Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 20-03-2002

Datum nieuwsfeit: 20-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.woensdag 20 maart 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 20 maart om 10.15 uur.

De Kamer debatteert over de EU-Top (vergaderingen van regeringsleiders van de Europese Unie) gehouden op 15 en 16 maart jongstleden te Barcelona.

Hierna spreekt de Kamer over de wijziging van de ziektewet. Door de wijziging wordt het voor werkgevers mogelijk om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst.

Ten slotte debatteert de Kamer over de beoefening van alternatieve medische behandelingswijzen. Door de wetswijziging wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderd en wordt de patiënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen (de zogenoemde Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, BIG).
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
· Vervolgens komt de mondelinge vraag aan de orde van de heer Hindriks (PvdA) aan minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de aluminiumproductie door Corus.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van Boxtel (Grote steden- en Integratiebeleid) over het arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden.

Economische Zaken en Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Zalm (Financiën) over de veiling van benzinelocaties langs rijkswegen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het VINEX-verstedelijkingsbeleid. Er wordt onder meer ingegaan op de woningbouw, verplaatsing van glastuinbouw en groene verbindingen.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretaris Verstand-Bogaert (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het Actieplan Emancipatietaakstellingen Departementen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Actieplan Emancipatietaakstellingen Departementen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het huurbeleid en de verkoop van huurwoningen.

Justitie: 14.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over het vluchtelingenbeleid en over cijfers die betrekking hebben op de verminderde instroom van asielzoekers.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.30 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de privatisering van de Sociale Dienst door de gemeente Maarssen.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de overmatige groei van de vossenpopulatie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Europese Zaken: 13.15 tot ca. 16.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: gesprek met deskundigen van organisaties over grensoverschrijdende samenwerking en over decentrale overheden in de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken: 14.30 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het Palestijnse Negotiation Affairs Departement.

Tijdelijke Commissie Biotechnologie: 15.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedures.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 14.00 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Dierenbescherming. De petitie heeft betrekking op het houden van pluimvee in legbatterijen (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje Van Nieuwenhoven, neemt om 10.00 uur het jaarverslag van de Nationale Ombudsman in ontvangst uit handen van de heer mr. R. Fernhout (kamer Voorzitter).

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Defensie brengen tot en met 22 maart een werkbezoek aan de Nederlandse militairen in Bosnië. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Van Ardenne-Van der Hoeven (CDA), Apostolou (PvdA), Herrebrugh (PvdA), Meijer (VVD), Oplaat (VVD) en Bakker (D66).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie