Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie stelt definitieve visie op vernieuwing vast

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Woningzoekenden provincie Utrecht gelijke toegang woningmarkt

Provincie stelt definitieve visie op wonen en stedelijke vernieuwing vast

19-03-2002
Op 19 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht "Oog voor wonen" vastgesteld, een visie op wonen en stedelijke vernieuwing. Na de inspraakprocedure hebben GS de visie verder aangescherpt en is er een concreet actieplan aan gekoppeld. In dit plan staat hoe een betere afstemming tussen vraag en aanbod tot stand komt en wat nodig is om de woonkwaliteit te verbeteren.

Een van de acties die hieruit voortvloeit is afschaffing van de bindingseisen van gemeenten. Bij de verdeling van woningen moeten woningzoekenden uit de hele provincie kunnen reageren. Ook wordt er in de nota veel aandacht besteed aan het aanbod van geschikte woningen voor mensen met een functiebeperking.
De provincie wil bij het wonen inzetten op kwaliteit. Het woningtekort wordt hierbij niet uit het oog verloren. Om de omslag naar kwaliteit te maken kiest de provincie voor een viertal thema's: woonruimteverdeling, woonmilieus, Wonen en Zorg en stedelijke vernieuwing.
Bewoners in de provincie Utrecht moeten bij de verdeling van woningen in gelijke mate toegang hebben tot de woningmarkt en zich in iedere gewenste gemeente kunnen vestigen. De bestaande regelgeving waarbij sommige gemeenten hun woningaanbod voor andere provinciebewoners afschermen wordt slechts bij hoge uitzondering nog toegestaan.

Daarnaast moet er in de hele provincie een gevarieerd aanbod van woonmilieus zijn. Iedereen zou een woonomgeving moeten kunnen vinden die aan zijn of haar eisen voldoet. Om dit te realiseren wordt overleg gevoerd met verschillende partijen zoals gemeenten, corporaties, marktpartijen, bewonersvertegenwoordigers en zorgaanbieders. Gezamenlijk bekijken deze partijen wat wenselijk is en leggen dit vast in bestuurlijke overeenkomsten met de provincie. Om effectief te kunnen werken worden afspraken gemaakt met de vier regio's in de provincie.

Ook zal er veel aandacht worden besteed aan woon-zorg projecten. Door de toename van het aantal oudere bewoners is er een groter aantal geschikte woningen nodig voor mensen met een functiebeperking. De provincie wil verder versterkt inzetten op stedelijke vernieuwing en onderzoekt hoe dit traject tot nu toe verlopen is. Bij de volgende verdeling van de budgetten wil zij het geld gerichter gaan inzetten De provincie Utrecht presenteerde als een van de eerste provincies haar visie op wonen vooruitlopend op de visie die binnenkort wettelijk vereist is. De visie op wonen is tevens een bouwsteen voor het streekplan. De visie is tot stand gekomen in een interactief proces met belanghebbenden. De provincie ontwikkelt met deze visie een kader voor de hele provincie op het gebied van wonen en wil op de hoofdlijnen sturing gaan geven aan de afstemming en samenwerking tussen gemeenten en regio's.
Gemeenten en regio's maken op hun beurt weer eigen kaders in samenhang met elkaar en met de provincie.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 030 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie