Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht investeert in aanpak van grootstedelijke problemen

Datum nieuwsfeit: 14-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Méér aandacht voor probleemjeugd Kanaleneiland

Provincie investeert in aanpak van grootstedelijke problemen

14-05-2002
Kanaleneiland in Utrecht staat bekend als een typisch probleemwijk. Bewoners voelen zich vaak niet veilig, onder meer omdat de jeugd zorgt voor overlast op straat; relatief veel van de criminele jeugdmisdaad in Utrecht wordt gepleegd door jongens van Marokkaanse afkomst. De gemeente werkt daarom sinds 1999 aan een aantal maatregelen. Dit jaar krijgen honderd jongeren ieder negen maanden lang individueel begeleiding van een hulpverlener. Gedeputeerde Staten willen dit programma 'Nieuwe Kansen' aanscherpen: nog dit jaar komt er ruimte voor veertig extra begeleidingen van probleemjongeren.

Dit is één van de meest opvallende besluiten in het kader van het provinciale grotestedenbeleid. Behalve in Utrecht zijn ook projecten in Amersfoort en Zeist gehonoreerd. Evenals vorig jaar wil de provincie voor vijf gemeenten (Veenendaal en Nieuwegein konden ook projectvoorstellen indienen) iets extra's doen om de veiligheid op straat te verbeteren en de verloedering van probleemwijken te bestrijden. Voor 2002 stellen GS ruim 438.000,- beschikbaar.

Utrecht
Het programma 'Nieuwe Kansen' dat de gemeente Utrecht in Kanaleneiland uitvoert, kan met de steun van de provincie van ruim 99.000,- versterkt worden uitgevoerd. Doelstelling is kleine criminaliteit en irritant gedrag van jongeren bij de wortels aan te pakken. Specifieke problemen met jongeren in Kanaleneiland moeten in 2010 op het gemiddelde stedelijke niveau zijn beland. Redenen om hierop verscherpt in te zetten, houden verband met inkorting van de wachtlijst en het feit dat ook vanuit Rivierenwijk en Dichterswijk een beroep wordt gedaan op dit programma voor individuele hulpverlening. Bovendien is er behoefte aan extra steun omdat de gemeente Utrecht sinds dit jaar in Kanaleneiland ook een jongerenteam inzet. In dit team voeren probleemjongeren onder begeleiding van politie en welzijnswerkers toezichthoudende taken op straat uit en doen ook ander vrijwilligerswerk in de wijk.

Amersfoort
De Bloemenbuurt in Amersfoort - een wijk met grootstedelijke problemen als onderwijsachterstand en relatief veel verslaafden - wordt het toneel van een bijzonder experiment dat met steun van de provincie Utrecht wordt uitgevoerd. De gemeente gaat de gesprekken van corporatie Portaal in deze buurt over renovatie van de woningen combineren met een inventarisatie van de sociale problemen. Hulpverleners werken met elkaar samen om op grond van deze intake een samenhangend zorgprogramma op te stellen. De inventarisatie vraagt om een rondgang van twee interviewers langs tweehonderd gezinnen. GS willen hiervoor 100.000,- beschikbaar stellen. Een tweede experiment in Amersfoort betreft de samenstelling van individuele zorg-op-maat voor ouderen en gehandicapten in de wijk Liendert-Rustenburg. De provinciale bijdrage voor dit project is 80.000,-

Zeist
De Vogelwijk in Zeist-West is een buurt met veel goedkope huurwoningen, mensen met een laag inkomen en relatief veel allochtonen. Om de leefbaarheid te verbeteren is behoefte aan een tijdelijke ontmoetingsruimte voor ongeveer vijf jaar. Hiervan zullen vooral jongeren gebruikmaken. De
bedoeling is vanuit dit centrum ook wijkgerichte sportactiviteiten te organiseren, zowel voor jongeren als voor volwassenen. GS willen hiervoor 72.000,- uittrekken.. Verder willen GS 87.000,- beschikbaar stellen voor scholing aan jongeren in de Vogelwijk en Vollenhove, die voortijdig de school hebben verlaten en voor volwassenen met een leerachterstand. Deze cursussen worden aangevuld met gesubsidieerd werk en lopen tot begin 2003.

Bovenstaande voorstellen komen op 10 juni voor advisering aan de orde in de statencommissie Bestuur en Middelen. Het provinciale budget voor grotestedenbeleid blijft beschikbaar tot 2004.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie