Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W besluitenlijst gemeente Duiven

Datum nieuwsfeit: 14-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Duiven
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

15-05-2002
B&W besluitenlijst
dinsdag 14 mei 2002

B&W besluitenlijst, dinsdag 14 mei 2002

18-08-GGB/ow
Opdracht verstrekken aan Pijnenburg voor levering en aan de Kinkelder voor plaatsing van ronde prullenbakken, conform model langs zuidzijde Rijksweg en deel Pastoriestraat, model Finbin, fabrikant Erlau Parkmöbel.
Totale kosten 14.150,-- dienen voor 9.966 te worden gedekt uit de post Exploitatierekening "t Hart 2001 en het restant uit de Exploitatierekening Centrumplan (zijnde een bedrag van 4.184,--). Alle bedragen inclusief B.T.W.
02.1361

19-02-GGB/ow
Akkoord met de uitbreiding van 3 lichtmasten in het park aan de Rubensstraat en de kosten dekken uit de in de toelichting aangegeven posten.
02.0890

20-01-GGB/ow
Kennis genomen van het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake A 12, Ede-Duitse grens. De minister kiest voor toekomstvast benutten.
02.1363

20-02-BD/az
Vastgesteld is de lijst van ingekomen stukken t.b.v de raadsvergadering van 27 mei 2002.
RAAD 27 05 2002

20-03-GGB/vrog
Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en bouwvergunning verleend voor de inpassing van een eetcafé in het voormalig bankgebouw aan het Remigiusplein 13 te Duiven.
02.1365

20-06-BD/i&a
Akkoord met het opstellen van een informatiearchitectuur, conform plan van aanpak, om een soort "bestemmingsplan" te creëren, dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van de organisatie.
Opnieuw een afweging bij begroting 2003.
02.1479

20-08-BD/az
Kennis genomen van de dankbetuiging van de heer J.A.F. van Osch voor de belangstelling getoond bij zijn afscheid als burgemeester van Westervoort.

20-09-BD/az
Aan het raadspresidium voorleggen:

1.Lijst van agendapunten voor de raadsvergadering van 27 mei 2002.
2.Lijst van mogelijke agendapunten voor de commissiecyclus voorafgaande aan de raadsvergadering van 1 juli 2002. Lijst van openstaande punten voor toekomstige behandeling in één van de raadsvergaderingen.
RAAD 27 05 2002

20-10-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 3 mei t/m 8 mei 2002, besluitnrs. 2002/0317 t/m 2002/0324.

20-13-GGB/m&b
Gebruiksvergunning verleend aan Stichting Thuvine voor het Verzorgingstehuis Thuvine, Thuvinepark 1 te Duiven, met dien verstande dat Woonzorg Nederland District Oost als verantwoordelijke eigenaar de in een schrijven kenbaar gemaakte geconstateerde bouwkundige tekortkomingen binnen de gestelde termijn van 13 weken door middel van bouwkundige aanpassingen heeft gerealiseerd.Geo 0144/2001

20-14-GGB/m&b
Gebruiksvergunning verleend aan Woonzorg Nederland District Oost voor 48 + 26 appartementen, Thuvinepark 1 te Duiven met diens verstande dat Woonzorg Nederland als eigenaar de in een schrijven kenbaar gemaakte geconstateerde bouwkundige tekortkomingen binnen de gestelde termijn van 13 weken door middel van bouwkundige aanpassingen heeft gerealiseerd.Geo 0144/2001

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie