Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht bouwplannen gemeente Alphen a/d Rijn

Datum nieuwsfeit: 07-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 22 april t/m 5 mei 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Schuberthof 19 Het bouwen van een berging
Marga Klompestraat 18 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw Ridderbuurt 29 Het vernieuwen van een bedrijfspand Haagwinde 16 Het veranderen en vergroten van de woning Prins Hendrikstraat 35 t/m 35C, 37 t/m 37B Het bouwen van 8 woningen en 13 appartementen
De Rijpstraat 15 Het bouwen van een tuinhuisje
Kerk en Zanen, naast het Weteringpad Inrichten van een tijdelijk baggerdepot
Zuideinde 22 Het bouwen van een erker aan de zijgevel en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Athenestraat 17 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
Van Dijkstraat 4 Het maken van een dakopbouw
Lijsterlaan 60 Het verplaatsen van het keukenkozijn Jeltje de Bosch Kemperstr 195 Het plaatsen van een blokhut Groenoord 406 Het vergroten van de woning aan de achterzijde Brigantijn 1 Het vergroten van de woning aan de achterzijde Herenhof 42 Het aanbrengen van een goederenaanvoerdeur in de zij- /achtergevel
Heuvelweg 2 Opslag van fustmateriaal
Braziliestraat 51 Het vergroten van de woning aan de achterzijde d.m.v. een aanbouw
Ten Harmsenstraat 21 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde Händelhof 106 Het plaatsen van een berging naast de woning Batenstein 2 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
Sportlaan, nabij nr 3 Het bouwen van een antennemast met apparatengebouw
Marokkostraat 58 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel
Da Costastraat 56 Het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Ridderbuurt 29 Het slopen van een bedrijfsgebouw Marsdiep 9 t/m 287 Het gedeeltelijk slopen van de begane grondindeling De Schans 25 Sloop van garagebedijf
Anna van Burenlaan 6 Het slopen van een garage
Zuideinde 79 Het slopen van een woning

Ingekomen aanvragen voor reklame in/op percelen Hoorn 126 Het plaatsen van nieuwe reclame
Magazijnweg 8 Het plaatsen van een reclamezuil

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:
Mexicostraat 44 het maken van een uitbouw aan de zij- en achtergevel De vrijstelling is nodig omdat de uitbouwdiepte aan de achterzijde groter wordt dan 2 meter
Binkhorst 83 het optrekken van de achtergevel van de woning op de eerste verdieping
De publicatie is nodig omdat het bestemmingsplan voor dit bouwplan een vrijstellingsprocedure voorschrijft

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om aanlegvergunning van:
Weteringpad het aanlegen van een tijdelijk baggerdepot ten zuid-oosten van het Weteringpad in Kerk en Zanen
De vrijstelling is nodig omdat het bestemmingsplan ter plaatse uitgaat van (woon)bebouwing

Met toepassing van artikel 19, lid 2 ,3 of 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van: Uranusstraat 34/Sterrenlaan het bouwen van een dienstverleningsgebouw bij serviceflat Driehoorne
De vrijstelling is nodig omdat de nieuwbouw niet past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan
Molenstraat 66 het vergroten van de woning aan de achterzijde De vrijstelling is nodig omdat het bebouwingsvlak van de woonbestemming wordt overschreden
Aardepad 16 het maken van een uitbouw aan de achterzijde De vrijstelling is nodig omdat de uitbouwdiepte meer bedraagt van 2 meter
Wilgenlaan 44 het maken van een nokverhoging met dakkapel De vrijstelling is nodig omdat het bestemmingsplan uitgaat van een andere bestemming dan een woonfunctie

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 13 mei 2002 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadskantoor ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 27 mei 2002 (artikel 15 en 17 WRO) en 10 juni 2002 (art.19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Raadhuisstraat 275 Uitbouw woonkamer in woning-winkelpand 23-04-2002 Grashof 64 Het maken van een kapconstructie op de aanbouw 23-04-2002 Ridderbuurt 59 Het vernieuwen en veranderen van de dakconstructie 25-04-2002
Zuideinde 79 Bouwen van een woning 25-04-2002
Athenestraat 21 Uitbouw woning aan de achterzijde 23-04-2002 Zuideinde 51 Het vernieuwen van duivenhok nr. 6 23-04-2002 Van Boetzelaerstraat 130 Het vergroten van de woning aan de achterzijde 26-04-2002
Zadelmaker 147 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 26-04-2002
Havixhorst 186 Het vergroten van de woning aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 22-04-2002 Baanwegsekade 3 Het plaatsen van een tuinhuisje en een hondehok 23-04-2002
Robijnstraat 14 Het bouwen van een garage/berging 02-05-2002 Honingzwam 40 Het optrekken van de achtergevel 26-04-2002 Celebesstraat 7 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 25-04-2002
Marokkostraat 73 Het plaatsen van een dakkapel 03-05-2002 Burg Hoogenboomstr 16 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 02-05-2002
Costa Ricastraat 61 Het verbouwen van de woning/garage/berging 26-04-2002
Blijenbergstraat 12 Het vergroten van het kantoorgebouw 23-04-2002 Bartokhof 11 Het vergroten van het balkon 26-04-2002 Amerikalaan/Kaninefatendreef Het plaatsen van een duiker 24-04-2002 Maatschapslaan 1 Het bouwen van een cellenvleugel (36 cellen) 02-05-2002
Pakistanstraat 12 Het vergroten van de woning d.m.v. een anbouw aan de achterzijde 25-04-2002
Paddestoelweg 91, 93, 95 Het vergroten van de woning d.m.v. een serre aan de achterzijde 01-05-2002
Van Dijkstraat 23 Het vernieuwen en verplaatsen van de berging 24-04-2002
Schouw 49 Vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de achtergevel 24-04-2002
Lemelerberg 54 Vergroten woning d.m.v. een aanbouw en dakkapel aan de achterzijde van de woning 02-05-2002
Elzekrulzoom 31-51 Het plaatsen van een gsm-antenne-installatie 26-04-2002
Delftzichtweg 1 Het plaatsen van een gsm-antenne installatie 26-04-2002
Spuisluis 40 Het vergroten van de woning aan de achterzijde 03-05-2002 Schouw 82 Het optrekken van de achtergevel over de 2e bouwlaag 02-05-2002

Verleende sloopvergunningen
De Schans 25 Sloop van garagebedijf 02-05-2002
Marsdiep 9 t/m 287 Het gedeeltelijk slopen van de begane grondindeling 02-05-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 07 mei 2002 laatste wijziging

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie