stonden 2.900.000 gewone aandelen uit, die alle gerechtigd zijn tot de winst over 2001. Het naar tijdsgelang gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen dat is gebruikt bij de berekening van de winst per aandeel bedraagt 2.100.000 aandelen tegen
1.863.856 in 2000 (een toename van 12,7%).


Winst per aandeel gestegen
De winst per aandeel, vóór afschrijving op immateriële vaste activa, is gestegen van 3,44 over 2000 tot 3,56 over 2001 (+3,5%). De ontwikkeling van de winst per aandeel is conform de verwachting die meerdere malen is uitgesproken in de loop van 2001.

Solvabiliteit blijft op peil
Het balanstotaal nam toe van 94,9 miljoen in 2000 naar 110,8 miljoen in 2001.Inclusief het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en de verwerking van het dividendvoorstel bedraagt het eigen vermogen 48,4 miljoen. De emissie van december 2001 werd geplaatst met het oog op de acquisitie van de auto- en dealerleasebedrijven, alsmede één autoschadeherstelbedrijf van Athlon Groep N.V.. Deze acquisitie is na de balansdatum op 2 januari 2002 afgewikkeld. Per saldo zal na verwerking van deze acquisitie de solvabiliteit van de groep op het niveau blijven van eind 2000 (28%).

De emissiekosten en de goodwill die werden betaald in verband met de in 2001 afgewikkelde acquisities, werden conform groepsgebruik rechtstreeks afgeboekt van het eigen vermogen.

Niveau dividenduitkering gecontinueerd
Aan aandeelhouders zal tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden op 16 mei a.s., worden voorgesteld het dividend over 2001 vast te stellen op 1,35 in contanten per aandeel (2000: 1,30). Overwogen wordt de aandeelhouders de mogelijkheid te geven te opteren voor een dividend in aandelen. Als gevolg van de emissie is het uitkeringspercentage eenmalig hoger (55,7%) dan het streefniveau van 40%.

Vooruitzichten verdere groei
In 2002 zal worden gewerkt aan de verdere uitbouw van de onderneming en de integratie van de geacquireerde bedrijven. Rekening houdend met de toevoeging van de Athlon auto- en dealerleasebedrijven en met de inmiddels afgewikkelde verkoop van benzinestations, is de verwachting, dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, maar vóór afschrijving immateriële vaste activa, over het lopende jaar aanzienlijk zal toenemen. Het (gewogen) gemiddelde aantal uitstaande aandelen neemt toe van 2.100.000 tot 2.900.000 als gevolg van de in 2001 gerealiseerde emissie. Bij deze prognose is ervan uitgegaan dat de economie en de automarkt niet (verder) zullen verslechteren ten opzichte van de huidige gang van zaken.

Gebeurtenissen na balansdatum
Zoals al eerder werd gepubliceerd heeft Stern Groep per 2 januari 2002 de auto- en dealerleasebedrijven en één autoschadeherstelbedrijf van Athlon Groep overgenomen. Per 6 februari 2002 werden 2 Opel-autobedrijven, één in Alkmaar en één in Heerhugowaard toegevoegd. Per 1 maart 2002 heeft Stern Groep enkele benzinestations, tegen een boekwinst van circa 1 miljoen, verkocht en de exploitatie van de resterende 10, niet aan een autobedrijf verbonden benzinestations, uitbesteed.

Directie Stern Groep N.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie