Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Limburg kiest voor geïntegreerde aanpak bij Europese aanbesteding

Datum nieuwsfeit: 15-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Limburg

Aanbesteding werken Bottleneck

GS kiezen voor geïntegreerde aanpak bij Europese aanbesteding

Gedeputeerde Staten hebben besloten de aanbesteding van de infrastructurele werken van `Operatie Bottleneck` via een geïntegreerde aanpak (Design&Build) te laten verlopen. Het gaat hier om het ontwerpen en aanpassen dan wel uitbouwen van de N297n (Born-Millen) en de N296 (o.a. ontsluiting bedrijventerrein Holtum-Noord en de brugverhoging Roosteren). Gedeputeerde Staten zijn van mening dat deze aanbestedingsprocedure ook goede kansen biedt voor het regionale bedrijfsleven. De vooraf bekendgemaakte eisen waarop de Provincie gaat selecteren bieden daartoe voldoende mogelijkheden.

Op grond van de Europese `Richtlijn Werken` moeten GS europees aanbesteden. Deze verplichting bestaat ook als het project in delen wordt opgeknipt en aanbesteed. GS hechten groot belang het nauwkeurig en helder naleven van deze verplichte europese regels. Toch heeft een sterke lobby van het regionale bedrijfsleven een welwillend oor gevonden bij GS. Bedrijven kunnen immers combinaties vormen of samenwerking zoeken. Er mag echter op geen enkele wijze sprake zijn van bevoordeling van bedrijven, ook niet van regionale. Wel hebben GS besloten de omzeteisen voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor het project te verlagen. Deze zijn nu vastgesteld op 20 miljoen, waardoor in ieder geval twee Limburgse bedrijven rechtstreeks kunnen meedingen en drie bedrijven via het moederbedrijf in aanmerking kunnen komen. Als bedrijven een combinatie vormen voor het project en dat is gebruikelijk, dan moet één van de partners een omzet hebben van 12,5 miljoen. Aan deze eis voldoen vijf Limburgse bedrijven direct en nog eens twee bedrijven via het moederbedrijf. Het aantal combinanten is niet gelimiteerd, waardoor in principe iedere regionale aannemer kan meedoen. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het regionale bedrijfsleven met de nu gekozen aanbestedingsprocedure voldoende kansen krijgt om in objectieve zin mee te dingen naar het project.

Aanbesteding
GS willen het project in één pakket gunnen omdat de werkzaamheden aan de N296 en de N297 heel nauw met elkaar verbonden zijn: de werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats en liggen in dezelfde omgeving. In deze omgeving wonen veel mensen, zijn veel bedrijven gevestigd en ligt belangrijke infrastructuur. GS verwachten dat één opdrachtnemer dit complexe project het beste kan aanpakken en de werkzaamheden snel en goed gecoördineerd kan uitvoeren. Met deze aanpak wil GS de overlast voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperken.

Het project wordt aanbesteed door de procedure van een `aanbesteding met voorafgaande selectie` te volgen. Dat betekent dat de aanbesteding algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij iedereen zich als gegadigde kan aanmelden. Vervolgens worden door middel van een vooraf bekendgemaakte procedure vijf gegadigden geselecteerd. Deze vijf gegadigden mogen dan een aanbieding maken. Aan de economisch meest voordelige aanbieder wordt het werk opgedragen. Dit betekent dat de aanbieding niet alleen op de prijs wordt beoordeeld maar ook op andere criteria, zoals de te leveren kwaliteit.

Geïntegreerde aanpak
GS willen het ontwerpen en bouwen van het project `Bottleneck-Infra` in één keer op de markt zetten. Deze aanpak wordt Design&Build genoemd. Kenmerkend hiervoor is dat één opdrachtnemer belast wordt met zowel ontwerp als bouw. Belangrijke voordelen van deze aanpak zijn een betere verdeling van de verantwoordelijkheden en meer mogelijkheden voor de marktpartij om binnen het gestelde eisenpakket te komen met goede oplossingen. Een geïntegreerde aanpak gaat uit van expertise bij de marktpartij van zowel ontwerp en bouw van asfalt-, beton- en grondwerk. Deze expertise hoeft overigens niet in één bedrijf te zijn verenigd, er kan immers sprake zijn van combinaties van bedrijven. 15-5-2002 09:19

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie