Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De resolutie over het oorlogsverleden in het Vlaams Parlement : een ..

Datum nieuwsfeit: 20-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nieuw-Vlaamse Alliantie

De resolutie over het oorlogsverleden in het Vlaams Parlement : een positieve onthouding (20/03/02)

Het Vlaams Parlement behandelde, in plenaire zitting van 20 maart 2002, de "resolutie betreffende de aanbevelingen inzake het omgaan met het oorlogsverleden van Vlaanderen". Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones schetste de houding van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Hieronder vindt u de schriftelijke voorbereiding van deze tussenkomst. De N-VA bevestigde principieel haar steun aan alle initiatieven die kunnen bijdragen tot verzoening en tot uitbouw van de democratie in Vlaanderen.
Essentiële reserves bij de resolutie werden gemaakt voor wat betreft een te sterke veralgemening van de vormen van collaboratie, de voorwaarde van individuele erkenning van fout én schuld, en het té sterk utilitaristisch misbruik van het oorlogsverleden in de - contra-productieve - strijd (nog maar eens) tegen die ene partij ...

Resolutie betreffende de aanbevelingen inzake het omgaan met het oorlogsverleden van Vlaanderen (Stuk 997 2001-2002)

Bespreking plenaire vergadering Vlaams Parlement 20 maart 2002
-tussenkomst Jan Loones (N-VA)

De Nieuw-Vlaamse Alliantie was geen vragende partij voor dit debat in het Vlaams Parlement. Als partij die (zie de N-VA -beginselverklaring) in Vlaanderen vorm wil geven aan een humanitair nationalisme van de 21ste eeuw, bekijkt de N-VA het oorlogsverleden letterlijk en figuurlijk als iets van de vorige eeuw. Trouwens: is het verleden nog steeds zo onverwerkt als wordt beweerd?

Bovendien zijn wij op dit dossier wat moegestreden. Zovele vroegere initiatieven zijn gestrand; zovele discussies bleven dovemansgesprekken; er is zoveel naast elkaar gepraat; er is het diep besef dat het federale debat over het oorlogsverleden totaal geblokkeerd is; er is het ter ziele gegane decreet Suykerbuyk; er is de vraag naar de zin van een initiatief op het niveau van het Vlaams Parlement; er is de vraag waarom we de gehele discussie niet overlaten aan historici, die dan eerst reeds zouden moeten omschrijven wat collaboratie is, en wat repressie is, om te vermijden dat we nog maar eens naast elkaar zouden praten.

Maar: de resolutie ligt voor. En anderzijds kan de Nieuw-Vlaamse Alliantie, als erfgenaam van de vroegere Volksunie, uiteraard niet anders dan zich betrokken voelen wanneer het Vlaams Parlement aanbevelingen wil formuleren "inzake het omgaan met het oorlogsverleden van Vlaanderen".

Van bij haar ontstaan heeft de Volksunie zeer veel aandacht gehad voor het drama van de collaboratie en de schande van de repressie.

In 1994, vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, stelde de Volksunie een pakket van maatregelen voor, dat ze noemde: "Een globaal plan voor amnestie en verzoening", onder de titel "Op zwart-wit-denken bouw je geen samenleving".

Uit het inleidend woord van de toenmalige voorzitter (B. Anciaux), onder de titel "Verzoening", haal ik volgende passage: "Nu moet er eindelijk een einde komen aan die diepe wonde! Als we ons nieuwe Vlaanderen willen bouwen moeten we de hypotheek lichten. Wit en zwart moeten nu maar eens eindelijk het eigen gelijk, eerlijk en zonder schroom, kunnen overstijgen. Daarom moet er amnestie komen, of noem het eerherstel of verzoening."

De betrachting was dezelfde die nu voorligt; de remedies waren wel ingrijpend anders.

In minder dan tien jaar is de sfeer rond het dossier ingrijpend veranderd: poorten die toen openstonden zijn intussen totaal gesloten.

In de Financieel Economische Tijd van woensdag 2 februari 1994 prijkt de titel: "Koning Albert II houdt voorzichtig pleidooi voor amnestie". Wie houdt zo'n titel vandaag nog voor mogelijk?

Als erfgenaam van de Volksunie beschouwen wij het als onze plicht een streep te trekken onder een onzalig verleden, vanuit een oprecht verlangen om de nieuwe generaties, de jonge Vlamingen, niet verder meer op te zadelen met dit dossier.

Vanuit die houding zijn wij enthousiast voor ieder initiatief dat kan bijdragen tot de zongenaamde "verzoening".

In de mate dat de voorliggende resolutie kan bijdragen tot die verzoening wil de N-VA er derhalve ook zijn steun aan verlenen, en haar waardering uitdrukken voor de initiatiefnemers, en al wie bruggen wil slaan.

De steun kan echter niet onverdeeld zijn, om verschillende redenen die wij verder uiteenzetten.

Vanuit hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de toekomstige generaties steunt de N-VA evenzeer de andere bekommernissen, die geformuleerd worden in de resolutie: de zorg voor de democratische rechtsbeginselen, het ijveren voor de verdraagzaamheid en voor de eerbiediging van de mensenrechten, het actief meewerken aan een open en verdraagzaam Vlaanderen in Europa en in de wereld, een duidelijk gebaar van onverzoenbaarheid tegenover autoritaire stromingen.

Ook hier nochtans wil de N-VA een belangrijke bijbemerking formuleren.

Verzoening
Als voorwaarde om te komen tot een nieuwe stap in de richting van verzoening, stelt de resolutie voorop dat het noodzakelijk is te komen tot een erkenning en herkenning van "de schuld in de ontsporingen en aberraties die de Tweede Wereldoorlog kenmerkten" (overweging 1°); voor wie de fout erkent, individueel, is men bereid zich verdraagzaam, begripvol en vergevingsgezind op te stellen (overweging 4°).

De N-VA kan zich niet aansluiten bij deze voorwaarde van individuele erkenning van fout én schuld.

Natuurlijk was de collaboratie fout, en essentieel tegenstrijdig met de ontvoogdingsstrijd die de Vlaamse Beweging steeds heeft willen voeren.
Evengoed lijkt het nochtans zo dat het Vlaams-nationalisme het er moeilijk mee heeft, als deze fouterkenning moet geïnterpreteerd worden als het aanbieden van excuses aan België.
Spreken over dergelijk historisch pardon, doet onmiddellijk de vraag rijzen waarom België zich dan niet zelf verontschuldigt voor de honderd jaar onderdrukking van de Vlaamse identiteit, voor de koloniale wandaden van Leopold II - ?

Natuurlijk was de collaboratie fout, maar evengoed is het niet eerlijk de collaborateurs meteen ook al verantwoordelijk te verklaren voor alle wandaden van het naziregime, met inbegrip van de shoah. In zijn mémoires schreef Pierre 'd Outryve d' Ydewalle, die onder de bezetting voor de Britten spioneerde, en later gouverneur van West-Vlaanderen werd, dat de massamoord zelfs hem niet bekend was.

Natuurlijk was de collaboratie fout, maar dit betekent niet dat iedereen die in die oorlogstijd verantwoordelijkheid opnam voor zijn plaatselijke gemeenschap (zoals bijvoorbeeld een oorlogsburgemeester), ook automatisch individueel schuld zou moeten bekennen, gemeten naar de omstandigheden van toen, en wetend dat zovele flaminganten deel hadden aan deze collaboratie uit "niet begrepen idealisme en misleiding", zoals geformuleerd in de resolutie.

Nú beseffen dat de collaboratie fout was, betekent niet dat allen die collaboreerden automatisch fout hadden, in de omstandigheden en binnen het denkkader van toen.

Democratie en verdraagzaamheid
Zoals gezegd steunt de N-VA alle inspanningen die van Vlaanderen een humanitaire democratie maken, verdraagzaam, en open naar de wereld. Evengoed echter storen wij ons aan het té uitdrukkelijk utilitair inschakelen van de oorlogsgeschiedenis in dit streven: onder meer door de uitdrukkelijke verwijzing naar hun slogan ("Eigen volk eerst") wordt al te veel één partij geviseerd.
Alleen reeds vanuit een puur wetenschappelijke benadering moet men zich daartegen verzetten.
Historicus Bart De Wever heeft dit op treffende wijze gedaan in zijn opiniestuk in De Standaard (zie vrije tribune DS 27/2/02 "Historia docet"). De Vlaams overheid mag het oorlogsverleden niet inschakelen in een hedendaags politiek discours.

Besluit
De N-VA steunt het initiatief van de resolutie in de mate dat de betrachting is te komen tot verzoening.
De methode echter om iedereen individueel fout te doen erkennen, lijkt ons niet aangewezen.
Men moet nuchter kunnen vaststellen dat de collaboratie vele verscheidene gezichten had, waarbij de bladzijde enkel kan worden omgedraaid via een collectieve maatregel.

De N-VA zal daartoe een initiatief formuleren in de Kamer, door neerlegging van een genuanceerd wetsvoorstel tot eerherstel, geïnspireerd op de vroegere voorstellen van professor Luc Huyse.

De N-VA ondersteunt ook de initiatieven die ertoe bijdragen dat Vlaanderen zich ontwikkelt tot een open en verdraagzame natie, in volle respect voor de democratie.

Wij hebben echter moeite met de strategie van de huidige resolutie, die opnieuw in de kaart dreigt te spelen van de partij die wij willen bekampen.

Met andere woorden: de N-VA is het eens met de bekommernissen en met de doelstellingen van de resolutie, doch niet met de modaliteiten. Bij de stemming over de resolutie ligt derhalve de onthouding voor de hand.

Auteur:
Vlaams Parlement
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
Fax: 058/51.99.54
E-post: (jan.loones@vlaamsparlement.be)
Url: www.koksijde.be/janloones

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...