Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer plaatst Noorden onder kaasstolp

Datum nieuwsfeit: 20-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VERENIGING VNO-NCW

VNONCW: Tweede Kamer plaatst Noorden onder kaasstolp

Dit is een gezamenlijk persbericht van VNO-NCW, VNO-NCW Noord en VNO-NCW West.

Den Haag, 20 maart 2002 - Als de Tweede Kamer aanstaande dinsdag instemt met de ruimtelijke plannen voor de Waddenzee gaat Noord-Nederland economisch op slot. Dat zeggen ondernemingsorganisatie VNO-NCW en haar regionale organisaties VNO-NCW Noord en VNO-NCW West.

Door de motie-Witteveen (PvdA), die in de Kamer aan de orde is, wordt gaswinning in een gebied tot ver buiten de Waddenzee definitief onmogelijk. Argument is het gevaar van mogelijke bodemdalingen, dat echter niet is aangetoond. Verder mogen er geen windmolens langs de Afsluitdijk komen, mag er geen havenuitbreiding plaatshebben langs de Waddenkust en mogen er geen Orion-vliegtuigen in Den Helder worden gestationeerd.

VNO-NCW, VNO-NCW Noord en VNO-NCW West becijferen de gevolgen van de Derde Nota Waddenzee op termijn op een verlies van duizenden banen in het Noorden. Dit komt zeer hard aan in een regio die meer dan elders te kampen heeft met een tekort aan investeringen in de marktsector. Het geeft te denken dat op geen enkele wijze de economische schade van het Waddenzeebeleid een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in de Tweede Kamer.

Kamerleden van alle partijen laten zich eenzijdig leiden door groene en romantische vergezichten. Het Noorden is geen achtertuin van Nederland met de status van een kaasstolp. De regio verdient compensatie voor de nu door politiek Den Haag opgelegde, zeer forse beperkingen van de economische ontwikkelingskansen. Het is zonder precedent dat de Tweede Kamer zo ondubbelzinnig economische ontwikkeling blokkeert. Daar komt bij dat deze besluitvorming flagrant in strijd is met het door dezelfde Kamer omarmde Kompas voor het Noorden. Dit is een in overleg met het Rijk door het Noorden opgesteld ontwikkelingsprogramma tot 2010, dat juist voorziet in het scheppen van ruim 40.000 banen extra voor de regio.

Ook het Nederlandse bedrijfsleven hecht aan de ecologische waarden van de Waddenzee. Maar naar de mening van VNO-NCW wordt door de Derde Nota Waddenzee een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied juist geblokkeerd. Het is absurd te veronderstellen dat gegeven de reeds bestaande stapeling van zeer strikte regelgeving allerlei doemscenario's vrije baan zouden hebben, aldus VNO-NCW.

Een verbod op de winning van diepe delfstoffen (aardgas) in en buiten het Waddengebied is onnodig restrictief. Verwijzend naar de Habitat-richtlijn, is ook gaswinning een 'dwingende reden van groot openbaar belang'. In de PKB moet ruimte gelaten worden om deze activiteiten te beoordelen in plaats van generiek te verbieden. Het is wel degelijk mogelijk afdoende voorwaarden te stellen voor deze vergunningplichtige gaswinning, waardoor die gaswinning verantwoord kan. De Staat loopt miljarden aan inkomsten mis. Ook reeds gedane, vele honderden miljoenen guldens aan (milieu) investeringen moeten als verloren worden beschouwd. Met de dreigende besluitvorming in de Tweede Kamer is het evenwicht tussen economie en ecologie in de noordelijke provincies totaal uit het lood geslagen.


---

- Meer informatie van VNO-NCW is te vinden op: www.vno-ncw.nl
De afdeling Media & Parlement is tijdens kantooruren te bereiken op
070-3490167 (anders via Roelf van der Kooij 06 512 84 588 of Wytze Russchen 06 557 61 908)

20 mrt 02 11:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie