Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 19-03-2002

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

gewijzigd: 19 maart 2002

Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie

Afvalkalender

Milieuvergunning

Bouwen en Wonen

Standplaats Chemokar

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE

Op woensdag 27 maart 2002, om 17.30 uur, houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bellingwedde een hoorzitting inzake een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van B en W d.d. 19 juni 2001 inhoudende een afwijzing planologische medewerking te verlenen aan de oprichting van een woning aan de Nieuweweg 51 te Bellingwolde. De hoorzitting is in beginsel openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde.

Afvalkalender

De nieuwe afvalkalender zal volgende week donderdag (21 maart) tezamen met 'Handje Contantje' en de 'Bellingwedder' huis aan huis worden verspreid. Indien u deze op maandag 18 maart nog niet hebt gekregen, kunt u contact opnemen met de verspreider: J. Moed, tel. 0597-532625.

week 11 (11-15 maart): grijs
week 12 (18-22 maart): groen
week 13 (25-29 maart): grijs

Milieuvergunning

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunning verleend aan:

* W.A.J. Boekweit, Lindenlaan 58, 9695 GT BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een paardenhouderij gelegen aan de Lindenlaan 58 te Bellingwolde;

Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Terinzagelegging

De beschikking en andere bijbehorende stukken liggen van 14 maart 2002 tot en met 24 april 2002 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Beroep

Tegen het besluit kan tot 25 april 2002 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen;

d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpen daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.

Bouwen en wonen

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 25-02-2002 en 08-03-2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Beukenlaan 11, voor het oprichten van een berging.
* Bellingwolde, Zuiderstraat 45, voor het oprichten van een garage/berging.

* Bellingwolde, Kastanjelaan 70, voor het vergroten van een woning.
* Bellingwolde, Tweekarspelenweg 11, voor het oprichten van een serre.

* Blijham, Kruirad 17, voor het vergroten van een woning en het oprichten van een garage.

* Blijham, 5e Morigerlaan 1, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.

* Vriescheloo, Wedderweg 11, voor het vergroten van een woning.
* Vriescheloo, Wedderweg 53, voor het vernieuwen van een berging.
* Vriescheloo, Dijkweg 22, voor het oprichten van een garage.
Melding bouw/sloopvoornemen:

* Bellingwolde, Rhederweg 31, voor het oprichten van een dakkapel.
* Bellingwolde, Leidijksweg 26, voor het slopen van plaatmateriaal en een plafond in de woning.

* Blijham, Plantsoenweg 65, voor het slopen van een plafond.
* Blijham, Eikenlaan 14, voor het veranderen van een garage/berging.
* Vriescheloo, Dijkweg 22, voor het slopen van een garage.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Blijham, Parklaan 15, voor het slopen van een schoorsteen.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen:

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 28-02-2002 zijn afgegeven:
* Bellingwolde, Rhederweg 210, voor het slopen van een woning.
* Bellingwolde, Vonkslaan 1a, voor het wijzigen van een bouwvergunning betreffende het oprichten van een woning met garage.

* Blijham, Hoofdweg 264, voor het slopen van een woning met schuur.
* Wedde, Lageweg 24, voor het vergroten van een woning en het oprichten van een serre.

Op 01-03-2002 zijn afgegeven:

* Blijham, Swikstellen 17, voor het oprichten van een berging.
Op 05-03-2002 zijn afgegeven:

* Bellingwolde, 2e Venneweg 3, voor het oprichten van een serre.
* Blijham, Bouwteweg 6, voor het oprichten van een schuur/dierenverblijf.

* Vriescheloo, B.L. Tijdensweg 27, voor het slopen van twee schuren.
Op 08-03-2002 zijn afgegeven:

* Bellingwolde, Leidijksweg 26, voor het slopen van een plafond in de woning.

* Blijham, Plantsoenweg 65, voor het slopen van een plafond in de woning.

* Vriescheloo, Dijkweg 22, voor het slopen van een garage.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

Standplaats Chemokar

De Chemokar staat elke 3e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:

De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 16 maart a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur

Voormalig gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur

Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur

Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur

'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur

Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek A.Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhöfte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur

Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur

Parkeerplaats Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie