Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over vossenjacht

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
N/2002/924
datum
18-03-2002

onderwerp
Kamervragen inzake vossenjacht

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vragen van het lid Poppe (SP) over vossenjacht.

1. Ja.

2. De jachtpartij heeft plaatsgevonden. De betreffende jagers hebben niet gehandeld in strijd met de bepalingen van de Jachtwet. Er is daarom geen aanleiding om jachtaktes in te trekken.

3. Voor zover mij bekend zijn er geen vossen geschoten.

4. Neen. Zie 2.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over vossenjacht.(Ingezonden 12 maart 2002)

1
Bent u op de hoogte van het in het verleden gerezen plan van ongeveer 300 Friese jagers om op 9 maart massaal op vossen te jagen om op deze wijze te protesteren tegen de nieuwe Flora- en Faunawet, op grond waarvan de vos per 1 april niet meer vrij bejaagbaar is? 1

2
Heeft deze jacht plaatsgevonden? Zo ja, bent u van mening dat jagers die deelnemen aan dit soort jachtpartijen uit protest tegen de Flora & Faunawet een jachtakte niet waardig zijn en dat daarom hun jachtakte terstond ingetrokken dient te worden? Zo ja, gaat u dergelijke maatregelen nemen, zo neen waarom niet?

3
Bent u bereid na te gaan hoeveel vossen er daadwerkelijk zijn afgeschoten en welke argumenten er worden aangevoerd voor dit afschot van vossen?

4
Hebben er mogelijk meer van dit soort 'protest' jachtpartijen plaatsgevonden of is u bekend dat deze mogelijk nog georganiseerd gaan worden? Zo ja, bent u bereid daar onmiddellijk een stokje voor te steken? Zo neen, waarom niet?

1 E-mailbericht van Vroege Vogels d.d. 10 maart jl.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie