Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomst Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Datum nieuwsfeit: 20-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe

Toekomst Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Ambitieuze plannen geven landschap nieuw elan

Assen, 20 maart 2002
Persberichtnummer 02-030Een levend bezoekerscentrum, een zichtbaar verleden en een avontuurlijker beleving van de Drentsche Aa door alternatieve wandel- en fietsroutes. Het is slechts een greep uit de maatregelen die de Voorbereidingscommissie Drentsche Aa doet in het conceptplan dat vandaag is gepresenteerd. De commissie stelt een lijst van maatregelen voor die het Drentsche Aa-gebied moeten beheren, inrichten en ontwikkelen. Deze maatregelen zijn een concrete uitwerking van de eerder opgestelde streefbeelden voor de komende 10 jaar.

De commissie heeft aan de hand van de thema's water, landbouw, natuur & landschap, recreatie & toerisme, voorlichting & educatie en wonen & leefbaarheid een integraal plan opgesteld.

WONEN

Dorpen zijn in de visie van de Voorbereidingscommissie leefbaar en vitaal. Dat betekent dat wonen en werken ook over 10 jaar mogelijk moet zijn in het gebied. Dorpscentra moeten multifunctioneel worden. De commissie hecht daarnaast veel waarde aan de beeldkwaliteit van dorpen. De commissie wil hierbij vooral gebruik maken van de kennis van de inwoners van het gebied.

LANDBOUW

De landbouwsector blijft een belangrijke economische pijler in het gebied. Een nog op te stellen kansenkaart maakt inzichtelijk waar mogelijkheden liggen voor individuele ontwikkelingen van bedrijven. Daarbij valt te denken aan schaalvergroting, verbreding en duurzame ontwikkeling. Bedrijfsverplaatsing kan incidenteel ingezet worden om doelen te realiseren. Kavelruil is een belangrijk instrument om doelen in het gebied te realiseren.

RECREATIE EN TOERISME

De commissie wil een open landschap waarin het unieke gebied op allerlei manieren beleefd kan worden. Zo zouden bewoners en recreanten gebruik moeten kunnen maken van kerke- en schouwpaden. Het gebied moet een extra impuls krijgen door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door natuurexpedities, alternatieve fietsroutes of activiteiten op en rondom de boerderij. Een nieuw samenwerkingsverband van aanbieders van toeristische producten en diensten moet wensen en behoeften van bezoekers in kaart brengen. Ook moet er een promotieplan komen voor het gebied.

WATER

Voor het functioneren van het gebied dient het water centraal te staan. Water moet de functies in het gebied ondersteunen: water voor landbouw, de beek als toeristische atractie en drinkwatervoorziening. De Drentsche Aa is in de toekomst een nog belangrijker bron voor het bereiden van drinkwater. Oude meanders moeten opnieuw aan het beeksysteem gekoppeld worden.

NATUUR EN LANDSCHAP

De landschappelijke aantrekkelijkheid van het gebied is afkomstig van de landbouw, natuur en aanwezige cultuurhistorische waarden. Historisch onderzoek voor het ontdekken van patronen in het landschap, ecohistorisch onderzoek, moet de cultuurhistorische waarden zichtbaar maken en versterken. De nadruk ligt bij het herstel van een gaaf laaglandbeekstelsel, inclusief de aanliggende schrale graslanden.

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Zowel nu als in de toekomst speelt het informeren en betrekken van bewoners, gebruikers en bezoekers bij het gebied een grote rol. Door beleving ontstaat interesse. Medio 2003 ligt er een plan voor een levend bezoekerscentrum. Een dergelijk bezoekerscentrum zou een netwerk van voorlichtings- en educatiepunten in het gebied kunnen inhouden, in combinatie met horecagelegenheden, bezoekboerderijen en andere initiatieven.

Informatieavonden in het gebied

Tijdens twee informatieavonden in het gebied zal de Voorbereidingscommissie het concept beheer-, inrichtings- en ontwikkelingsplan presenteren aan de bewoners uit het gebied. Geïnteresseerden kunnen tijdens die avond over de maatregelen praten met de commissieleden. De beide avonden beginnen om 20:00 uur; de zaal is open vanaf 19:30 uur.

dinsdag 26 maart café De Aanleg in Deurze

donderdag 28 maart café Centraal in Tynaarlo

De streefbeelden hebben betrekking op het gebied dat gelegen is in de driehoek Assen, Glimmen en Gieten. Uitgangspunt voor de toekomst van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa is het behouden en versterken van de identiteit in het gebied. De ontwikkeling van het landschap geldt daarbij als een overkoepelende beleidsstrategie, 'met behoud door vernieuwing' en de cultuurhistorie als leidende principes.

Aan het opstellen van een plan voor de Drentsche Aa werken mee: de provincie Drenthe, de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen, het waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, LNV Noord, NLTO, Recreatiesector, Natuurmonumenten, Waterbedrijf Groningen en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie