Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU zal 84,2 miljoen euro toekennen voor grensoverschrijdende samenwe..

Datum nieuwsfeit: 13-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/699

Brussel, 13 mei 2002

Interreg: De Europese Unie zal 84,2 miljoen euro toekennen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland ("Grensregio Vlaanderen-Nederland")

De heer Michel Barnier, commissaris voor het Regionale beleid, heeft meegedeeld dat de Commissie haar goedkeuring heeft gehecht aan een programma voor grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland ("Grensregio Vlaanderen-Nederland") dat zal worden gefinancierd in het kader van het Communautaire Initiatief Interreg III A(1)
. De Europese Unie zal voor dit programma een financiële bijdrage van 84,2 miljoen euro leveren. Het programma heeft voornamelijk tot doel de economie te ontwikkelen en samenwerking te bevorderen in deze grensoverschrijdende regio. Onder impuls van de Europese financiële steun zal ook 67,9 miljoen euro worden geïnvesteerd door de overheidssector, en bovendien 22,6 miljoen euro door de privé-sector, zodat er in totaal 174,8 miljoen euro beschikbaar zal zijn.

Toen Michel Barnier het besluit bekendmaakte, heeft hij het volgende verklaard: "De Commissie verwacht dat dit programma een belangrijke bijdrage zal leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking. Ik beschouw het als een belangrijke stap voorwaarts dat deze Belgisch-Nederlandse Euregio's, waar reeds vóór het INTERREG-Initiatief werd samengewerkt, hebben besloten de samenwerking binnen een gezamenlijk INTERREG-programma voort te zetten. Ik verwacht dat de projecten die daaruit zullen voortvloeien, voorbeelden van een goede aanpak zullen zijn voor andere INTERREG-programma's.".

Het programmagebied "Grensregio Vlaanderen-Nederland" telt ongeveer 9 miljoen inwoners. Van hen woont 75 % aan de Belgische kant van de grens in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, terwijl 25 % in de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg woont. Het betreft een combinatie van de Euregio's "Scheldemond" (2,7 miljoen inwoners) en "Benelux Middengebied" (6,3 miljoen inwoners). De economische situatie in het programmagebied wordt gekenmerkt door kleine en middelgrote bedrijven die er belang bij zouden hebben hun nationale oriëntatie op te geven en daartoe zullen worden aangespoord doordat belemmeringen voor grensoverschrijdende economische samenwerking worden weggenomen.

De deelnemende landen hebben vijf prioriteiten geselecteerd om de regionale ontwikkeling van de betrokken grensregio's te stimuleren.

De prioriteiten van het programma zijn:

* Ontwikkeling van de infrastructuur. De belangrijkste acties hebben betrekking op grensoverschrijdende industrieterreinen, grensoverschrijdende ruimtelijke ordening en grensoverschrijdende mobiliteit (communautaire bijdrage: 17,3 miljoen euro).
* Economische en technologische samenwerking. Bij de belangrijkste acties staan strategische netwerken van kleine en middelgrote bedrijven, de toegang tot innovatie en het economische belang van het toerisme in het gebied centraal (communautaire bijdrage: 23,6 miljoen euro).

* Milieuverbetering. Speciale aandacht zal worden besteed aan overstromingsgevaar en aan de verontreiniging van het grondwater (communautaire bijdrage: 20,4 miljoen euro).
* Opleiding en arbeidsmarkt. In het kader van het programma zal de ontwikkeling van een regionale arbeidsmarkt worden gestimuleerd door samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die op de arbeidsmarkt een rol spelen, zoals de sociale partners, overheidsdiensten en opleidingscentra (communautaire bijdrage: 7,3 miljoen euro).

* Sociale integratie. De belangrijkste acties betreffen sociale insluiting, vooral van jongeren en gehandicapten, de versterking van een regionale culturele identiteit en samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en overheidsapparaat (communautaire bijdrage: 10,1 miljoen euro).

Er zal ook een prioriteit zijn die betrekking heeft op de verlening van technische bijstand voor het beheer van en de uitoefening van toezicht op het programma (communautaire bijdrage: 5,5 miljoen euro).

Het streven bij het programma is er ongeveer 250 organisaties en 300 bedrijven als deelnemer bij te betrekken en ongeveer 100 sociaal-culturele activiteiten uit te voeren.

Net als alle andere INTERREG-programma's, zal ook dit programma worden gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat ressorteert onder de heer Barnier.

Beheersautoriteit

De beheersautoriteit voor het programma is de provincie Antwerpen. Het programma zal worden uitgevoerd op basis van een partnerschap tussen de twee landen, waarvoor een beroep zal worden gedaan op nationale, regionale en plaatselijke overheden, sociaal-economische partners en niet-gouvernementele organisaties. Voor het dagelijkse beheer van het programma zal de beheersautoriteit worden bijgestaan door een gemeenschappelijk technisch secretariaat dat zal worden opgezet in Turnhout (provincie Antwerpen).

Koepelsecretariaat Grensregio Vlaanderen Nederland

Secretaris Grensregio Vlaanderen Nederland

Mevr. Ita Joosten,

Steenweg op Gierle 100 bus 660

B-2310 Turnhout

Telefoon: +32 14/71 11 40

Fax: +32 14/71 11 49

Info: (itajoosten@euregiobmg.com)

(AngenitaJoosten@hotmail.com)

Achtergrond

Het Communautaire Initiatief Interreg III, waarvoor in de periode 2000-2006 4.875 miljoen euro wordt uitgetrokken, heeft tot doel trans-Europese samenwerking in de EU en de aan de EU grenzende regio's te bevorderen.

Het genoemde bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Via de programma's in het kader van Interreg III wordt financiële steun verleend voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in de vorm van gezamenlijke projecten om verbeteringen te bewerkstelligen op het gebied van de economie, de infrastructuur, de werkgelegenheid en het milieu.

Het gaat om bilaterale of multilaterale programma's die, na door de aangewezen nationale en regionale autoriteiten te zijn voorgesteld, worden goedgekeurd door de Commissie.

Nadere informatie

Nadere informatie over het Communautaire Initiatief Interreg is te vinden in MEMO/01/280 van 25 juli 2001 en op de volgende website van de Commissie:

www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_fr.htm

(1)
INTERREG III A: het Communautaire Initiatief Interreg III betreft "trans-Europese samenwerking ter stimulering van een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de Europese ruimte". Bij onderdeel A van dit Initiatief gaat het om grensoverschrijdende samenwerking en de bevordering van een geïntegreerde regionale ontwikkeling van grensgebieden. De financiële steun voor het Initiatief Interreg III is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie