Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Papendrecht 19-03-2002

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Papendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Papendrecht

BESLUITENLIJST B-NOTAS WEEK 11 (11 maart 2002 t/m 15 maart 2002)

Datum besluit College: dinsdag 19 maart 2002.


1.


Aanleg geluidbeperkende voorziening A15 Oostpolder.
1. De hoogte van het eerste gedeelte van het geluidsscherm langs de A15, gerekend vanaf de N3, verlagen van de oorspronkelijke 4,80 tot 2,00 meter.


2.


Huisstijl: Burgemeester, Theater, Interval, Brandweer, Zwembad, Culturele Raad en Jeugdraad

1. Akkoord te gaan met handhaving van het logo/huisstijl van het theater de Willem en deze los te zien van de huisstijl van de gemeente.

2. Akkoord te gaan met de aanpassing van de huisstijl van de brandweer, die gelieerd is aan de huisstijl van de gemeente met behoud van het eigen beeldmerk.

3. Akkoord te gaan met de aanpassing van de huisstijl van de burgemeester en overige organisaties (culturele raad, jeugdraad, zwembad, artotheek en interval). Bij zowel punt 2 en 3 worden de naamsaanduiding links bovenaan het briefpapier vermeld, terwijl rechts het logo van de gemeente weergegeven wordt.
4. Akkoord te gaan met de kosten (1500.00 euro) die gedekt kunnen worden uit de reguliere communicatiebudgetten (605.10.100).


3.

Richtlijnen jubilea en afscheid.

1. Ten aanzien van de vieringen van afscheid en jubilea handelen conform bijgevoegde "richtlijnen";

2. Vaststellen van de bedragen "geschenkenregeling";
3. Financiële bijdrage voor alternatief van 50,= bij vertrek en 100,= bij jubileum;

4. Voor voorlopig een periode van een jaar de drankjes tijdens personeelscafé gratis;

5. Nader overleg met PV over (personele) invulling personeelscafé;
6. Inrichten personeelscafé betrekken bij verbouwingsplannen gemeentehuis;

7. Voorleggen aan de OR


4.

Aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande garage bij de woning Wilgenhof 312.

1. T.b.v. het bouwplan o.g.v. artikel 19, lid 3 WRO vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Wilgendonk" te verlenen;
2. De aanvrager dhr. H. Scherff de gevraagde bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande garage behorende bij de woning Wilgenhof 312.


5.

Convenant huiselijk geweld.

1. De inhoud van het Convenant Huiselijk Geweld goedkeuren.


6.

Beantwoording vragen Christen Unie (vragen omtrent sloopvergunning en ontwikkeling Merwehoofd).

1. Vaststellen van bijgevoegde concept-beantwoording en de raad (fracties) hieromtrent informeren.


7.

Beantwoording brieven Comité Torenflat Nee! en van de heer G.J.M. Verth (brieven omtrent sloopvergunning en ontwikkeling Merwehoofd).
1. Vaststellen van bijgevoegde concept-beantwoording en de raad (fracties) hieromtrent informeren.


8.

Aanvraag bouwvergunning R.G. Korswaren voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Margriethof 10.
1. Aanvrager voornoemd de gevraagde bouwvergunning te verlenen zulks overeenkomstig de bij deze bouwvergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte beschrijving en tekening(en).


9.

Personele bezetting algemene begraafplaats.

1. De vacatures op de begraafplaats invullen door de inhuur van derden (1,65 fte) en verschuiven van taken naar de eigen binnendienst (0,35 fte);

2. De extra kosten verrekenen in de exploitatie van de begraafplaats.


10.

Het adopteren van het oorlogsmonument door scholen in Papendrecht.
1. Het adopteren van het oorlogsmonument in te voeren per 4 mei 2002 en De Prins Florisschool de eerste adoptieschool te laten zijn.


11.

Afzeggen weekmarkt op dinsdag 26 februari 2002 in verband met extreme weersomstandigheden.

1. Achteraf, alsnog, als college in te stemmen met de beslissing om in verband met extreme weersomstandigheden op dinsdag 26 februari
2002 de weekmarkt geen doorgang te laten vinden. Dit in verband met het ontbreken van een juridisch steekhoudende basis waarop de marktmeester dergelijke beslissingen zelfstandig kan nemen;
2. Binnenkort nadere beleidsregels op te stellen, waarin wordt vastgesteld wat precies de competenties van de marktmeester zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie