Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College van B&W geeft startsein ontwikkeling Schelphoek

Datum nieuwsfeit: 15-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alkmaar
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alkmaar


13 maart 2002

College van B&W geeft startsein voor ontwikkeling Schelphoek

In Plangebied Schelphoek moet naast plek voor nieuwe woningen en mogelijkheden voor waterrecreatie ruimte worden gevonden voor een kleine brandweergarage en een (ondergrondse) parkeergarage. De parkeergarage moet plek bieden aan plusminus 200 auto's van bewoners, en 300 parkeerplaatsen voor bezoekers aan de binnenstad en Schelphoek. Deze en andere uitgangspunten staan in de Startnotitie Schelphoek, die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft gepresenteerd.

Door het vertrek van de machinefabriek en het aanstaande vertrek van het bedrijf Eriks krijgt het gebied rond de Schelphoek een nieuwe bestemming. Het gaat om een gebied van ongeveer vier hectare groot, begrensd door de Korte Vondelstraat, Voormeer, Baansingel en Baanpad. De planontwikkeling van deze locatie gaat nu van start. Dat gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers van omwonenden en betrokkenen, die in een begeleidingsgroep komen te zitten. Nog dit jaar moet een stedenbouwkundig plan het licht zien.

In de plannen komt de nadruk te liggen op een waterrijke woonbuurt, aangevuld met kleinschalige bedrijfjes. Bovendien moet hier ruimte worden gevonden voor een passantenhaven met 15 ligplaatsen. Ook voor woonschepen ziet het College graag plek ingeruimd. Zo zal tenminste een deel van de woonboten terugkeren die nu aan de Turfmarkt en Baansingel liggen. Ook vindt het College het belangrijk dat de bestaande monumenten, zoals de zeepziederij, in het nieuwe plan goed tot hun recht komen. Bovendien is besloten dat de cultuurhistorische verkenning, die is opgesteld door de afdeling Monumentenzorg, dient als vertrekpunt en inspiratiebron voor de te maken ontwerpen.

In een stedenbouwkundig plan worden zaken vastgelegd zoals een stratenplan, waterlopen en andere functies van de ruimte. Maar ook toegestane bouwhoogten, de keuze van bestrating en parkeeroplossingen staan erin. Projectontwikkelaars die grond en onroerend goed bezitten in het gebied zijn nauw betrokken bij de planvorming. Te denken valt aan HBG Vastgoed en gelegenheidscombinatie C.V. De Eendragt (met bouwbedrijven Van der Gragt en Tervoort plus woningbouwvereniging Woonwaard). Het aantal woningen dat zij in het plan kunnen realiseren, staat nog niet vast. Dit hangt af van allerlei andere zaken, zoals de (keuze voor) de aard van de bebouwing, parkeernormen en de andere functies die het gebied moet krijgen. Bekend is wel, dat het huidige College voorstander is van hogere bebouwing dan in de binnenstad gebruikelijk is. Dit past in het beleid van dit College om zoveel mogelijk binnen de Alkmaarse ring in te spelen op de groeiende woningbehoefte en de beschikbare ruimte in de stad intensiever te gebruiken.

Aan organisaties van betrokkenen en omwonenden is gevraagd zitting te nemen in een begeleidingsgroep. Zij worden vroegtijdig betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Nadat het stedenbouwkundig plan door het nieuwe College is vastgesteld, starten planologische procedures met de inspraakmogelijkheden die daarbij horen. Als het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld, kunnen de projectontwikkelaars een of meer architecten gaan benaderen voor het ontwerpen van de nieuwe bouwwerken.

De nieuwe raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling bespreekt de startnotitie op 4 april.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie