Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EnergieNed wil energiewet Europese regelgeving aanpassen

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EnergieNed

EnergieNed roept de politiek op energiewetgeving aan Europese regelgeving aan te passen

Ir. A.J. Korff, voorzitter van EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland roept het kabinet en het parlement op alle energiedossiers eerst in Europese context te bezien, alvorens met Nederlandse regelgeving te komen. Anders worden de Nederlandse bedrijven op nog grotere achterstand van hun Europese collegas gezet. De Nederlandse energievoorziening is tot nog toe te geïsoleerd van Europa bekeken, alsof er een hek om Nederland staat en import en export van energie niet mogelijk is. Korff deed de oproep vandaag tijdens het door EnergieNed georganiseerde congres De Elektriciteitswet, de Gaswet en de vrije energiemarkt in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag. Tijdens de Eurotop in Barcelona die 15 en 16 maart plaatsvindt, staat liberalisering van de energiemarkt centraal.

De Elektriciteitswet en de Gaswet zijn in werking getreden in respectievelijk 1998 en 2000. Deze wetgeving vloeit voort uit Europese richtlijnen en is door Nederland verdergaand doorgevoerd dan de richtlijnen en ook dan de andere lidstaten hebben gedaan. Binnenkort evalueert de Tweede Kamer de wetgeving. Als inbreng in de discussie heeft de energiebranche de wetgeving ook zelf geëvalueerd. De uitkomsten daarvan werden vandaag door EnergieNed gepresenteerd en vatte voorzitter Korff samen in een oproep aan de politiek:


1. Voorkom onrust in de markt door overhaaste wetswijzigingen

Met wetgeving is in korte tijd veel bereikt: de gas- en elektriciteitsmarkt is open voor alle grotere bedrijven en instellingen; de consument kan zijn eigen groene leverancier kiezen en de energiebedrijven hebben hun organisaties aangepast zodat er onafhankelijke toegang is tot de netten. Desalniettemin is er sprake van een overgangsfase; om onrust in de markt te voorkomen is het het best te wachten met doorvoeren van wijzigingen op de nieuwe Europese richtlijnen, waarover vandaag en morgen op de Eurotop in Barcelona wordt gesproken.


2. Baken het toezicht beter af en veranker het helder in de wet

Het toezicht laat in de wetgeving te veel ruimte voor interpretatie door de toezichthouder, waardoor de toezichthouder in feite de wetgeving aan het formuleren is. Hier moet een halt aan worden toegeroepen door verduidelijking van de wet.


3. Richt regulering op bedrijfsprestaties i.p.v. louter kostenverlaging

Er is geen sprake van lichte regulering zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De toezichthouder is met het toegepaste reguleringsmodel op de stoel van de netbeheerder gaan zitten en richt de blik louter op kostenverlaging. Dit leidt tot volstrekt onlogische uitkomsten en voor de netbeheerders tot een onwerkbare situatie. Er is ook onvoldoende ruimte voor investeringen in de netten. Dit gaat op termijn mogelijk ten koste van de leveringszekerheid. De netbeheerders moeten worden beoordeeld op hun prestaties.


4. Open de gehele markt per 2004

Een groot deel van de elektriciteits- en gasmarkt is inmiddels open. De ervaringen met de opening voor het mid-zakelijke segment per 1 januari jl. hebben geleerd dat dit een grote administratieve last bij de netbeheerders neerlegt. Door te weinig voorbereidingstijd en het laat beschikbaar komen van alle regelgeving in detail, konden de netbeheerders geen gebruikmaken van hun automatiseringssystemen. Daarnaast moesten ook klanten en leveranciers aan de nieuwe situatie wennen. De marktopening is daardoor verre van vlekkeloos verlopen. EnergieNed roept daarom kabinet en Tweede Kamer op de gehele marktopening niet te vervroegen naar 2003, maar zorgvuldigheid voorrang te verlenen voor snelheid. Energiebedrijven hebben minimaal een half jaar de tijd nodig zich voor te bereiden op de marktopening, nadat alle regelgeving definitief is.


5. Stel voorzieningszekerheid zeker door verbetering investeringsklimaat

Naar aanleiding van de stroomcrisis in Californië staat de voorzieningszekerheid van gas en elektriciteit op de politieke agenda: hoe stel je veilig dat er in de toekomst geen tekorten aan gas of elektriciteit ontstaan. EnergieNed is van mening dat een goed investeringsklimaat in de energievoorziening hiervoor de basis legt. Daar moet op de eerste plaats voor worden gezorgd, door bijvoorbeeld milieu- en vestigingseisen aan centrales te stellen in lijn met wat in Europa gangbaar is. Op de tweede plaats kan door monitoring in de gaten worden gehouden of er genoeg centrales worden bijgebouwd en de netten voldoende capaciteit hebben. Wees terughoudend met regelgeving op dit punt. De overdaad aan regels was immers mede oorzaak van de Californische crisis.


6. Maak echte privatisering mogelijk voor energiebedrijven (inclusief de netten)

Om energiebedrijven een rol van betekenis te kunnen laten vervullen op de Europese markt is de mogelijkheid voor volledige privatisering een vereiste. Dat perspectief hebben opeenvolgende kabinetten de energiebedrijven ook altijd voorgehouden. Het wetsvoorstel voor privatisering dat nu bij de Tweede Kamer ligt maakt privatisering echter zo goed als onmogelijk. EnergieNed roept de Tweede Kamer en de minister op het wetsvoorstel aan te passen of in te trekken.


7. Ga voor een Europees level playing field
Elk energiedossier moet eerst in de Europese context worden geplaatst alvorens met regels te komen. Dat is de enige manier om concurrentienadeel van de Nederlandse energiebedrijven te voorkomen en dus gelijkwaardige uitgangsposities voor alle energiebedrijven in Europa te bereiken het zogeheten level playing field. Als Europese regelgeving de Nederlandse overheid niet ver genoeg gaat, probeer die dan op de eerste plaats op Europees niveau aangepast te krijgen. De energiebranche blijft overigens bereid bij te dragen aan milieudoelstellingen van de Nederlandse overheid, door daarover werk- en financieringsafspraken te maken.

Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met de heer S. Marbus, telefoon 026 - 356 36 57.


---

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie