Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Duiven

Datum nieuwsfeit: 20-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nieuwsberichten

19-03-2002
Besluitenlijst B&W
dinsdag 19 maart 2002

Besluitenlijst B&W dinsdag 19 maart 2002:

11-01 GGB/m&b
Vervangen van de tijdregistratie- en toegangscontrolecomponenten bij de hoofdentree en personeelsingang van het gemeentehuis.
* een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 6.000,00 voor het vervangen van de tijdregistratie en toegangscontrolecomponenten.
* de extra kosten verwerken in de BERAP.

* KABA Nederland opdracht verstrekken voor het leveren en installeren van de nieuwe tijdregistratie-/toegangscontrolecomponenten.
* de bijkomende installatiewerkzaamheden na voorafgaande prijsopgave laten uitvoeren door Rijkaart Elektrotechniek b.v. De raadsleden schriftelijk op de hoogte brengen (verantwoording i.v.m. raadswisseling).

11-02 GGB/vrog
Brief versturen als reactie op het meermaals herhaalde verzoek van en/of namens Lukassen Holding B.V. te Duiven om medewerking te verlenen aan de bouw van een twee-onder-één-kap woning aan De Steenheuvel te Groessen. De inhoud van de brief sluit aan bij de huidige stand van zaken voor wat betreft het te verwachten toekomstige contourenbeleid en voor wat betreft "inbreiden boven uitbreiden".

11-03 GGB/m&b
Geen medewerking verleend aan het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan i.v.m. de realisatie van een woonhuis aan de Prinsstraat ongenummerd (kavel L7) te Loo. Verlengen van de reservering onder voorwaarde dat een nader in te dienen gewijzigd bouwplan binnen de voorschriften van het vigerend bestemmingsplan valt.

12-01 GGB/ow
Kapvergunning verleend voor 4 Italiaanse populieren staande in het openbaar plantsoen langs de Kastanjelaan.
Aan deze kapvergunning is geen herplantplicht verbonden.

12-04 B&S/wob
Voor kennisgeving aangenomen dat de capaciteitsuitbreiding kinderopvang is gerealiseerd door Stichting Kinderopvang De Kangoeroe in het kader van de bonusregeling, onderdeel van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang.

12-06 GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten sector Grondgebied over de periode 7 maart 2002 t/m 13 maart 2002, nrs:02/0183 t/m 02/0194.

12-08 GGB/vrog
De raad voorstellen een extra krediet te voteren ten behoeve van de prodecurefase van het bestemmingsplan Buitengebied voor een bedrag van 31.000,00 (exkl. BTW).
De dekking van dit krediet ten laste brengen van de Reserves Grondexploitaties.
Vooruitlopende op votering van het krediet opdracht verlenen aan SAB tot het opstellen van een concept-ontwerpbestemmingsplan. CGGB RAAD

12-09 BD/az
Verzoek van de heer W. van der Burg, Moeckenkamp 6, 6994 AX De Steeg om een standplaats op de voorjaarskermis te Duiven met een "Happy Wheels" afwijzen. Op de voorjaarskermis te Duiven staan reeds 4 oefeningspelen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de attractie van de heer Van der Burg concurrerend is voor tenminste 2 van deze spelen.

12-18 BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 4 maart 2002 tot en met 8 maart 2002; nummers AZ/BZ-021001 t/m AZ/BZ-021006.

12-19 BD/az
Akkoord met vervangen van 55 oude bureaustoelen op werkplekken door RH-stoelen in de gebruikelijke uitvoering. De coördinator Interne Zaken gemachtigd de opdracht te verstrekken aan Wellinga Enschede. De kosten tot een bedrag van 30.250,00 dekken uit de Reserve VIG zoals ingesteld ingaande 2002.

12-22 GGB/m&b
Naar aanleiding van de uitgevoerde Risico-analyses waterleidinginstallaties van Gemeentelijke Accommodaties en overige onderwijsaccommodaties in het kader van de Wettelijke Regeling Legionallepreventie de in de rapporten vermelde maatregelen conform Voorstel Plan van Aanpak uitvoeren.
De bijzondere schoolbesturen schriftelijk informeren en in dit kader wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.
De raad in de vergadering van 2 april 2002 een totaalkrediet laten voteren van 37.000,00 voor alle nog uit te voeren en geadviseerde maatregelen in het kader van Wettelijke Regeling Legionallepreventie. De portefeuillehouder neemt contact op met fractievoorzitters. RAAD 02 04 2002

12-31 BD/az
Kennis genomen van de agenda voor de raadsvergadering van 2 april 2002 om 20.00 uur. Deze agenda is 14 maart 2002 in het raadspresidium besproken. De oproep is nog gebaseerd op het thans geldende Reglement van Orde.
RAAD 02 04 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie